Liikenne ja opastus

Yleistä

Suunnistuskilpailujen liikenneohjauksen tarkoituksena on hoitaa saapuvien kilpailijoiden ja muun kilpailuun liittyvän henkilöstön liikenteen ohjaus, pysäköinti sekä poistuvan liikenteen ohjaus.  Kilpailukeskuksen sisällä tämä tarkoittaa lisäksi pelastussuunnitelman mukaista reittiohjausta ja opastusta pelastusajoneuvoille ja kilpailukeskuksen ulkopuolella vastaavasti ohjausta ja reititystä kilpailumaastoon esimerkiksi loukkaantuneen noutoa varten.

Pelastussuunnitelmaan voidaan vähällä vaivalla lisätä kartta, johon on merkitty muutama avainristeys tai muu maastokohta.

Opastus kilpailupaikalle

Kisajärjestäjille suositellaan liikenneopastuksen alkamispaikkojen ja kilpailukeskuksen osoitteen tarkempaa kertomista jo kilpailukutsussa ja kilpailun nettisivulla. Kun selvät oikeat osoitetiedot ovat käytössä, on kilpailuun tulevien paljon helpompi suunnitella matkareittinsä kilpailupaikalle hyödyntäen nykyaikaisia netin reittipalveluja ja selvästi yleistyneitä navigaattoreita.

Ilmoitettavaa paikkatietoa päätettäessä on mietittävä, onko kaikissa tilanteissa järkevää ilmoittaa kilpailukeskuksen lopullista osoitetta. Useimmiten lopullisen osoitteen ilmoittaminen on varmasti järkevää opasteiden alkamispisteiden osoitetietojen ilmoittamisen lisäksi, mutta mikäli kilpailupaikan liikenne halutaan ohjata kilpailukeskukseen vain tiettyä kautta, vaikka vaihtoehtoja olisi useampia, voi lopullisen osoitteen ilmoittaminen aiheuttaa ongelmia.

Mitä paremmin ja tarkemmin osoitetiedot kerrotaan, sen paremmin ja järkevämmin ihmiset löytävät nykyaikaisia apuvälineitä hyödyntäen perille. Eikä kisapaikan tahallisesta pimittämisestä ole nykyaikana mieltä.

Osoitetieto tulee olla muodossa lähiosoite, kunta. Esimerkki: Radiokatu 20, Helsinki

Oikean osoitetiedon määrittämiseen löytyy apua muun muassa netistä. Yksi sopiva palvelu on esimerkiksi Kansalaisen Karttapaikka, jonka kautta voi määrittää oikean osoitetiedon, http://kansalaisen.karttapaikka.fi

Tässä lyhyt ohje osoitetiedon määrittämiseksi Kansalaisen Karttapaikan avulla, jos osoite ei ole ennakkoon tiedossa.
– Avaa kyseinen nettisivu.
– Suurenna karttaa haluamastasi kohdasta niin suureksi, että näet selvästi ja tarkasti haluamasi kohdan, jonka osoitetiedon haluat määrittää. Suurentaminen tapahtuu kartan oikealla puolella olevan palkin avulla.
– Valitse kartan oikealla puolelta ”Lähin osoite” KILPAILU-LahinOsoite–työkalu
– Klikkaa kartalta kohtaa, jonka osoitetiedon haluat määrittää.
– Osoitetieto tulee nyt näkyviin kartalle katuosoitteena.
– Mikäli et tiedä minkä kunnan alueella ko. paikka on saat sen selville kirjoittamalla katuosoitteen hakukenttään ”Osoite:” (jätä kunta-kenttä tyhjäksi) ja painamalla hae –nappia. Mikäli sama osoite löytyy useammasta kunnasta, valitse listasta se, joka on mielestäsi oikea ja paina ”Näytä valitut kartalla” –painiketta. Nyt valitsemasi paikka tulee näkyviin kartalle ja jos se on haluamasi paikka, näet kunnan kartan vierestä valintasi kohdalta.

Liikennemerkit ja rajoitukset maanteillä

Perusohjeet määräaikaisesta viitoituksesta sisältyvät Liikenneviraston (ent. Tiehallinto) julkaisu ”Palvelukohteiden viitoitus”  sivuille 104-108.

Alennetut nopeusrajoitukset anotaan tienpitäjältä.  Maanteiden osalta joko alueelliselta ELY-keskukselta (maantiet) , paikalliselta kaupungin tai kunnan teiden kunnossapidosta vastaavalta (kadut) sekä  yksityisteiden kohdalla rajoituksista sovitaan ao. tiehoitokunnan kanssa.

Suunnistuskilpailusta poliisille annettavassa tapahtumailmoituksessa ilmoitetaan myös tiedot liikenteenohjauksesta.

Liikenneohjauksessa käytettävät varusteet

Tieliikennelakia uudistettiin liikenteen ohjauksen osalta 1.9.2009. Tieliikennelain §49 mukaisesti liikenteen ohjauksessa maanteillä käytettävän henkilöstön on oltava täysi-ikäistä.  Liikenteenohjaajilla on oltava kädessä pidettävä iso (halkaisija 400mm) pysäytysmerkki. Liikenteenohjaajan vaatetus on oltava näkyvää ja erottuvaa (myös pimeässä ja hämärässä). Vaatetukseksi suositetaan soveltuvin osin SFS-EN 471 ”Näkyvä varoitusvaatetus ammattikäyttöön” mukaisesti valittua heijastinliiviä. Eduksi on, jos jollakin ohjaajista on liikenteen ohjauskoulutus, vähintään Tieturva 1 tasoa.

Merkkejä yms. varusteita löytyy myytäväksi mm.  www.elpac.fi, www.trafino.fi,www.liikennetuotteet.fi. Merkkejä voi kysyä myös lainaksi tieurakoitsijoilta, sillä heiltä yleensä löytyy viikonlopuksi vapaana olevia merkkejä ja varusteita.

Paikoitusalueiden valinta

Paikoitusalueet tulee varata toimitsijoille, kutsuvieraille ja lehdistölle sekä saapuville kilpailijoille. Paikoitusalueen valinnassa on erityistä huomiota kiinnitettävä alueen pohjaan, sen laatuun ja raivausten sekä tasoitusten tarpeeseen. Sateen sattuessa pellot ja varsinkin ajourat pehmentyvät nopeasti. Näitä tilanteita varten on erityisesti liittymiä vahvistettava joko soralla tai hakkeella. Hinausapuun on varauduttava jo etukäteen.  Paikoitusalueiden heinä on syytä niittää ja korjata pois, sillä autojen kuumat katalysaattorit muodostavat paloriskin.  Jos mahdollista, valitaan pysäköinnistä poistumiseen eri liittymä kuin sisääntuloon.

Tilantarve määräytyy pääsääntöisesti henkilöautojen määrän mukaan.  Hyvissä olosuhteissa voidaan hehtaarille paikoittaa 400 henkilöautoa liikkumisväylineen. Jos paikoitustila on epäyhtenäinen, esim. lukuisten ojien, aitojen tms. rajoittama, määrä vastaavasti pienenee.

Suunnistuskilpailulle on tyypillistä tuloliikenteen ajoittuminen 1-2 tunnin ajanjaksolle poistuvan liikenteen ollessa rauhallisempaa. Usein paikoittamiseen liittyy myös paikoitusmaksujen keräys.  Paikoituksen nopeuttamiseksi henkilökuntaa on oltava riittävästi sekä ohjaukseen että maksujen keräämiseen.   Paikoituksessa usean eri sisäänajon käyttö nopeuttaa toimintaa.   Toiminnan nopeuttamiseksi maksujen keruu on suositeltavaa vasta poismenovaiheessa, jolloin liikenteen rytmi on rauhallisempi eikä kilpailijoilla ole kiire.

Kutsuvieraiden ja muiden erillispaikoitukseen johdettavien autot on syytä merkata erillisellä tunnisteella, joka lähetetään asianomaisille jo kutsun yhteydessä.

Tehtävät aikatauluineen:
  1. Päällikkö varaa tarvittavan henkilöstön viimeistään 2 kk ennen tapahtumaa ja perehdyttää sen tehtäviinsä.
  2. Liikennejärjestelyihin tutustutaan kuukausi ennen tapahtumaa kilpailunjohtajan kanssa. Samalla luodaan perusta pelastussuunnitelmalle tulipalon tai muun onnettomuuden varalle.
  3. Viestiyhteyksien tarve kartoitetaan kuukausi ennen tapahtumaa
  4. Tarvittavat liikenteenohjauskilvet tehdään valmiiksi (huomioiden entiset) 2 viikkoa ennen tapahtumaa.
  5. Liikenneopasteet asetetaan paikoilleen tien pitäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti viimeistään kilpailua edeltävänä iltana
  6. Mahdollista pysäköintimaksun perintään varten hyvä varata sopivat rahastuslaukut sekä kassalipas talouspäälliköltä viimeistään kisa-aamuna. Jaettavista käsiohjelmista ja lähtöluetteloista sovittava
  7. Kilpailuaamuna opasteet tarkistetaan. Liikenteen ohjauksen on oltava täydessä toimintavalmiudessa 3 tuntia ennen kilpailun alkua. Liikenteenohjaus ja pysäköinti hoidetaan suunnitelman mukaan.
  8. Autojen poistumista kilpailukeskuksesta valvotaan ja autetaan tarvittaessa.
  9. Kilpailun päätyttyä rakenteet puretaan ja tavarat palautetaan. Paikoitusalueiden loppukatselmus suoritetaan sovitusti.