Ensiapu

Ohjeita suunnistustapahtumien ensiavun järjestämiseen
Yleistä ensiavun järjestämisestä

Oheisen ohjeistuksen on laatinut Jutta Wessman, jolla on runsaasti kokemusta ensiavun järjestämisestä suunnistuskilpailuissa. Tätä ohjeistusta voi hyödyntää niin kilpailun johtaja kuin ensiapuryhmän vetäjäkin miettiessään kilpailun ensiaputarpeita.

Ensiavun järjestäminen urheilukilpailuissa on todella tärkeää. Kaikkiin kilpailuihin tulisi järjestää jonkinlainen ensiapu. Useimmilla seuroilla oma ensiapupakki on mukana myös kaikilla iltarasteilla, tällöin potilas saa tarvittaessa perusensiavun. Paikalla ei siis aina tarvitse olla terveydenhuoltoalan ammattilaista tai ensiapuryhmäläistä, jokainen osaa laittaa kylmää nyrjähdyksiin ja muljahduksiin, puhdistaa haavoja tai soittaa tarvittaessa lisäapua. Kun tapahtuma on suurempi kuin viikoittaiset iltarastit, tulee paikalla olla koulutettuja ihmisiä.

Mahdollisimman varhainen ensiapu nopeuttaa paranemista ja estää vamman pahenemisen. Tällöin potilaan toipumisaika lyhenee huomattavasti ja hän pääsee jatkamaan harjoituksiaan ja uraansa urheilijana jo varhaisemmassa vaiheessa. Suurin osa suunnistuskilpailuista järjestetään maastossa, johon ambulanssin tulo saattaa kestää pitkään. Tällöin potilaan tarvitsema ensiapu viivästyy ja toipumisaika pitenee, mikäli paikalla ei ole jo valmiiksi ensiaputaitoisia ihmisiä ja ensiaputarvikkeita.

Ensiapupisteen ei tarvitse olla hieno, lääkärit, instrumentit ja kaikki mahdolliset lääkkeet sisältävä ensihoitohuone/kenttäsairaala vaan tärkeintä on, että paikalta löytyvät välttämättömimmät ensiaputarvikkeet ja osaavat ensiavun antajat. Ensiavun antajana voi toimia yhtä hyvin, ensiapuoppinsa SPR:n EA-kurssilta saanut putkimies Jantunen kuin terveydenhuoltoalan ammattilainen. Kokemus urheiluvammojen hoidosta on kuitenkin aina eduksi.

Vammoja tapahtuu jokaisessa kilpailussa, ainoastaan potilasmäärä vaihtelee. On tapahtumia, jossa yksi suunnistaja tarvitsee laastaria ja toinen kylmäpussia. Toisaalta on tapahtumia, joiden potilasmäärät nousevat satoihin. Kuitenkin vammat ovat aina samankaltaisia, kullekin lajille tyypillisiä. Suunnistus on maastoon sijoittuva juoksulaji, jonka seurauksena yleisimpiä vammoja ovat; venähdykset, nyrjähdykset, murtumat, hiertymät, haavat, naarmut, silmävammat, hyönteisten pistot ja käärmeen puremat.

Yksi suuri tekijä on myös sää. Sateisella säällä tapaturmia syntyy kuivaa säätä enemmän. Liukastelu märällä kallioilla ja juurakoilla saa aikaan vammoja. Aina säähän ei voi vaikuttaa eikä sitä voi valita, joten ensiavun järjestäjän tulee varautua aina pahimpaan mahdolliseen.

Henkilökunnan määrä, ambulanssin ja lääkärin tarpeellisuus suunnistuskilpailuissa kannattaa punnita esim. urheilijoiden määrän ja maaston perusteella. Jos kilpailupaikka sijaitsee kaukana lähimmästä sairaalasta on ambulanssin paikallaolo tarpeellinen. Mikäli kyseessä on suuri tapahtuma ja maasto on kovin haastava on myös lääkäri tarpeellinen. Tietystikään lääkäri ei voi kovin ihmeitä maasto-olosuhteissa tehdä, mutta lääkärin arvio potilaan tarvitsemasta hoidosta on hyvä saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja mahdollisesti hoitaa pienemmät, muutoin sairaalahoitoa tarvitsevat vammat jo kilpailupaikan ensiavussa esim. haavan ompelu.

Vaikkakin olen tehnyt selonteon siitä, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon ensiapua järjestettäessä, en kuitenkaan haluaisi unohtaa kanssakilpailijoiden merkitystä. Useimmiten kilpailija ei saa vietyä tietoa loukkaantumisestaan eteenpäin, ellei toinen kilpailija viestitä asiasta toimitsijoille. Vakavissa tapauksissa on oletettavaa, ettei kanssakilpailija ohita loukkaantunutta, vaan asettaa potilaan avustamisen etusijalle. Vaikkakin kilpailijan suoritus keskeytyy ja palkintosija saattaa mennä sivu suun, on kansalaisvelvollisuus auttaa loukkaantunutta. Jo Suomen lakikin kieltää onnettomuuspaikan ohittamisen, se on heitteillejättö. Suunnistajat siis, te olette ensimmäinen lenkki ensiavun annossa!

