Viestireissut – iloa vai murhetta, kehittymistä vai taantumusta

Edessä on reissu Ungdomens Tiomilaan, nuorten urheilutapahtumaan, joka houkuttelee ja kiinnostaa. Matkajärjestelyt ja viestivalinnat työllistävät seuran vastuuhenkilöitä. Lisäksi pitää ennen matkaa sopia yhteisesti pelisäännöt päihteisiin liittyen – koska matkustetaan nuorten kanssa laivalla, jossa alkoholia on jopa ”tyrkylle asti”.

Ilman muuta on selvää, että seuran järjestämä urheilumatka ei ole alaikäisten tai edes täysi-ikäisten nuorten paikka opetella alkoholinkäyttöä. Seuroilla on vastuu luoda pelisääntöjä ja käytänteitä, jotka pitävät alkoholin poissa nuorten urheilumatkoilta. Kun nuorella on taustatukenaan päihteettömyyttä arvostavat aikuiset ja kun jokaisessa seurassa toimitaan jämäkästi, on nuorten itsensä helpompi tehdä omia vahvoja päätöksiä päihteettömyydestä.

Toivon jokaisessa seurassa käytävän ennen matkaa keskustelut matkaan lähtevien nuorten ja seuran vastuuhenkilöiden kanssa. Myös nuorten vanhemmat voivat olla mukana keskustelutilaisuudessa. On tärkeää, että nuori urheilija tietää, millaista käyttäytymistä ja millaisia päätöksiä häneltä odotetaan. Keskustelussa sovitaan, miten matkalla toimitaan. Hyvä on myös sopia mitä seuraa, jos sopimuksia rikotaan – matka voi jäädä nuoren itsensä kustannettavaksi tai seuraava matka seuran edustajana voi jäädä haaveeksi.

Nuorille Ungdomens Tiomila on urheilumatka, jossa edustetaan omaa seuraa. Arvostan nuorta urheilijaa, joka lähtee matkaan oppiakseen urheilusta ja iloitakseen yhdessä oman ja muiden seurojen suunnistavien nuorten kanssa. Arvostan kuitenkin vain niitä nuoria urheilijoita, jotka osaavat kieltäytyä houkutuksista ja mahdollisuuksista käyttää alkoholia. Matkalla ei ole kyse siitä, että kaikki on sallittua, mistä ei jää kiinni, vaan siitä, että osaa käyttää omaa järkeään, osaa olla vahva ja pysyy vesiselvänä.

Jos sinä nuori et ole lähdössä urheilumatkalle urheilullisin tavoittein ja päihteettömästi, voit yhtä hyvin jäädä kotiin.

Jos seura ei pysty toteuttamaan päihteettömiä nuorten urheilumatkoja, voi seura jättää matkat tekemättä. Todelliseksi urheilijaksi kasvaminen ei edellytä osallistumista Ungdomens Tiomilaan tai muuhun seuraviestiin Ruotsissa. Nuorten yhteishenkeä voi kasvattaa monella muullakin yhteisellä toiminnalla kuin laivamatkalla.

Katri Lilja
Katri Lilja