Sotkamon Jymy selvitti MM-tappionsa

Sotkamon Jymyn tiedotteen mukaan seura on saanut hoidettua suunnistuksen MM-tapahtumasta aiheutuneet maksuvelvoitteensa.

Jymyn tiedote alla:

”Sotkamon Jymy on saanut hoidettua suunnistuksen MM-tapahtumasta aiheutuneet maksuvelvoitteet. Tapahtuma tuotti tappiota reilut 220 000 €. Opetus- ja Kulttuuriministeriö myönsi kansainvälisen kilpailutapahtuman tappiotakuuta 140 000 €. Loppuosan maksuvelvoitteista Jymy on neuvotellut eri osapuolien kanssa ja päässyt osapuolia tyydyttävään neuvottelutulokseen, josta Jymy kiittää
neuvotteluosapuolia.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimineen Timo Härkösen ja tapahtuman pääsihteerinä toimineen Mika Tuonosen mukaan MM-tapahtuman tappiollisesta tuloksesta yli kolmasosa syntyi viiden kilpailukeskuksen infran rakentamisesta ja kalustovuokrauksista aiheutuneista kuluista sekä kaluston ennakoitua suuremmasta kuljetus- ja siirtotarpeista. Televisioinnin ja kilpailuselostusten vaatimien kuuluttamoiden, nostimien, sähkötoimintoihin liittyvän kaluston sekä lisätilojen vuokrauksista kertyneet odotettua suuremmat kulut sekä mm lisäpaikoitustilan vaatimat työt nostivat kuluja yli budjetoidun.

Toisena merkittävänä tappiota aiheuttamana toimintona oli järjestäjien organisoimien maksullisen bussikuljetuksen (bussipassi) hinnoittelun ja markkinoinnin epäonnistuminen. Bussipassia ei saatu riittävän houkuttelevaksi verrattuna omilla autoilla kulkemiseen. Tästä aiheutui järjestäjille lähes 40 000 €:n tappio.

Yhteistyökumppanihankinnoissa jäätiin myös selkeästi asetetusta tavoitteesta. Talouden haasteet tulivat hyvin selvästi esille varsinkin viimeisen vuoden aikana ennen tapahtumaa. Pääyhteistyökumppanuuksissa ei saavutettu asetettua tavoitetta ja Kainuussa ei saatu yrityksiä houkuteltua kumppaneiksi toivotulla tavalla.

Yksi merkittävä kuluerä oli eri kainuulaisille yhdistyksille ja urheiluseuroille maksetut talkookorvaukset, joita Sotkamon Jymy maksoi yhteensä lähes 70 000 €:n edestä. Tämän lisäksi talkoolaisten kuluja syntyi mm. ruokailuista, matkakorvauksista ja talkoolaisasuista lähes 50 000 €. Lähtökohtaisesti talkooväki olisi pitänyt pystyä sitouttamaan talkoisiin Sotkamon Jymyn eteen, mutta tässä ei onnistuttu.

Tapahtuman järjestelyorganisaation kokoamisessa tehtiin virheitä ja etenkin talouspuolelle olisi pitänyt rekrytoida lisäosaamista ja lisäresurssia. Samoin eri osapuolten kanssa tehdyissä sopimuksissa olisi pitänyt olla tarkempi ja huolellisempi osapuolten välillä solmittujen velvoitteiden sisällöistä.

Suomen Suunnistusliitto oli yksi tapahtuman järjestäjätahoista ja myös taho, jolla oli saatavia tapahtumasta.

– Suunnistusliiton kanssa asiat on sovittu. Liitto on saanut kilpailumaksunsa, mutta tullut vastaan muutamissa muissa kuluissa, kuten maajoukkueen majoituskuluissa ja kartoituskuluissa, kommentoi Suomen Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki.

MM-tapahtuman järjestelytoimikunta toivoo, että MM-tapahtumasta muistettaisiin eritoten positiiviset asiat eli itse tapahtumaviikko, joka tarjosi huikeita elämyksiä niin kilpailijoille, katsojille kuin lähes tuhatpäiselle talkooväelle.

– Toivottavasti suunnistuksen MM-tapahtuma jättää taloudellisesta epäonnistumisesta huolimatta positiivisen kuvan ja positiiviset muistot niin suunnistusväelle kuin muillekin toimijoille.”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail