Vuoden 2015 seuratiedot

Suomen Suunnistusliitto ja alueet keräävät tällä kyselyllä seuroilta vuoden 2015 toimintakertomuksessa ja toiminnan raportoinnissa tarpeellista tietoa. Tiedot ovat myös tärkeä perustelu haettaessa liikuntajärjestöille myönnettäviä valtionavustuksia Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Kyselyn vastausaika päättyy sunnuntaina 31.1.2016.

Seuratoimintakysely 2015

SSL och regionerna samlar med denna förfrågan uppgifter från föreningarna för att få behövligt material till sin rapportering och verksamhetsberättelse. Därtill används uppgifterna som grundmaterial vid ansökan av stöd från Undervisnings- och kulturministeriet.
Svara senast 31.1.2016

Verksamhetsuppgifter 2015