Parasta toimintaa?

Millainen seuratoiminta kiehtoo nuoria? Millainen toiminta on kehittävää? Millaista toimintaa voidaan järjestää olemassa olevilla resursseilla? Mistä voimme löytää lisäresursseja? Pitäisikö seurassamme jonkin asian muuttua?

Arvauksia, olettamuksia ja vuosien varrella kertyneitä näkemyksiä:

Aktiivinen ja säännöllinen toiminta kiinnostaa nuoria. Vaikka nuoret eivät pääse mukaan jokaiseen harjoitukseen, on heille tärkeää tietää, että harjoitus on esimerkiksi joka torstai.

Hyvä ilmapiiri vetää puoleensa. Vapaa-aikana halutaan olla mukana toiminnassa, jossa on iloinen ja innostava henki. Hyvä ilmapiiri syntyy toisten kunnioittamisesta, ystävällisyydestä, kannustuksesta, asiantuntevasta opastuksesta ja iloisuudesta.

Kehittävät harjoitukset vetävät puoleensa. Kehittävä harjoitus on fyysisesti sopivan raskas ja sopivalla tavalla suunnistustaitoa kehittävä – ei liian vaativa eikä myöskään liian helppo tai kevyt. Kehittävä harjoitus innostaa harjoittelemaan lisää. Kehittävä harjoitustoiminta on laadukkaasti toteutettua, fyysisesti monipuolista ja määrällisesti riittävää. Kehittävään harjoitustoimintaan liittyy myös opastus omaehtoiseen liikkumiseen ja harjoitteluun.

Yksilölliset ja yhteiset tavoitteet kannustavat aktiivisuuteen monella eri tasolla. Hyväksi koettuja tavoitteita ovat yhdessä sovittu viestireissu, osallistumistavoite, kehittymistavoite jota seurataan sopivalla tavalla tai kilpailullinen tavoite. Eri yksilöille sopii erilaiset tavoitteet.

Yksilöllinen huomiointi on piste iin päälle. Yksilöllisiä ratkaisuja voi tehdä harjoituksen sisällä, tavoitteiden asettelussa ja vuorovaikutustilanteissa. Kun nuori tietää, että hän on odotettu harjoituksiin, kun harjoituksen taso sopii hänelle ja kun hän saa omalle tasolleen sopivia ohjeita, niin hän kokee harrastuksen mielekkääksi.

Edellä kuvatut ”parhaan” toiminnan piirteet nousivat esiin ”11–15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa”  -hankevuoden aikana.

Onko mahdollista järjestää ”parasta toimintaa”?

Toiminnan kehittämiseen on useimmiten aina mahdollisuuksia. Yhden tai muutaman asian kehittäminen kerrallaan on koettu hyväksi ratkaisuksi.

Ennemmin tai myöhemmin tulee useimmiten eteen vapaaehtoistoimijoiden rajalliset resurssit. Kehityssuunnitelmia ja halua kehittää voi olla enemmän kuin aikaresursseja. Tasapainon löytäminen ei ole helppoa. Toimijoiden oma jaksaminen vaatii myös huomiota. Mielekäs arki on tärkeää meille kaikille.

Uusien toimijoiden houkutteleminen kannattaa tehdä henkilökohtaisesti. Tehtävän rajaaminen ja opastus ja koulutus tehtävään on koettu toimiviksi ratkaisuiksi.

Useiden toimijoiden tekeminen vaatii koordinointia. Kun luodaan uutta, tulee eteen monta ratkaistavaa asiaa. Kun toteutustavat löytävät uomansa, on toteuttaminen helpompaa, esimerkiksi seuraavana vuonna.

Yhteistyöllä eri lajien välillä tai saman lajin seurojen tai valmentajien välillä voidaan lisätä harjoitustarjontaa ja osaamista. Viikon harjoituspaletti voidaan koostaa monestakin palasesta. mitä nuoremmista on kyse, sitä paremmin on huolehdittava, että palaset tuntuvat ”kotoisilta” myös osallistujien näkökulmasta. Outo valmentaja, uusi harjoituspaikka ja uudenlaiset käytänteet jännittävät aina aluksi.

Voiko jokin osa harjoitustoimintaa tai vaikka koko valmennuksellinen paketti olla maksullista osallistujille? Voiko osa harjoitustoiminnasta tai kaikki toiminta olla ammattivalmentajan toteuttamaa? Monissa lajeissa ammattinsa osaava valmentaja vetää harjoitukset omana työnään. Onnistumisen edellytyksiä tässäkin asiassa ovat hyvä suunnittelu ja asioiden huolellinen sopiminen.

Kuka pitää huolta parhaan toiminnan toteuttajista?

Seuroissa toimivat vapaaehtoiset ohjaajat, valmentajat, muut toimijat ja talkoolaiset kaipaavat niin ikään yksilöllistä huomiointia ja kiitosta osakseen. Moni puurtaa todella pitkiä päiviä, jotta lapsemme saavat harrastaa. Näin kesäkauden päättyessä on sopiva aika kiittää kaikkia toimijoita, tai miksei vaikka huomioida pienellä ilonaiheella.

Yhteinen tunne siitä, että saamme itsekin olla mukana mielekkään harrastuksen parissa kantaa kaikkein pisimmälle.

Innostusta ja tsemppiä jokaiselle, parhaan toiminnan toteuttajalle.

Katri Lilja
Katri Lilja