Lapsuusvaiheen polku – miten se toteutuu omassa seurassasi?

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa
Valmentajakoulutuksen taso 1
Julkaistu Suunnistajassa 7 / 2014

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa -koulutuksen ja Nuori Suunta -ohjaajakoulutuksen yksi taustadokumentti on Urheilijan polun lapsuusvaiheen määrittelytyö,  pdf-julkaisu.

Lapsuusvaiheen polun ydinasiat on kiteytetty näihin pääkohtiin:

Innostuminen urheiluun syntyy, kun…
… tuetaan koettua pätevyyttä
… tunnetta sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta vahvistetaan
… mahdollistetaan autonomia
… motivaatioilmasto on tehtäväsuuntautunut

Monipuoliset liikuntataidot karttuvat, kun…
… toiminta on lapsilähtöistä
… suoritusten määrä on korkea
… tekeminen on monipuolista
… toiminta on mielekästä ja konkreettista

Hyvä fyysinen harjoitettavuus rakentuu, kun…
… kunnioitetaan yksilöllistä kasvua ja kehitystä
… toiminnassa on pitkäjänteistä tavoitteellisuutta
… kokonaisliikuntamäärä on korkea
… harjoittelu ja liikunta on monipuolista

Urheilullinen elämäntapa tarttuu, kun…
… terveysasiat kytketään urheilussa kehittymiseen
… niihin kasvattaminen aloitetaan jo lapsuusvaiheessa
… niihin kasvattaminen on tiedostettua ja aktiivista
… sekä kodit/vanhemmat että seurat/valmentajat ohjaavat lapsi

Miten sinun seurassasi tuetaan koettua pätevyyttä? Miten itse tuet koettua pätevyyttä? Mitä tarkoittaa koetun pätevyyden tukeminen?

Pätevyyden kokeminen on kaikkineen tärkeää harrastuksessa kuin harrastuksessa. Jos shakinpeluu ei luonnistus, niin se tuskin kiinnostaa harrastuksena. Jos virkkuutyöhän tulee jatkuvasti solmuja, ei työn jatkaminen kiinnosta.

Suunnistuksessa on tärkeää, että tarjoamme lapselle suunnistustehtäviä, jotka sopivat hänen omaan osaamisen tasoonsa. Tällöin lapsi kokee pätevyyttä. Koetun pätevyyden tukemista on uusien saman tasoisten tehtävien tarjoaminen sekä osaamisen esiin nostaminen vaikkapa palautteen muodossa tai kehumalla.

Miten tuetaan koettua pätevyyttä seuratasolla?
Esimerkkejä
  • Varmistetaan seuran sisällä, että lasten ratojen ratamestarit tuntevat Lasten ratojen taulukon ja tietävät, minkä tasoisia suunnistustehtäviä seuran harjoitusryhmille voi suunnitella. Hyvä harjoitus on lisäksi muokattavissa pituudelta ja vaatimustasolta hyvinkin yksilölliseksi.
  • Sovitaan yhdessä lasten ohjaajien ja valmentajien kanssa, miten toimien varmistetaan palautteen antaminen harjoituksissa ja miten palaute kohdistetaan ennemmin osaamiseen kuin virheisiin.
  • Kannustetaan yksilöllisesti ottamaan uusia askelia seuratoiminnan sisällä ja suunnistuksen maailmassa: Osallistumaan kuntorasteille (mikäli tarjolla on sopivan tasoisia ratoja), lähtemään leirille, lähtemään kilpailutoimintaan, lähtemään kilpailumatkalle jne. Erilaiset asiat sopivat eri lapsille yksilöllisellä aikataululla. Sopivalla hetkellä uuteen asiaan tarttuminen tuo pätevyyden tunteen.
  • Juhlitaan ja palkitaan vähintään vuosittain aktiivista osallistumista harjoituksiin, osallistumista kilpailutoimintaan. Palkintokategorioita voivat olla myös innostuminen, iloisuus, ryhmän hauskuuttaja, huolellisuus jne. Pätevyyttä on monenlaista.Jokainen lapsuusvaiheen polun ydinasioista kannattaa purkaa seuran sisällä käytännön toimiksi. Mitä useampi asia toteutuu seuran arjessa, sitä innokkaampia ja energisempiä urheilijanalkuja on mukana seuratoiminnassa.

    Lapsuusvaiheen polkua on avattu myös tekstissä Lasten urheilun suomalainen malli

    Urheilijan polun seuraava vaihe: Valintavaiheen asiantuntijatyö – Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä