Suunnistusliitto ja PEFC Suomi yhteistyöhön

Suomen Suunnistusliitto on solminut yhteistyösopimuksen PEFC Suomen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää Suomen metsien kestävää käyttöä.

– Yhteistyössä suunnistuksen kanssa on paljon mahdollisuuksia. Tavoitteemme on korostaa metsän moninaista ja vastuullista käyttöä sekä lisätä tietoa molemmin puolin siihen liityvistä asioista, kertoo PEFC Suomen markkinointipäällikkö Juha Uppa sopimuksen taustoista.

PEFC edistää toiminnallaan metsien kestävää käyttöä niin, että puuperäisten tuotteiden loppukäyttäjä tietää tuotantoketjun toimineen vastuullisesti. PEFC Suomi – Suomen metsäsertifiointi ry on osa kansainvälistä PEFC-metsäsertifiointijärjestelmää, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa.

Kuluttaja saattaa törmätä PEFC:n vihreään merkkiin yllättävissäkin paikoissa. Uppa muistuttaa, että puutuotteiden tuotantoketjut voivat olla hyvinkin pitkiä – tuote muuttaa muotoaan, väriään ja pintaansa tai se yhdistetään johonkin toiseen tuotteeseen.

Uppa näkee PEFC Suomen ja Suunnistusliiton yhteistyössä myös konkreettista yhteneväisyyttä: kun halutaan säilyttää jokamiehen oikeudet, on omistajan lisäksi metsässä vierailevalla henkilöllä myös tiettyjä velvoitteita.

– Luontoa ei roskata – eikä mennä liikkumaan alueille, joissa on esimerkiksi arvokkaita luontokohteita kuten lintujen pesiä. Haluamme suunnistusyhteistyön myötä edistää lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhdetta niin, että suomalaisilla säilyy terve luontosuhde, Uppa kuvaa.

Lisätietoja PEFC Suomen toiminnasta pefc.fi