Kartta joka kouluun -projekti

Suomen Suunnistusliiton Olé kartalla! -koulusuunnistuksen kehittämisprojektin päämääränä on kehittää suunnistuksen opetusta peruskouluissa ja opettajankoulutuslaitoksissa sekä markkinoida positiivista lajikuvaa. Mielekkäiden suunnistuskokemusten perustana ovat hyvä kartta ja oikean tasoiset suunnistustehtävät, minkä vuoksi Kartta joka kouluun –projekti on keskeisin kokonaisuus koulusuunnistusprojektin toimenpiteissä.

Kouluilla tulee olla käytössään helppolukuinen kartta koulupihalta ja/tai lähialueelta, sillä kartanlukutaidon ja suunnistustaidon alkeiden opettelu on parasta aloittaa tutulta ja turvalliselta alueelta. Selkeät kohteet helpottavat karttakuvan hahmottamista ja pinta-alaltaan pieneltä alueelta tehty tarkka, yksityiskohtainen, mutta samalla helppolukuinen kartta luo mahdollisuuksia monipuolisten harjoitteiden järjestämiseen.

Mitä koulukarttaprojektissa seurojen tulisi kartoittaa?
Projektin tavoitteena on saada jokaisen peruskoulun, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen käyttöön suunnistuskartta. Seurojen pitää luetteloida toimialueensa koulut ja selvittää niiden karttatilanne, ellei se jo ole tiedossa. Kokonaan vailla karttaa oleville kouluille tulee saada mahdollisimman pian kartta. Toisessa vaiheessa on varmistettava aiemmin tehtyjen koulukarttojen ajantasaisuus ja/tai jäljellä oleva karttojen määrä. Kolmas tavoite on parantaa suunnistusopetuksen edellytyksiä kouluissa esim. laajentamalla aiemmin kartoitettuja alueita, laatimalla sprinttisuunnistuskartta koulun lähialueesta ja taajamasta sekä laatimalla suurimittakaavainen pihakartta koulun alueesta.

Kunnat rahoittamaan
Koulukarttaprojekti on erinomainen mahdollisuus käynnistää seuran ja kunnan välillä asialliset neuvottelut karttojen rahoituksesta. Lähtökohtana tulee olla se, että kunta maksaa koulukartat kokonaisuudessaan. Mikäli kunta ei tähän perustellusta syystä kuitenkaan lähde, seura voi kertoa, että osa kustannuksista voidaan kattaa liiton jakamalla karttarahalla.

Koulukarttojen valmistaminen saa korotettua tukea vuosina 2008-2010
Nyt koulukarttaprojektin myötä vuosina 2008-2010 maksetaan korotettua karttarahaa niiden karttojen valmistamiseen joiden alueella tai alle kilometrin päässä on koulu. Koulun tulee lähtökohtaisesti näkyä kartalla.

Korotus on seuraava:
vuonna 2008 1,5   x ”muun kartan” tuki
vuonna 2009 1,33 x ”muun kartan” tuki
vuonna 2010 1,2   x  ”muun kartan” tuki

Tämän tarkoituksena on saada seurat heti aktiivisesti tarttumaan toimeen ja valmistamaan kartan jokaisen tai mahdollisimman monen toimialueensa koulun käyttöön. Korotuksen myötä jaettava summa muille kartoille on pienempi, mutta mainitut kolme vuotta olisi liiton toimesta painotettu koulukarttojen tärkeyttä seurojen karttatoiminnassa.

Sprinttisuunnistuskarttoina valmistettaville kartoille maksetaan karttarahaa sprinttisuunnistuskartan tukena eikä niille makseta koulukarttaprojektin edellä mainittua korotettua tukea.

Em. karttarahan (korotettu koulukarttatuki tai sprinttisuunnistuskarttatuki) lisäksi koulusuunnistusprojektissa maksetaan ylimääräistä tukea 150 euroa/kartta, jos kartan maastokartoituksen ja piirtämisen tekee seuran oma nuori alle 20-vuotias suunnistaja. Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla seuran puolesta ohjaaja ja valvoja.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail