Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella – Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä

Syyskuun alussa julkaistiin pitkään valmisteilla ollut Suomen Ympäristöministeriön julkaisu 30/2012, Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella – Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä. Julkaisun toimituskuntaan kuuluivat ympäristöneuvos Pekka Tuunanen ja ylitarkastaja Markus Tarasti Ympäristöministeriöstä sekä julkaisun toimittamisesta vastannut Anne Rautiainen Suomen Ladusta. Julkistamistilaisuuteen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Partioasemalle Töölössä oli saapunut runsas osanottajajoukko ja myös useita valtakunnallisia tiedotusvälineitä. Tilaisuuden avaajana toimi ympäristöministeri Ville Niinistö.

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti viranomaisten ja erilaisten yhdistysten ja yritysten käyttöön, mutta se palvelee jokaista, joka tarvitsee syventävää tietoa jokamiehenoikeuksien sisällöstä. Julkaisussa käsitellään jokamiehenoikeuksia niiden käyttäjien sekä maankäytön ja maanomistajan näkökulmasta. Oppaan laatimiseen ovat osallistuneet useat eri alojen viranomaiset, asiantuntijat, Metsähallituksen edustajat, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry sekä lukuisat eri järjestöt. Suomen Suunnistusliiton ympäristöryhmä on myös osallistunut aktiivisesti julkaisun valmisteluun.

Jokamiehenoikeuksiin ja toisen maalla toimimiseen ei voida antaa yksiselitteistä ratkaisua lainsäädännön puitteissa. Yleiset puitteet ja reunaehdot tulevat kuitenkin lainasäädännöstä ja julkaisuun onkin sisällytetty tärkeimmät jokamiehenoikeuksia koskettelevat säännökset, esimerkkeinä näistä: Kotirauhan rikkominen, Oikeus liikkua vesialueella, Vahingon aiheuttajan korvausvastuu ja Avotulen teko.  Julkaisussa on esitelty myös paljon oikeustapauksia, joissa on jouduttu ratkomaan jokamiehenoikeuteen liittyviä riitoja.

Suunnistusta ja muitakin lajeja 141-sivuisessa kirjassa käsitellään hyvin lyhyesti ja pelkistetysti. Lajistamme todetaan, että ”Alueilla, joilla voidaan liikkua jokamiehenoikeudella, saa myös suunnistaa. Kiinteiden rastirakennelmien sijoittamiseen on kuitenkin saatava maanomistajan suostumus. Sellaisia suunnistustapahtumia, joista ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä maanomistajalle tai luonnolle, voidaan järjestää jokamiehenoikeuden puitteissa. Tietyt suunnistustapahtumat ovat kokoontumislain tarkoittamia yleisötilaisuuksia. Ne edellyttävät ilmoituksen tekemistä poliisille sekä maanomistajan suostumuksen”.  Kirjassa on kuitenkin monia muitakin kohtia jotka liittyvät suunnistuksen tai eri lajien harrastamiseen. Näitä ovat mm. yksityisteiden käyttö, erilaiset suojelualueet, viljelykset ja laitumet sekä maastoliikenne ja maastossa pysäköinti.

Kirjan valmisteluvaiheessa on ilmennyt, että lajimme noudattama käytäntö kysyä maanomistajan lupa kaikkien vähänkin suurempien suunnistustapahtumien järjestämiseen, on hyvin tärkeä menettelytapa. Esimerkiksi MTK:n näkemys lajimme nykyisistä toimintaperiaatteista on hyvin myönteinen.  Suunnistustapahtumia ei kannata lähteä järjestämään pelkästään jokamiehenoikeuden puitteissa. Suurin osa maanomistajista suhtautuu lajiimme myönteisesti, kunhan maaston käyttö on heillä ennakkoon tiedossa.

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella – Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä on ladattavissa internetistä ositteesta www.ymparisto.fi/julkaisut. Julkaisun painettua versiota voi hankkia verkkokaupasta osoitteesta http://www.editapublishing.fi/ hintaan 25 euroa. Ympäristöministeriön tavoitteena on laatia jatkossa julkaisuun liittyvää opetusmateriaalia ja esitteitä.

Heikki Liimatainen
Heikki Liimatainen