Nuoren kartoittajan tuki jatkuu tänä vuonna

OKM:n karttarahasta on maksettu viime vuosina nuoren kartoittajan tukea. Alle 20-vuotiaat kartoittajat ovat tehneet kuudessa vuodessa yhteensä peräti 244 karttaa. Tukea tullaan maksamaan myös tänä vuonna.

Tuen suuruus on 150 euroa/kartta. Tukikelpoisen työn tulee olla laajuudeltaan useamman päivän työ. Tällainen on esim. uuden pihakartan valmistus tai aiemman kartan huomattava ajantasaistus. Pihakartan ajantasaistus on työmäärältään ja opettavuudeltaan liian vähäinen tuen maksamiseen. Seuroja pyydetään harkitsemaan, minkä laajuiselle karttatyölle on kohtuullista anoa nuoren kartoittajan tukea.

Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla nimetty ohjaaja, joka opastaa työssä.

Nuoren kartoittajan tuki maksetaan riippumatta siitä, onko kartan valmistuksesta aiheutunut kustannuksia tai ei. Samasta kartasta maksetaan myös normaalia karttarahaa enintään seuran omarahoitusosuuden verran. SSL toivoo, että seura suuntaa tukisumman parhaaksi katsomallaan tavalla nuoren kartoittajan hyväksi. Seuran asia on harkita, maksaako se kartoitustyöstä nuorelle enemmänkin kuin em. tuen verran.

Nuoren kartoittajan tuen hakemisesta annetaan ohjeet alkusyksyn aikana karttojen raportoinnin ja karttarahamenettelyn ohjeistuksen yhteydessä.

Pihakartan kuvausohjeet

Viime vuonna julkaistut pihakartan kuvausohjeet on otettu käyttöön aktiivisesti ja hyvin. Pihakarttojen taso on parantunut selvästi, kun kartoittajien on ollut helpompi työskennellä kuvausohjeisiin liittyvän karttamerkkitiedoston avulla.

Pihakartan kuvausohjeista julkaistiin marraskuussa myös painettu vihkonen. Sitä on saatavissa veloituksetta liiton toimistolta.