Sinettiseurojen mittava auditointikierros käynnissä

Tänä kesänä auditoidaan suunnistuksessa 25 seuraa. Kesän ensimmäinen auditointi oli tiistaina 28.4. Vehkalahden Veikkojen HIPPO-koulun yhteydessä. Auditoinnissa todettiin, että seuran toiminta on suunniltemallista ja hyvin organisoitua. Lapset viihtyvät silmin nähden hyvin ja lasten vanhemmat olivat erittäin tyytyväisiä toimintaan. Ohjaajat haluavat kehittää toimintaa jatkuvasti, mikä näkyi myös siinä, että auditoinnnista saadut kehittämisvinkit kirjattiin huolella muistiin.

Nuori Suomi Sinetti kertoo laadukkaasta seuratoiminnasta, jossa toteutuu tasavertaisuus, lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja kasvatuksellisuus. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Sinettikriteerit linjaavat seuran lapsille ja nuorille tarjoamaa toimintaa ja luovat hyvän pohjan vuositason toiminnan suunnittelulle. Sinettiseurat ovat sitoutuneet jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja auditointi on yksi merkittävä väline laadun kehittämiseksi.

Suunnistuksen sinettiseuroja on tällä hetkellä 30. Haku sinetiseuraksi on vuosittain loppuvuodesta. Sinettiseuraksi haluavat seurat voivat hakea kehittämisprojektiinsa seuratoiminnan kehittämistukea vuosittain maaliskuussa. Uuden tunnuksen saaneet seurat auditoidaan ensimmäisen kerran kahden vuoden kuluttua ja sen jälkeen aina kolmen vuoden välein.