Suunnistajan palvelu, valmistautumisvinkkejä seuroille

Seurojen on mahdollista ottaa käyttöön ennen kevään 2018 kuntorastikautta Suunnistajan palvelu. Jo nyt seurat voivat tehdä asioita, jotka sujuvoittavat palvelun käyttöönottoa. Kun palvelun kehitystyö etenee, annetaan seuroille tarkemmat ohjeet, miten palvelun otetaan käyttöön.

Seurat voivat joustavasti ilmoittautua mukaan Suunnistajan palveluun sähköpostitse tj Mika Ilomäelle (mika.ilomaki@suunnistusliitto.fi).

Suunnistajan palvelu on internetissä toimiva moderni ja helppokäyttöinen kokonaisuus, josta löytyy koko maan kuntorastitarjonta. Suunnistajan palvelu tavoittaa suunnistajat ja suunnistuksen kokeilijat. Palvelu luo myös uusia markkinointimahdollisuuksia seuralle, koska palvelu tavoittaa yhä enemmän suunnistuksesta kiinnostuneita aloittelijoita ja yhä useammista lajin kokeilijoista tulee vakiharrastajia.

Ennakkoilmoittautuminen ja maksaminen Suunnistajan palvelun kautta tulevat helpottamaan niin kuntorastikävijän kuin järjestäjänkin toimia. Kuntorastien järjestäjät hyötyvät palvelusta etenkin tapahtumien markkinoinnissa, osallistujien kirjaamisessa sekä rahan ja tilastojen hallinnoinnissa.

Lisää perustietoa Suunnistajan palvelusta: suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistajan-palvelu

Ohjeita seuralle – tee nämä asiat jo nyt

Seurat voivat jo nyt tehdä valmistavia toimenpiteitä, jotta Suunnistajan palvelun käyttöönotto olisi seuralle mahdollisimman jouhevaa.

Maksuliikenteen valmistelut

Suunnistajan palvelu on kytketty Olympiakomitean kehittämään Suomisport-palveluun. Palvelun maksut kulkevat Maksuturvan kautta.

Seura tekee myöhemmin ohjeistettavalla tavalla sopimuksen Maksuturvan kanssa. Maksuturvan kanssa tehtävään sopimukseen tarvitaan:

  • Yhdistyksen rekisterinumero (yhdistysrekisteriotteessa)
  • Tiedot virallisista nimenkirjoittajista (yhdistysrekisteriotteessa)
  • Enintään 3 kk vanha yhdistysrekisteriote.
  • Yhdistyksen Y-tunnus, mikäli sellainen on.

Yhdistyksen tietojen ajantasaisuus kannattaa varmistaa jo tässä vaiheessa. Nykyisten tietojen tarkastaminen ja tietojen muuttaminen, Patentti- ja rekisterihallitus: www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/muutokset

Erilaiset seurat tapahtuman järjestäjinä

Kun kuntorastien järjestäjä on yleisseuran jaosto, tehdään sopimus seuran virallisten nimenkirjoittajien toimesta. Seuran ja maksuturvan väliseen sopimukseen kirjataan, mille tilille rahat ohjataan. TIli voi olla jaoston tili, kunhan asia sovitaan seuran sisällä.

Kun seurat toteuttavat kuntorasteja useamman seuran yhteistyöllä, on seurojen sovittava keskenään selkeät toimintatavat.

Kun tapahtumasarjan kaikkien tapahtumien tulo on seurojen yhteistä tuloa, on seurojen hyvä tehdä keskenään kirjallinen sopimus. Keskinäiseen sopimukseen kirjataan, minkä seuran tilille Suunnistajan palvelun kautta tulevat osanottomaksut tilitetään. Tämä seura tekee sopimuksen Maksuturvan kanssa. Seurojen kannattaa kirjata myös tulojen jakoperusteet.

Kun tapahtumakohtaiset tulot ovat järjestelyvuorossa olevan seuran tuloja, tekee jokainen kuntorasteja järjestävä seura oman sopimuksen Maksuturvan kanssa, jolloin seura saa tapahtuman tulot suoraan seuran tilille.

Seuran ja Maksuturvan välinen sopimus tehdään seuroille myöhemmin annettavan ohjeen mukaan. Seurojen ei tule ottaa omatoimisesti yhteyttä Maksuturvaan.

Seuran kuntorastit = Tuote

Suunnistamaan tullessaan kuntorastien osallistuja ostaa tuotteen – kartan, jossa on rata, sekä kaikki muutkin tapahtuman palvelut (opastus, parkkiin ohjaus, tulokset jne.). Mitä paremmin tuote on suunniteltu, sen sujuvammin toiminnot toistuvat joka tapahtumassa samalla hyvällä tavalla. Kun kokemus tuotteesta on hyvä, on ostaja tyytyväinen ja ostaa tuotteen toisenkin kerran.

Tuotekehitys

Onko kuntorastitapahtuma tuotteena toimiva? Mitä asioita olisi hyvä kehittää tai määritellä ensi kautta ajatellen?

Tapahtuman nimi

Tuotteen nimeä kannattaa arvioida. Jos tuotteella ei vielä ole nimeä, niin sille pitäisi keksiä nimi. Jos tuotteen nimi on Maanantairastit, niin tapahtuma löytyy paremmin Suunnistajan palvelusta, jos nimeen lisätään paikkakunta tai seutu. Kuluneena kesänä Kuntorastikalenterista löytyi ainakin neljät eri maanantairastit – samana päivänä eri puolilla Suomea.

Tuotteen erilaiset hinnat

Toimiiko kuntorastien nykyinen hinnoittelu? Ovatko hintakategoriat kohdallaan?

Mieti hinnoittelua osallistujan näkökulmasta. Onko tuotteen ja hintakategorian kuvaus selkeä? Onko hinnoittelu helposti ymmärrettävissä?

Muista, että hyvästä tuotteesta ollaan valmiita maksamaan. Kehnompi tuote jää ostamatta, vaikka se olisi edullinen.

Suunnistajan palveluun seura voi määritellä tapahtumasarjan hintakategoriat. Selkeys on valttia hinnoissa.

Hintoja määriteltäessä on hyvä muistaa, että Suunnistajan palvelun kautta kulkevissa maksuissa on 1 euron transaktiomaksu.

Tapahtuman tiedot

Mieti toiminnot osallistujan näkökulmasta toimiviksi ja loogisiksi. Mitä vähemmän tarvitaan erityisohjeita, sen parempi.

Suunnistajan palvelussa on tilaa tapahtumasarjan perustiedoille (esim. hinnat ja ratavaihtoehdot) sekä mahdollisille tapahtumakohtaisille ohjeille.

Suunnistusradat

Aloitteleva suunnistaja ei pysty arvioimaan suunnistustehtävän vaativuutta kartan perusteella. Ratojen taitotasomäärittelyt ovat siksi tärkeitä. Määritelmiä ovat esimerkiksi aloittelijalle sopiva erittäin helppo rata, helppo rata, vaativa rata jne. Ratamestarin tehtävä on suunnitella rata annetun määrittelyn mukaiseksi.

Hyväkuntoiset aloittelevat harrastajat toivovat pidempiä ratoja, jotka ovat helppoja. Siksi suunnistustehtävän vaikeustason kasvattaminen matkan mukaan ei ole aina toimivin ratkaisu.

Muista, että eritasoisille radoille tarvitaan erilaisia rastipisteitä – helpompia ja vaikeampia.

Ohje: Järjestä kuntosuunnistus

Lisää näkökulmia kuntorastien kehittämiseksi voi katsoa esim. Suunnistusliiton ohjeesta Järjestä kuntosuunnistus: suunnistusliitto.fi/harraste/jarjesta-kuntosuunnistus/

Ohje päivittyy talven aikana Suunnistajan palveluun liittyvillä asioilla, kun palvelun yksityiskohdat varmistuvat.

 

Kerro toiveita ja palautetta

Suunnistajan palvelun tavoite on tuottaa lisäarvoa suunnistusseuroille ja suunnistajille. Voit tuoda esiin toiveita, ideoita ja palautetta. Niiden perusteella voimme ohjata palvelun kehittämistä. Palaute:  rastilippu(a)suunnistusliitto.fi

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail