Etämaaliohje

Yleistä

Etämaalia ei ole mainittu lajisäännöissä, mutta sen käyttö on sallittua. Lajisääntöihin tullaan tekemään tarvittavat muutokset etämaaliin liittyen vuodelle 2020.

Järjestäjien palautteiden keräämiseksi on tehty kyselylomake, jonka osoite on kohdassa ’Ohje järjestäjälle’.

Määritelmä

Etämaali on normaalista maalista poikkeava toteutustapa, jossa ajanotto päättyy maastossa olevalle viimeiselle rastille. Etämaalia voidaan käyttää kilpailun kaikissa sarjoissa tai vain osassa sarjoja. Etämaalin käyttö on usein järkevää sarjoissa, joissa on lyhyet radat ja halutaan välttää tilanne, jossa kilpailusuorituksen ajanotto on kilpailukeskuksessa sijaitsevassa maalissa veisi osan radan hyvästä suunnistusosuudesta (esimerkiksi vanhemmat veteraanisarjat).

Ohje kilpailijalle
 • Tutustu kilpailuohjeeseen, jossa annetaan tarkempaa tietoa etämaalista ja kerrotaan mitä reittiä etämaalista kuljetaan varsinaiselle maalialueelle kilpailukeskukseen.
 • Suunnista ratasi normaalisti etämaaliin saakka, etämaali on merkitty normaalisti maalisymbolilla eli kaksoisympyrällä.
 • Etämaali on ulkonäöltään muuten kuin normaali rasti, mutta rastipukissa on myös kyltti ’Etämaali’.
 • Ajanotto päättyy leimaukseesi etämaalissa.
 • Kulje etämaalista kilpailuohjeessa kerrottua reittiä pitkin varsinaiselle maalialueelle kilpailukeskukseen. Etämaalissa saattaa olla toimitsija, joka opastaa sinut oikealle reitille tai siellä voi olla muunlainen opaste kertomassa miten pääset varsinaiselle maalialueelle. Reitti etämaalista kilpailukeskukseen voi olla merkitty myös kilpailukarttaasi.
 • Älä leimaa kilpailukorttiasi etämaalileimauksen jälkeen missään ennen kilpailukeskuksessa sijaitsevaa kilpailukortin luentapistettä.
 • Mene kilpailukeskuksen tuloslaskennan luona sijaitsevaan kilpailukortin luentapisteeseen, joka on osoitettu kyltillä, jossa on teksti: Etämaalin luentapiste.
Ohje järjestäjälle
 • Päätä missä sarjoissa etämaalia käytetään.
 • Älä käytä etämaalia muiden sarjojen rastina, koska etämaaliin tulevat kilpailijat saattavat jäädä etämaalin luokse hetkeksi.
 • Etämaali merkitään karttaan normaalilla maalisymbolilla eli kaksoisympyrällä.
 • Kerro kilpailukutsussa missä sarjoissa käytetään etämaalia.
 • Laadi kilpailuohjeeseen kohta etämaalissa. Kerro siinä, missä sarjoissa etämaalia käytetään, mitä etämaali tarkoittaa ja mitä reittiä etämaalista tullaan varsinaisella maalialueelle kilpailukortin luentapisteeseen. Käytä karttakuvaa selventämään kulkureitti, mikäli se on mahdollista.
 • Reitti etämaalista kilpailukeskuksessa sijaitsevaan kilpailukortin luentapisteeseen on järkevää merkittä kilpailijan karttaan.
 • Tee tulospalveluohjelmaan tarvittavat määritykset sarjoihin, joissa käytetään etämaalia.
 • Rakenna etämaaliin normaali rasti, mutta sijoita rastipukkiin myös kyltti, jossa on teksti ’Etämaali’.
 • Toteuta etämaalissa erillinen ajanotto esimerkiksi toimitsijan tekemien leimausaikakirjausten avulla.
 • Sijoita etämaaliin toimitsija, joka opastaa kilpailijat etämaalista varsinaiseen maaliin kilpailukortin luentapisteeseen tai toteuta opastus muulla tavalla ilman toimitsijaa (esimerkiksi opastetaulu, jossa on kerrottu ohje siirtymiseen).
 • Merkitse varsinaiselle maalialueelle selkeästi kyltillä, missä on etämaaliin saapuneiden kilpailijoiden kilpailukortin luentapiste. Kyltin teksti: Etämaalin luentapiste.
 • Etämaalia käyttävien sarjojen kilpailunumerot voivat olla erivärisiä kuin muiden sarjojen, jolloin muun muassa heidän tunnistamisensa ja opastaminen varsinaisella maalialueella on helpompaa. Poikkeavan värin sijaan voidaan käyttää eri numerosarjaa (esim. 1000-1999).
 • Anna kilpailun jälkeen palautetta etämaaliin liittyvistä asioista palautelomakkeen kautta.