11-15-vuotiaiden kehityshankkeen kokemusten yhteenveto

Kehityshanketta ”11–15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa” on toteutettu kaksi hankevuotta.
Hankkeeseen osallistuminen innosti seuroja tiiviiseen kehittämistyöhön, jonka sisältö oli seurakohtaista.

Seurojen ohjaajien mielestä oli avartavaa tavata muiden seurojen ohjaajia hankepäivissä. Eri seurojen kokemukset antoivat perspektiiviä oman seuran tekemiselle.

Näiden hankevuosien kokemuksia tullaan hyödyntämään uudistettavan valmentajakoulutuksen tason 1 ”Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa” sisällöissä. Koulutus suunnataan 11–17-vuotiaiden valmentajille. Uudistetut koulutukset pyörähtävät käyntiin syksyllä 2014.