Uusia ratoja ja sarjoja lapsille ja nuorille

Osallistujalle sopivan tasoiset, kehittävät ja laadukkaasti järjestetyt harjoitukset ja kilpailut innostavat lapsia ja nuoria jatkamaan harrastuksessa. Ratojen laatuun ja kilpailun järjestelyihin onkin kiinnitettävä jatkuvasti huomioita. Lapset ja nuoret ovat asiakkaita suunnistuskilpailuissa siinä missä aikuisetkin.

Lajissamme lasten kilpailumuoto ei ole kopio aikuisten kilpailumuodosta vaan suunnistustehtävien vaatimustaso nousee iän myötä. Lapsilta ja nuorilta eikä aloittelevilta suunnistajilta edellytetä ensimmäisten harrastusvuosien aikana kaikkien taitojen hallitsemisesta. Uusia taitoja voi opetella rauhassa ja siirtyä kilpailemisen portailla eteenpäin pikkuhiljaa. Kun useita vaihtoehtoja on tarjolla, eri tasoiset ja eri kehitysvaiheissa olevat lapset ja nuoret löytävät itselleen sopivan tavan kilpailla ja näin pysyvät harrastuksen parissa.

Suunnistuksen lasten ja nuorten kilpailutoimintaa on kehitetty vuosien mittaan eri tavoin. Nostan tässä esille muutamia uusimpia ohjeita ja sääntöjä kisajärjestäjien, seuraohjaajien ja perheiden huomioitavaksi.

10-vuotiaiden sarjassa rastireittirata on aina tarjottava. RR-radan rinnalla voi tarjota radan ilman viitoitusta, mikäli maasto soveltuu ko. radan järjestämiseen. Edellytyksenä on, että maasto on hyväkulkuinen ja siinä on hyvä näkyväisyys. Alueella tulee olla selkeitä, lapsen kyvyillä hahmotettavia johdattelevia kulku-uria, joihin rata voi tukeutua.

RR-radalla aloittelevalla on tukenaan siimari, joka muodostaa maastoon suunnistajalle ylimääräisen polun. Taitojen ja rohkeuden karttuessa lapsi voi poiketa tältä ylimääräiseltä polulta ja tehdä omia reitinvalintoja. 10-suoralla radalla johdatteleva kulku-ura vastaa siimaria. Lapsi varmistuu omasta olinpaikastaan ainoastaan rastilla, joten tämän radan suunnistajilta vaaditaan jo enemmän uskallusta.

Liiton kilpailu- ja nuorisoryhmän arvion mukaan pääosa viime kesänä toteutetuista 10-sarjan suorista radoista täyttivät radalle asetetut vaatimukset ja olivat radalle annettujen ohjeiden mukaisesti laadittuja. Painotamme edelleen kilpailunjärjestäjiä tarkkaan arvioimaan soveltuuko oma kilpailumaasto radan tarjoamiseen.

Kilpailuissa on paljon mukana lapsia, jotka eivät ole vielä valmiita kilpailemaan. Rastiralli tarjoaa heille suunnistusmahdollisuuden. Rastirallissa tarjotaan vähintään kilpailun RR-rata, jonka voi kiertää ennen tai jälkeen kilpailusarjojen. Tämän lisäksi voi järjestää toiminnallisen ja suunnistuksellisen tehtäväradan, lähinnä 6 – 8-vuotiaille. Rastiralli on hyvä kuvata ennakkoon kilpailukutsussa.

Sprintissä 10-sarjassa voi järjestää pelkästään radan ilman viitoitusta. Halutessaan voi järjestää myös rastireittiradan. Sprinttikilpailun järjestämisessä turvallisuuden huomiointi on tärkeää ja erityisen tärkeää se on huomioida lasten radoilla. Ratasuunnittelussa tulee huomioida kaikki mahdolliset vaaran paikat kuten esim. katujen ylitykset, parkkialueet, piha-alueet, pensaat, kukkaistutukset jne.   Lasten sprinttiradoilla ei pidä kikkailla kielletyillä kohteilla ja radan tulee olla selkeä.

Usean vuoden ajan on kisajärjestäjiä kannustettu toteuttamaan Nuoret avoin -sarjaa. Sarja onkin ollut lähes kaikissa kilpailuissa lajisääntöjen mukaisesti tarjolla, mutta osallistujia tuohon sarjaan on ollut hyvin vähän. Tämän vuoden alusta sarja poistettiin lajisäännöistä ja sarjan tilalla suositellaan pitkän matkan kilpailuissa järjestettäväksi sarjoissa H14, D14, H16, D16, H18 ja D18 myös L-sarja. L-sarja on lyhyempi ja se voi olla myös helpompi kuin ko. ikäsarjan rata. Esim. D14 L-sarjan rata voi olla 12-sarjan rata.

Toivomme, että L-sarjoja järjestettäisiin ja näin tarjottaisiin nuorille vaihtoehtoja ja mahdollisuuden harrastaa omalla tasollaan. Nuorille on tärkeää kulkea kavereiden kanssa yhdessä niin harjoituksissa kuin kisoissakin. Seurojen on hyvä kertoa omille nuorilleen tästä uudesta sarjasta.

Hiihtosuunnistuksessa on mahdollista järjestää 10-vuotiaille oma sarja. Edellytyksenä 10-sarjan radalle on, että kilpailumaastosta löytyy johdatteleva ura, valaistu latu tai latutampparilla ajettu ura, johon rata tukeutuu. Kuten suunnistuksen 10-sarjan suoran radan, tulee tämänkin radan olla erittäin helppo rata.  Uusi ohje on, että järjestäjä on velvoitettu avustamaan 10-sarjan osallistujaa kartan laittamisessa karttatelineeseen 1 min ennen lähtöä sekä suuntaamaan kartan maaston mukaisesti. Valitettavasti vähälumisen talven vuoksi lähes kaikki hiihtosuunnistuskilpailut on jouduttu peruuttamaan ja näin nuorimmat eivät ole päässeet ko. sarjaan osallistumaan. Ensi talvea varten kannattaa sekä kisajärjestäjien että seuraohjaajien huomioida tämä uusi sarja.

Osallistumiskynnystä madaltaa, kun lapsi tietää minkälainen tehtävä kilpailussa on odotettavissa ja miten eri toiminnot toimivat. Kilpailee lapsi sitten rastiviikolla tai missä tahansa kilpailussa. Yhteneväisten järjestelyjen ja tasalaatuisten ratojen toteutumiseksi tarvitaan kaikkien kisajärjestäjien sekä yksittäisen kisan eri toiminnoista vastaavien yhteistä ponnistusta.

Valvojat ovat kisajärjestäjien tukihenkilöitä, joten heidän tuki ja osaaminen ovat kisajärjestäjien käytettävissä. Liiton suositus on, että lasten radoilla on oma, lasten ja nuorten maailmaa tunteva valvoja. Lasten ratojen valvoja voi hyvin olla myös omasta seurasta.

Parhaillaan on käynnissä alueittaisia koulutusiltoja, joissa käydään läpi uusia sääntöjä ja ohjeita, kilpailun järjestelyä lasten ja nuorten näkökulmasta sekä ratojen laadintaa. Koulutusillat ovat avoimia, maksuttomia tilaisuuksia kaikille lasten ja nuorten suunnistuksesta kiinnostuneille henkilöille – kilpailunjärjestäjille, valvojille, harjoitusten laatijoille jne.

Lasten ja nuorten ratojen laatimisen tueksi on tarjolla materiaalia, mm. Suunnistusratoja lapsille -vihko sekä Lasten ja nuorten suunnistusratojen taitotasojen taulukko. Tutustu materiaaliin.

Innostuksen kipinä syntyy positiivisten kokemusten ja onnistumisten kautta. Olethan sinäkin mukana luomassa näitä lapsille ja nuorille.

Anneli Miettinen
Anneli Miettinen Nuorisopäällikkö
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail