Teuvan Rivakka on suunnistuksen uusin sinettiseura

Teuvan Rivakan suunnistusjaostolle on myönnetty Nuoren Suomen sinettitunnus laadukkaasti toteutetusta nuorisotoiminnasta. Seuran auditointi toteutettiin kesäkauden päättäneellä harjoituskerralla elokuussa Pappilankankaan hiihtomajan maastossa. Suunnistusjaosto on Teuvan Rivakan jaostoista kolmas, joka saa sinettitunnuksen. Aiemmin seuran hiihto- ja yleisurheilujaosto ovat saaneet sinettitunnuksen laadukkaasta nuorisotoiminnasta.

Sinetti kertoo seuran toiminnan laadukkaasta toteutuksesta ja toiminnan sisällön eettisistä linjauksista. Sinettiseurassa kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan. Jokaista osallistujaa kohdellaan tasavertaisesti. Toiminta on lapsilähtöistä, monipuolista ja kasvatuksellista. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat ja seura huomioi vapaaehtoistyötä tekeviä seuratoimijoita.

Sinettikriteerit linjaavat seuran lapsille ja nuorille tarjoamaa toimintaa ja luovat hyvän pohjan vuositason toiminnan suunnittelulle. Sinettiseurat ovat sitoutuneet jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.

Sinettiä voi hyödyntää seuran ulkoisen imagon kehittämisessä ja seuran toiminnan markkinoinnissa.

Lisätietoa sinettiseuratoiminnasta suunnistuksen sinettisivuilta taiwww.nuorisuomi.fi/sinettiseurat.


Seuroille, jotka harkitsevat sinettiseuraksi hakeutumista

Sinettitunnuksen hakuprosessi käynnistyy yhteydenotolla Suunnistusliiton nuorisopäällikköön. Nuorisopäälliköltä saa myös hakulomakkeen. Haku sinettiseuraksi on vuosittain 1.11.-15.12.

Sinettiseuraksi haluavat seurat voivat hakea kehittämisprojektiinsa seuratukea, jota on haettavissa vuosittain maaliskuun puolivälissä. Lisäohjeet tuen hakemisesta julkaistaan ensi vuoden puolella sivulla www.seuratuki.fi .