Ohjeita suunnistusseurojen harjoitustoimintaan 8.-28.3.2021

Suunnistusliitto on päivittänyt ohjeitaan ja suosituksiaan seurojen harjoitustoimintaan liittyen. Suositukset noudattelevat Olympiakomitean kokoamia yleisiä ohjeita.

Suunnistusliitto noudattaa koronasuosituksien osalta Olympiakomitean ”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun” ohjeita, jotka on päivitetty 5.3.2021. Sivulle on kerätty oleellisimmat tiedot koskien myös seurojen harjoitustoimintaa.

Tilannetta seurataan ja ohjeistuksia päivitetään tarvittaessa. Suunnistusseuroja kehotetaan seuraamaan erityisesti alueellisten ja paikallisten (avit, kunnat, kaupungit, kuntaliittymät) viranomaisten päätöksiä ja ohjeistuksia. Lopulliset päätökset, joita toiminnassa on noudatettava, tekee aina asiaa käsittelevä ja valmisteleva alueellinen tai paikallinen viranomainen.

Lasten ja nuorten eli alle 20-vuotiaiden toiminta 8.-28.3.2021 leviämis -ja kiihtymisvaiheen alueilla (sairaanhoitopiirit):

  • Vuonna 2008 syntyneille ja tätä nuoremmille voidaan järjestää harjoituksia terveysturvallisuus huomioiden sekä sisällä että ulkona.
  • Vuonna 2007 syntyneiden ja tätä vanhempien toiminta keskeytetään sulun ajaksi 8.-28.3.2021 sisätiloissa, kun osallistujia on yli 10, ja ulkotiloissa, kun osallistujia on yli 50.

Suunnistusliitto suosittaa, että myös vuonna 2007 syntyneiden ja tätä vanhempien nuorten ulkoharjoituksissa huomioidaan, ettei kokoontumisia synny ja mahdolliset lähtöryhmät tms. pidetään mahdollisimman pieninä ja huolehditaan turvaväleistä. Turvallisinta on toteuttaa omatoimiharjoituksia tai etukäteen määritellyillä henkilökohtaisilla lähtöajoilla toteutettavia harjoituksia.

Aikuisten kilpailu- ja harrastetoiminnassa noudatetaan Olympiakomitean suosituksia 8.-28.3.2021 välisenä aikana.

Seurojen ei tule järjestää majoitusta tai yhteisiä ruokailuja sisältävää harjoitus- tai leiritoimintaa 8.-28.3.2021 välisenä aikana.