Kansallinen liikuntatutkimus 2009 – 2010, aikuisliikunnan osio

Kansallinen liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikuntalajien harrastamisen trenditutkimus Suomessa. Tutkimuksen ovat tilanneet yhdessä Suomen Liikunta ja Urheilu, Nuori Suomi, Kuntoliikuntaliitto, Suomen Olympiakomitea ja Helsingin kaupunki. Sen on toteuttanut TNS Gallup ja rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö OKM. Vastaava tutkimus on toteutettu aikaisemmin vuosina 1995, 1997–1998, 2001–2002 ja 2005–2006. Tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin voit perehtyä Suomen Kuntoliikuntaliitto ry:n verkkosivuilla.

Liikuntatutkimuksen nuorten osion tiedot löydät Nuorisotoiminnan verkkosivuilta.