Kysely seuroille suunnistuksen ympäristö- ja luontovaikutuksista

Suunnistusliiton ympäristöryhmä on laatimassa lajille uutta ympäristöohjetta ja osana tätä työtä kartoitetaan seurojen näkemyksiä suunnistuksen ympäristö- ja luontovaikutuksista. Seuroille on lähetetty aiheeseen liittyvä kysely, joka on samalla osa HAMK:n metsätalousinsinööriopintojen opinnäytetyötä.

Kyselyyn voi vastata tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Vastaamiseen kannattaa varata 10–15 minuuttia. Kysymykset ovat pääosin monivalintakysymyksiä, on joukossa muutama avoin kysymyskin. Seurojen puheenjohtajille ja yhteyshenkilöille on lähetetty viikolla 40  kyselylinkki saatekirjeineen. Toivomme seuroilta aktiivista vastaamista.

Kysely sulkeutuu 16.10.2022.