Ajankohtaista

Yhdistyslakiin muutoksia 1.10.2010 alkaen

Seuran toimintatapoja pohtiessa kannatta huomioida, että yhdistyslaki muuttui 1.9.2010. Seuran sääntöjä ei välttämättä tarvitse tämän takia muuttaa, mutta jos halutaan ottaa käyttöön kokoukseen etäosallistumismahdollisuuden, täytyy se olla mainittu seuran säännöissä.
Keskeisimmät muutokset ovat
– Etäosallistuminen yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukseen on mahdollista postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.
– Pienissä yhdistyksissä ei enää valita kahta tilintarkastajaa. Yhdistyksellä on oltava sen sijaan toiminnantarkastaja, joka voi olla myös yhdistyksen jäsen.  Isoilla yhdistyksillä on jatkossa oltava KHT- tai HTM-tilintarkastaja, jos yhdistys täyttää vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta: taseen loppusumma on yli 100 000 euroa, liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa ja palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä. Yhdistyksen ei tarvitse tehdä sääntömuutosta, vaikka toiminnantarkastus korvaa maallikkotilintarkastuksen. Toiminnantarkastus vastaa sisällöltään hyvää maallikkotilintarkastustapaa. Tilintarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan sellaisen tilikauden tarkastukseen, joka alkaa 1.9.2010 jälkeen.

Näiden muutosten tarkoituksena on saattaa yhdistyslaki vastaamaan paremmin kansalais- ja järjestötoiminnan vaatimuksia.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail