Vuoden 2015 seuratukien ja työllistämistuen haku on käynnistynyt

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamien seuratoiminnan kehittämistukien ja työllistämistuen hakuohjeet on julkaistu OKM:n verkkosivuilla. Molempien tukien hakuaika päättyy perjantaina 12.12.2014. Hakemuksen valmistelu kannatta aloittaa heti, koska hakemuksen liitteenä tulee olla mm yhdistysrekisteriote, jonka saaminen voi kestää useamman päivän.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla halutaan edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratuen tavoitteena on edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Tuen avulla voidaan edistää myös koko perheen liikkumista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaan suhtautumisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Valtion talousarvioon vuodelle 2015 on varattu erillinen kertaluonteinen määräraha työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin.  Tukea voivat hakea liikunta- ja urheiluseurat. Hakuohjeet löytyvät OKM:n sivuilta.

Molemmissa tukimuodoissa hakuaika päättyy perjantaina 12.12.2014.

Vuonna 2015 veikkausvoittovaroista myönnetään seuratukea 4,5 miljoonaa euroa ja työllistämistukea enintään 550 000 euroa, mikäli eduskunta hyväksyy ensi vuoden talousarvioesityksen.

Suunnistusliiton neuvot hankehakemuksen tekoon:

– käytä vain OKM:n ohjeissa määritettyjä lomakkeita (lomake 1 ja liitelomake) ja noudata annettua ohjeistusta
– hakemuksen pituuden tulee pysyä annettujen ohjeiden rajoissa. Hakemuksen pituuden kasvattaminen ei tuo lisäarvoa!
– hanki heti nykytilannetta vastaava yhdistysrekisteriote jos seuran tiedot ovat muuttuneet vuoden 2013 tai 2014 hakemuksesta tai ette ole aiemmin hakeneet seuratukea
– tee selkeä, mutta hyvin perusteltu hakemus!
– jätä hakemus postiin riittävän ajoissa, jotta se on perillä perjantaina 12.12.2014.

Lisätietoja ja neuvoja hakemusten tekemiseen antavat Suunnistusliitossa nuorisopäällikkö Anneli Miettinen (seuran perustoiminnan kehittäminen, lapset ja nuoret) ja harrastepäällikkö Heikki Liimatainen (työntekijän palkkausasiat).

Mikäli mahdollista suosittelemme hakemusluonnoksen lähettämistä kommentoitavaksi em. henkilöille ennen lähettämistä Opetus- ja kulttuuriministeriöön.