Kasva Urheilijaksi -palvelu tukee innostusta urheiluun

Suunnistuksen ensimmäinen Kasva Urheilijaksi -testien lajiliittoraportti on juuri julkaistu. Kasva Urheilijaksi -palvelu kannustaa innokkaita 11–15-vuoitiaita nuoria tavoitteellisessa kilpaurheilussa.

Ensimmäisinä suunnistajina ominaisuustestiä pääsivät tekemään Your Move Suurtapahtumaan osallistuneet nuoret. Suurin osa Suunnistusliiton 11–15-vuotiaiden seuratoiminnan kehityshankkeessa mukana olevista seuroista on toteuttanut Kasva Urheilijaksi -ominaisuustestit seuran nuorille. Moni nuori on tehnyt oma-aloitteisesti elämänrytmitestin ja nyt uutuutena on mahdollista tehdä myös motivaatiotesti.

Kasva Urheilijaksi nettipalvelu tarjoaa monia mahdollisuuksia kannustaa ja innostaa urheilussa. Ensinnäkin palvelu kertoo kannustavan ja opastavan palautteen testin tehneelle nuorelle. Nuori voi lisätä profiiliinsa valmentajan, vanhemmat ja kavereita. Valmentaja ja vanhemmat näkevät koko testituloksen, kaverit näkevät tulosten kokonaispistemäärän. Palveluun kutsutut voivat sen kautta kannustaa testin tehnyttä nuorta tai kommentoida tuloksia. Näin nuoren urheilu ja kehittyminen nousee positiiviseksi puheenaiheeksi.

Helmikuussa pidetyssä valtakunnallisessa Kasva Urheilijaksi seminaarissa käsiteltiin laajasti palvelun tarjontaan ja ylipäätään 11–15-vuotiaiden urheilun ja harjoittelun maailmaa. Lue seminaariuutinen ja tutustu seminaarin laadukkaisiin materiaaleihin.

Testit laittavat nuoret miettimään tekemistään, harjoitteluaan, elämänrytmiään ja motivaatiotaan. Testejä kannattaa hyödyntää seuran toiminnassa ja niistä kannattaa kertoa nuorille itselleen. Tosin kaikkia nuoria testit ja testaaminen eivät koskaan kiinnosta, eikä testien tekemisestä kannata tehdä pakkoa tässä ikäryhmässä. Osalle nuorista testaaminen ja oman tason näkeminen on merkittävä kannustin urheilussa.

Lajiliittoraportissa on vielä hyvin vähän tuloksia per ikäluokka, joten kovin syvällisesti niitä ei voi analysoida. Silmiin pistää kuitenkin testin tehneiden kokonaisliikuntamäärät. Meidän kaikkien tehtävänä on luoda hyviä olosuhteita ja kannustaa liikkumaan arjessa paljon. On ihan selvä, että oman lajin seuraharjoitukset tai välttämättä edes monen lajin seuraharjoitukset yhteensä eivät riitä kokoamaan yli viittätoista tuntia liikuntaa viikossa, saati sitten jos tavoitellaan 20:a tuntia viikossa.

Mieti, miten sinä toimit arjessa. Miten paljon liikut itse? Toimitko esimerkkinä? Kannustatko liikkumaan? Oletko varmistanut hyvät liikkumisen välineet ja olosuhteet? Oletko antanut seuraharjoituksissa liikkumisen kotiläksyjä? Oletko edistänyt nuorten kaveriporukan liikkumista?

Millaiset toimenpiteet ovat lisänneet liikkumista lasten ja nuorten arjessa?

Runsas omaehtoinen arkiliikkuminen luo monipuolisen perustan lajiharjoittelulle – sekä terveelliselle elämälle. Liikunnan määrän lisäämiseen kannattaa panostaa, kaikin keinoin.

Hyödynnä Kasva Urheilijaksi -palvelun tarjonta innostuksen lisäämisessä ja kehityksen seurannassa.

Katri Lilja
Katri Lilja