Karttarahanjako 2014

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 8.12.2014 karttaryhmän valmisteleman esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön liitolle myöntämän karttarahan jaosta 2014. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Lisäksi karttarahalla on kustannettu liiton karttatoiminnan yleiskuluja kuten mm. liiton karttavastaavan ja karttakouluttajien palkkiot, karttaryhmän jäsenten ja arvokilpailujen karttatukihenkilöiden matkakustannukset, SSL:n osallistumista IOF:n ja NORD:n karttatoimintaan sekä SSL:n toimiston kartta-asioihin liittyvän työn kustannuksia.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus ja tiedostokopio) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Arvokilpailukarttoja tuetaan enemmän kuin muita karttoja, koska arvokilpailukartta on yleensä kalliimpi. Arvokilpailukartat tehdään useimmiten uudesta pohja-aineistosta ja kartan pinta-ala on usein keskimääräistä suurempi.

Vuoden 2014 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena.

Tuen taso karttalajeittain ja kartoitusmuodoittain oli lähellä aikaisempien vuosien tasoa.

Kartta

Ensi-

kartoitus

€/km2

Uusinta-

kartoitus

€/km2

Ajan-

tasaistus

€/km2

Kopio

€/km2

Suunnistus, arvokilpailukartta

656,004393,60262,400

Sprinttisuunnistus, arvokilpailukartta

656,00393,60262,400

Hiihtosuunnistus, arvokilpailukartta

246,00246,00246,000

Pyöräsuunnistus, arvokilpailukartta

164,0098,4065,600
Tarkkuussuunnistus, arvokilpailukartta656,00393,60262,400
Muu suunnistuskilpailukartta246,00147,6098,400
Muu sprinttisuunnistuskartta työläs492,00295,20196,800
Muu sprinttisuunnistuskartta normaali328,00196,80131,200
Muu sprinttisuunnistuskartta yksinkertainen246,00147,6098,400
Muu suunnistuskartta164,0098,4065,600

Muu hiihtosuunnistuskartta

123,00123,00123,000

Muu pyöräsuunnistuskilpailukartta

73,8044,2829,52

Muu pyöräsuunnistuskartta

19,6811,817,870

Muu tarkkuussuunnistuskartta

492,00295,20196,800

Tunturisuunnistuskartta

15,0015,0015,000

Suunnistus, arvokilpailukartta 2015

328,00196,80131,200

Hiihtosuunnistus, arvokilpailukartta 2015

123,00123,00123,000
Muu kartta 201582,0049,2032,800

 

Sprinttisuunnistuskartta on suuremmasta mittakaavasta ja kuvaustarkkuudesta johtuen työläämpi tehdä kuin suunnistuskartta. Toisena perusteena on aktivoida seuroja tekemään enemmän sprinttisuunnistuskarttoja, jotta lajin kilpailu- ja harjoittelupaikkoja olisi riittävästi. Sprinttisuunnistuskartan jakoperusteissa jatkettiin edellisen vuoden tapaan karttojen luokittelua kolmeen luokkaan. Työläät sprinttikartat saavat saman korvauksen kuin aikaisemmat sprinttikartat eli kolminkertaisen tuen normaalikarttoihin (muu kartta) nähden. Toisen portaan sprinttikartat (normaali) saavat normaalikarttoihin nähden kaksinkertaisen karttarahan. Lopuille sprinttikartoille (yksinkertainen) jaetaan puolitoistakertainen karttaraha.

Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartoille maksetaan karttarahaa vähemmän kuin suunnistuskartan karttarahaa, koska ne tehdään suunnistuskartan pohjalta käytännössä uusintakartoituksina ja ajantasaistuksina, mutta esim. urakuvauksen suhteen ensikartoituksena. Pyöräsuunnistuskartoille tehtiin tälle vuodella erillinen pyöräsuunnistuskilpailukartta -luokka, ko. luokan mukaan tulolla tuetaan kilpailukarttoja samalla tavalla kuin suunnistuksen kilpailukarttoja. Johtuen pyöräsuunnistuksen vaatimista suurista pinta-aloista, on myönnetty tuki neliökilometriä kohden merkittävästi suunnistuskarttoja pienempi.

Kopioalalle (otteelle emokartasta tai toisessa kartassa olevalle samalle maastoalueelle) ei ole myönnetty vuonna 2003 tehdyn linjauksen jälkeen karttarahaa ollenkaan. Emokartta on useimmiten aiemmin jo saanut karttarahaa ja emokartasta tulostettujen otteiden kustannukset ovat niin vähäiset, että niiden korvaaminen karttarahasta ei ole tarpeellista.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli 150 euroa/kartta. Seurojen on tärkeätä kouluttaa nuoria kartantekijöiksi, jotta jatkossakin olisi kartoittajia riittävästi. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan vuonna 2015.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille sekä ennakkorahana sellaisille kartoille, jotka tulevina lähivuosina julkaistaan ja raportoidaan seuran ilmoituksen mukaisesti.

Seurojen saamat karttarahasummat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Tämä johtuu seurojen karttatuotannon vaihtelevasta määrästä ja sen rahoituspohjasta. Eri kunnat tukevat seurojen kartanvalmistusta varsin vaihtelevasti. Osa seuroista ei saa kunnalta tukea lainkaan ja osalle korvataan kaikki karttakulut, jolloin seura ei saa karttarahaa ollenkaan. Lisäksi seurat voivat saada työllisyystukea, Leader-tukea jne.

Alueittaisten yhteenvetojen tekeminen edellä mainituista maksuperusteista ja karttojen valmistuksen saamasta muusta tuesta johtuen ei ole perusteltua.

Karttaraha on maksettu seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille.

Lisätietoja saa karttavastaava Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi

Karttakohtainen taulukko karttarahan jaosta 2014
Nuorten kartoittajien tuki -taulukko 2014

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail