Karttarahan jako 2015

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 7.12.2015 karttaryhmän valmisteleman esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön liitolle myöntämän karttarahan jaosta 2015. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Lisäksi karttarahalla on kustannettu liiton karttatoiminnan yleiskuluja, kuten liiton karttavastaavan ja karttakouluttajien palkkiot, karttaryhmän jäsenten ja arvokilpailujen karttatukihenkilöiden matkakustannukset, SSL:n osallistumista IOF:n ja NORD:n karttatoimintaan sekä SSL:n toimiston kartta-asioihin liittyvän työn kustannuksia. Tänä vuonna karttarahalla katettiin myös uuden Karttarekisterin perustamiskustannuksia.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Vuoden 2015 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena.

Tuen taso karttalajeittain ja kartoitusmuodoittain oli lähellä aikaisempien vuosien tasoa.

Kartta

Ensi-

kartoitus

€/km2

Uusinta-

kartoitus

€/km2

Ajan-

tasaistus

€/km2

Kopio

€/km2

Suunnistus, arvokilpailukartta

644,00386,50257,600

Sprinttisuunnistus, arvokilpailukartta

966,00579,60386,400

Hiihtosuunnistus, arvokilpailukartta

241,50241,50241,500

Pyöräsuunnistus, arvokilpailukartta

161,0096,6064,400
Muu suunnistuskilpailukartta241,50144,9096,600
Muu sprinttisuunnistuskartta työläs483,00289,80193,200
Muu sprinttisuunnistuskartta normaali322,00193,20128,800
Muu sprinttisuunnistuskartta yksinkertainen241,50144,9096,600
Muu suunnistuskartta161,0096,6064,400

Muu hiihtosuunnistuskartta

120,75120,75120,750

Muu pyöräsuunnistuskilpailukartta

72,4543,4728,98

Muu pyöräsuunnistuskartta

19,3211,597,730

Tunturisuunnistuskartta

15,0015,0015,000

Eri karttalajeittain tukimäärät vaihtelevat karttojen työmäärän ja kustannusten suhteessa. Pinta-alakohtaisesti sprinttisuunnistuskartta saa suurimman tuen. Toiseksi suurin tukiluokka on suunnistuskartalla. Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartat saavat vähemmän tukea kuin suunnistuskartat, koska niiden kartoituskustannukset ja työmäärät ovat yleensä pienemmät kuin suunnistuskarttojen. Kartan käyttötarkoitus vaikuttaa tukimäärään niin, että arvokilpailukartoilla on suurempi tukiperuste kuin muilla kilpailukartoilla. Pelkästään kuntosuunnistuksissa tai harjoituksissa käytetyt suunnistuskartat on luokiteltu tukiperusteissa noin 67 % arvoisiksi suhteessa kilpailukarttoihin.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli 150 euroa/kartta. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan myös vuonna 2016.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille, joille seura on hakenut SSL:n ohjeen mukaisesti karttarahaa. Hakemuksessa on pitänyt toimittaa tositteet seuran maksamista kartoituskustannuksista. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti karttarahan perusteeksi ei hyväksytä tulostuskustannuksia eikä laitteisto- tai ohjelmakustannuksia.

Seurojen väliset karttarahasummat vaihtelevat huomattavasti. Tämä johtuu seurojen karttatuotannon vaihtelevasta määrästä ja rahoituspohjasta. Eri kunnat tukevat seurojen kartanvalmistusta varsin vaihtelevasti. Osa seuroista ei saa kunnalta tukea lainkaan ja osalle korvataan kaikki karttakulut, jolloin seura ei saa karttarahaa ollenkaan. Lisäksi seurat voivat saada työllisyystukea, EU- tai Leader-tukea jne., jotka osaltaan vähentävät seurojen omarahoituksen osuutta ja mahdollisesti myös liiton karttarahaa.

Karttaraha on maksettu seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille.

Lisätietoja saa karttavastaava Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi

Karttakohtainen taulukko karttarahan jaosta 2015 (pdf)

Nuoren kartoittajan-tuki taulukko 2015 (pdf)