Seuratukea suunnistusseuroille lähes 100 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,7 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Tukea myönnettiin yhteensä 395 hankkeelle. Suunnistusseuroista myönteisen tukipäätöksen sai yhdeksän seuraa.

Seuratukea myönnettiin yhteensä 395 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 258 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle 137. Avustukset kohdistuvat 114 eri kuntaan. Seurojen yhteishankkeita on 50 ja niiden kautta tuella on vaikutusta hakijaseuran lisäksi 143 muun seuran toimintaan. Ensimmäistä kertaa seuratukea saavia seuroja on 107. Kaiken kaikkiaan hakemuksia tuli 703 kpl.

Yhdeksän suunnistusseuraa sai tukea yhteensä 98 000 euroa. Kuusi seuraa sai tukea uuteen hankkeeseen ja kolmen seuran saama tuki kohdentuu jatkohankkeeseen. Palkkaushankkeita on yhteensä kuusi, joista uusia neljä (Helsingin Suunnistajat, Espoon Suunta, Kangasala SK ja Rastikarhut) ja jatkohankkeita kaksi (Hyvinkään Rasti ja Paimion Rasti). Toiminnallista tukea myönnettiin kolmelle seuralle, joista kaksi on uusia: Lahden Suunnistajat -37 ja Riihimäen Suunnistajat. Jatkotukea sai Lappeen Riennon hanke.

Lisäksi Rasti-Jussien ja Seinäjoen Hiihtoseuran yhteiselle, seura- ja lajirajat ylittävälle, uudelle kehittämishankkeelle myönnettiin toiminnallista tukea.

Hakemusten perusteella seuroissa tehdään laajaa ja merkittävää työtä lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi. Seurat tarjoavat matalan harrastuskynnyksen toimintaa ja haluavat ehkäistä nuorten liikunnan lopettamista. Hankkeet, joissa lapset ja nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa, ovat lisääntyneet.

Harrastamista koulupäivän läheisyydessä lisätään, ja seurat tekevät yhä enemmän yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Suosittujen lajien suuria ryhmiä halutaan jakaa pienemmiksi ja lisätä näin toiminnan laatua. Nuoria myös koulutetaan urheiluseuroissa eri tehtäviin.

Seuratoiminnan kehittämistuki

Myönnetyt avustukset 2019