Seurakoulutus

Suunnistusliiton seurakoulutuspalvelut

Suomen Suunnistusliiton jäsenseuroille on tarjolla seurajohtamiskoulutusta joko Suunnistusliiton  Hyvä Seura – hankkeen puitteissa tai seurat voivat osallistua urheilun aluejärjestöjen ja urheiluopistojen järjestämille seurajohtamisen kursseille ja koulutustapahtumiin. Suunnistusliiton Hyvä Seura –hankkeessa seura voi valita haluamansa koulutuksen viisiportaisesta koulutuspaketista.

Hyvä Seura –hankkeen kehityspolku

1. Suomen Suunnistusliitto suosittelee seuroille Valo Ry:n Oman Seuran Analyysin eli verkkokyselyn tekemistä muutaman vuoden välein. Verkkokyselyllä kartoitetaan seuraväen mielipiteitä ja toiveita seuran toiminnasta. Seura voi tehdä kyselyn omatoimisesti tai yhteistyössä Suunnistusliiton kanssa. Seurakouluttaja voi myös käydä esittelemässä kyselyn yhteenvedon seuran hallitukselle tai seuran yhteisessä seurapäivässä. Seurakysely on seuroille maksuton. Kyselyyn pääsee tutustumaan ja tilaamaan sen Valo ry:n verkkosivuilla. Jos seura haluaa seurakouluttajan purkamaan analyysiä, voi myös seurakouluttaja tilata analyysin linkin.

2. Seurakouluttaja pitää seurapäivän Hyvä Seura –periaatteiden mukaisesti.

3. Seurassa käynnistetään kehityshanke ja seurakouluttaja auttaa sen käynnistämisessä, esimerkiksi osallistumalla seuran johtokunnan tai työryhmän kokoukseen. Tätä vaihetta voivat edeltää kohtien 1 ja 2 osuudet.

4. Seuran kanssa sovitaan ja toteutetaan tarvittavaksi nähtyjä koulutuksia tai hankkeita.

5. Seurakehityshankkeen toteutumista arvioidaan hankkeen lopussa yhteistyössä seuran johtokunnan kanssa.

Kohtien 1 – 3 ja 5 koulutuksista ja tilaisuuksista ei pääsääntöisesti peritä maksua mikäli kustannukset Suunnistusliitolle ovat kohtuulliset. Kohdan 4 koulutukset sovitetaan Suunnistusliiton muuhun koulutustarjontaan  ja kustannukset seuralle määritetään erikseen.

Seurakouluttajat

Anu Salokangas, Espoo
anu.salokangas(a)saunalahti.fi

Aulis Hahtola, Ilmajoki
aulis.hahtola(a)netikka.fi, 044 282 7972

Hannu Karstunen, Haapavesi
hannu.karstunen(a)ylivieska.fi, 044 0450 210

Eero-Antti Lonka, Turku
eki(a)karttahemmot.fi, 050 305 8561

Urheilun aluejärjestöjen koulutuspalvelut

Suunnistusliitto tekee myös yhteistyötä alueellisten urheilujärjestöjen kanssa, joista jokaisesta löytyy tehtävänsä hyvin osaava seurakehittäjä. Seurat voivat käyttää myös aluejärjestöjen seurakoulutuspalveluja.