Puolustusvoimilta voidaan myös pyytää apuja ensiavun järjestämiseen. Puolustusvoimat tekevät niin kutsutun reitityksen ja asettavat tarkkailijoita ympäri kilpailualuetta. Näin ollen tarkkailija ilmoittaa loukkaantuneesta välittömästi ja huolehtii kuljetuksen. Puolustusvoimien käyttöä suosittelisin erityisesti kilpailuissa, joihin osallistuu paljon ulkomaalaisia. Ulkomaalaiset eivät ole tottuneet juoksemaan suomalaisessa maastossa ja tapaturmia sattuu helposti.

Ensiapupisteet kilpailukeskuksessa ja maastossa:
Sijainti
KilpailukeskusMaasto
Kilpailukeskuksen ensiaputilojen pitää sijaita mahdollisimman lähellä maalialuetta, jolloin kilpailijoiden on helppoa ja nopeaa siirtyä ensiapuun.

Ensiapupisteen tai -pisteiden pitää sijaita alueella, jonka kaikki radat ohittavat. Näin kilpailijoiden ei tarvitse poiketa reitiltään tarvitessaan ensiapua.

Ensiapupiste pitää kilpailuorganisaation toimesta merkitä kartan lisäksi myös maastoon ensiapukyltillä, jolloin maastopiste on varmasti oikeassa kohdassa ja ea-henkilökunta sen löytävät. Tapaturman sattuessa pitää apu löytyä merkitystä pisteestä. Suunnistajat tarkistavat usein sijaintinsa ensiavun maastopisteestä.

Mikäli radat ovat pitkiä tai niillä ei ole mahdollisuutta ohittaa yhtä ensiapupistettä, pitää pisteiden määrää lisätä.

Toimitilat
KilpailukeskusMaasto

Toimivin ja potilasmukavin vaihtoehto ensiavulle ovat sisätilat. Mikäli mahdollisuutta sisätilojen järjestämiselle ei ole, on teltta myös hyvä vaihtoehto ensiapupisteeksi. On kuitenkin hyvä varautua sateen varalle ja esim rakentaa teltan pohja parikymmentä senttiä irti maasta.

Potilastilojen tulee olla suojattu muiden katseilta, suojassa tuulelta ja sateelta, mahdollisuuksien salliessa lämmin sekä hyvien kuljetusyhteyksien äärellä.

Suositeltavin vaihtoehto on pakettiauto, jolloin loukkaantunut potilas saadaan auton takaosaan, lämpimään ja suojaisaan paikkaan hoidettavaksi sekä tarvittaessa hoitoon kuljetettavaksi. On kuitenkin muistettava, ettei maastopistettä saa jättää hetkeksikään ilman ensiaputaitoista henkilökuntaa, joten potilaan mahdollisen siirron ajaksi tulee varata toinen auto tai teltta sekä henkilökunta tarvikkeineen paikalle. Toisena vaihtoehtona on siirtää potilas toisella autolla tai ambulanssilla.
Opasteet
KilpailukeskusMaasto
Opasteet ensiapupisteelle tulee olla näkyvissä niin, että kaikista kulkusuunnista on opastettu reitti. Mielellään myös merkintänä kartassa. Muiden toimihenkilöiden tulee olla tietoisia ensiapupisteen sijainnista, jolloin potilaiden ohjaus helpottuu ja nopeutuu.Merkintä kartassa on ensiarvoisen tärkeää. Myös itse ensiapupisteessä tulee olla selvät merkinnät. Esim. auton kyljissä ensiapumerkit.
Henkilökunta
KilpailukeskusMaasto

Henkilökunnan määrä tulee suhteuttaa aina kilpailijoiden ja katsojien määrään sekä maaston haastavuuteen.

Usein suurissa kilpailuissa tehdään jako ensiavun antajien kesken niin, että esim. SPR:n ensiapuryhmä hoitaa katsojat ja terveydenhuollon ammattilaiset hoitavat kilpailijat. SPR:n ensiapuryhmällä on tällöin mahdollisuus konsultoida tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisia ja saada potilaalle hyvinkin pitkälle viety hoito jo kilpailupaikalla.

Kuitenkaan jokaisissa kilpailuissa ei tarvitse olla ammattilaisia, kilpailun järjestäjän tulee harkita jo kustannussyistäkin, onko todella tarpeellista varata paikalle liuta ammattilaisia vai olisiko parempi pyytää SPR:n ensiapuryhmää hoitamaan tapahtuman ensiapujärjestelyt.

Mikäli kilpailun järjestävään seuraan kuuluu innokkaita ensiapuihmisiä, kannattaa kääntyä heidän puoleensa. He varmastikin hoitavat järjestelyt mielellään.

Useimmiten paikalle on mahdollista saada vapaaehtoisia ensiavun antajia, joten kustannukset syntyvät vain tarvikkeista sekä tietysti henkilökunnan palkasta, ruoasta. Mikäli paikalle kutsuttu henkilökunta haluaa korvauksen tehtävästä työstä, on palkka-asiat sovittava kilpailun johdon ja työntekijöiden kesken

Maastopisteessä tulee olla ainakin kaksi työntekijää/maastopiste.
Varusteet
KilpailukeskusMaasto
Paikalta tulee potilasta varten löytyä seuraavat asiat:
– Suoja säältä ja muiden ihmisten katseilta
– Makuupaikka ja huopa
– Ensiapuvälineet (katso liite nro 1.)
– Ensihoitovälineet, mikäli paikalla on terveydenhuoltoalan ammattilaisia (katso liite nro 2.)
– Lisätarvikkeet (katso liite nro 3.)
– Lääkkeet, mikäli paikalla on terveydenhuoltoalan ammattilaisia (katso liite nro. 5)
– Puhdasta vettä juotavaksi ja puhdistukseenMikäli paikalla on ambulanssi, ensihoitovälineet löytyvät myös ambulanssista, mutta ambulanssin välineistöä ei kannata sitoa muuhun kuin kuljetukseen liittyvään hoitoon. On myös huomioitavaa, että jos ensihoitovälineet ovat vain ambulanssissa, mistä ne otetaan ambulanssin lähdettyä kuljettamaan potilasta!

Tarvikkeet täytyy aina suhteuttaa paikalla oleviin auttajiin! On turhaa hankkia erikoisvälineitä, jos kukaan ei osaa niitä käyttää. Toisaalta jos paikalla on ihminen, joka osaa esim. suturoida, olisiko aiheellista hankkia suturaatiovälineet?

Autossa/teltassa tulee olla seuraavat asiat:
– Makuupaikka ja huopa
– Puhdasta vettä juotavaksi ja puhdistukseen
– Perusensiaputarvikkeet (katso liite nro 1.)
Potilaskuljetukset
KilpailukeskusMaasto

Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, että kilpailukeskuksessa on jatkuvasti ambulanssi, voidaan ambulanssia käyttää potilaskuljetuksiin myös maastosta ensiapupisteeseen. Ambulanssi on erittäin tarpeellinen kilpailupaikalla, mikäli suunnistajia on paljon ja sijainti on kaukana lähimmän ambulanssin saantipaikasta tai sairaalasta. Mikäli potilas ei ole pahasti loukkaantunut, voidaan hänet kuljettaa esim. röntgeniin huoltajan järjestämällä kyydillä.

Potilaan liikuttaminen varsinaisessa kilpailukeskuksessa tapahtuu kauhapaareilla tai tyhjiöpatjalla.

Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, että kilpailukeskuksessa on jatkuvasti ambulanssi, voidaan ambulanssia käyttää potilaskuljetuksiin myös maastosta ensiapupisteeseen. Ambulanssi on erittäin tarpeellinen kilpailupaikalla, mikäli suunnistajia on paljon ja sijainti on kaukana lähimmän ambulanssin saantipaikasta tai sairaalasta. Mikäli potilas ei ole pahasti loukkaantunut, voidaan hänet kuljettaa esim. röntgeniin huoltajan järjestämällä kyydillä.

Potilaan liikuttaminen varsinaisessa kilpailukeskuksessa tapahtuu kauhapaareilla tai tyhjiöpatjalla.

Tiedottaminen sidosryhmille

Sairaala
Aluehälytyskeskuksesta kannattaa tarkistaa, mihin sairaalaan kilpailupaikalta tuotavat potilaat toimitetaan. AHK näkee suoraan aluetta hoitavan sairaalan sekä mahdollisia kiireellisiä tapauksia varten lähimmän sairaalan, joskus lähin sairaala ei ole se sairaala johon potilaat yleensä ohjataan. Jotta sairaalan ensiapupoliklinikka voisi valmistautua ”ylimääräisten” potilaiden tulemiseen (mm. röntgen ruuhkautuu), tulee kilpailusta tehdä ilmoitus jo varhaisessa vaiheessa.

Pelastushelikopteri
On ensiarvoisen tärkeää ilmoittaa myös paikalliselle pelastushelikopterille kilpailuista ja antaa heille tarkat GPS-koodit. Tällöin pahasti loukkaantuneelle saadaan kuljetus nopeasti, eikä kiireellisessä tilanteessa tarvitse selvittää sijaintiaan. Pelastushelikoptereiden yhteystiedot:

MediHeli Turussa ja Uudellamaalla: www.mediheli.fi
Sepe Oulun alueella: www.sepe.fi
Aslak koko Lapin läänissä: www.aslak.fi
Ilmari Itä- ja Keski-Suomessa: www.pelastushelikopteri-ilmari.fi

Kilpailunjohto
Kilpailun johdolla tulee olla ajan tasalla oleva hälytyskaavio ensiapuhenkilökunnan yhteystiedoista.