Suunnistus kunto- ja terveysliikuntana – suunnistuksen terveysprofiili

Kaikki suunnistuksen harrastajat tietävät kuinka hieno kuntoliikuntamuoto lajimme on. Noin vuosi sitten aloitimme yhdessä muutamien muiden lajiliittojen kollegoiden kanssa tekemään oman lajin terveyprofiilityötä. Aloitteen tekijänä ja sparraajana töille on ollut Suomen Kuntoliikuntaliitto, josta olemme saaneet hyvää asiantuntija-apua.

Alkuvaiheessa, viime keväänä sain pestattua työhön mukaan monille suunnistajille tutun Kirsi Kiiskisen (ent. Vanhalakka).  Hänen terveystieteenmaisterin ja työfysioterapeutin koulutuksista oli korvaamaton apu työlle. Kirsi kirjoitti pikku-Elmon syntymistä odotellessa työmme perustan eli tekstiosuudet. Myöhemmin syksyllä ja talvella olemme jatkaneet työtä muutamana päivän mm kuvaamalla lihaskuntoharjoitus- ja venyttelymalleja.  Minun työnä on ollut kuntosuunnistajille tehdyn kyselyn teko, projektin hallinnointi ja aineiston muokkaus lopulliseen muotoon yhteistyössä liiton viestinnän kanssa. Työn ensiesittely yleisölle tapahtuu GoExpo-messujen yhteydessä 2.-4.3.2012 Helsingin Messukeskuksessa Suunnistusliiton ja Suunnistajan Kaupan yhteisellä osastolla. Tule poikkeamaan osastolla jos käyt messuilla!

Työssämme ei ole lähdetty kehittämään mitään uusia, hienoja kuntoilumalleja suunnistuksen harrastajille. Tavoitteenamme on aktivoida ihmisiä liikkumaan ja kehittämään omaa kuntoaan. Lähtökohtanamme ovat olleet UKK-instituutin terveysliikuntasuositukset. Tavoitteenamme ei myöskään ollut tehdä hienoa tieteellistä julkaisua, vaan kirjoittaa asiat yksinkertaisesti ja lyhyesti, jotta mahdollisimman moni asiasta kiinnostunut jaksaisi lukaista myös tekstiosion ja ymmärtäisi mistä on kyse. Työssä otetaan myös kantaa suunnistuksen aiheuttamiin vammoihin ja niiden ehkäisyyn. Yhtenä peruslähtökohtanamme on ollut, ettei pelkkä suunnistaminen riitä kuntoiluksi. Tapahtumia ei ole tarjolla joka paikassa ympärivuotisesti ja pelkkä suunnistaminen on liian yksipuolinen tapa kuntoilla. Mutta suunnistus on erinomainen motivaattori tai tavoite kuntoilulle. Suunnistuksen ympärille on hyvä rakentaa monipuolinen, ympärivuotinen kuntoiluohjelma.

Työmme tavoitteena oli selvittää alkuvaiheessa kuinka paljon kuntorastikävijät liikkuvat, tekevät lihaskuntoharjoitteita, kuinka suunnistus vaikuttaa heidän työssä jaksamiseen ja millaisia vammoja heille on harrastuksesta aiheutunut. Noin kymmenen eri puolilla maata järjestettävän kuntosuunnistustapahtuman sivuilla oli touko-kesäkuussa 2011 verkkokysely, johon vastasi 510 eritasoista ja -ikäistä harrastajaa.

Kyselyn yhteenvedosta kävi ilmi monia asioita, mutta nostan tässä esille niistä kaksi. Ensimmäinen havainto, joka oli odotettukin: Suunnistajat tekevät liian vähän lihaskuntoa kohottavia harjoitteita ja olettavat metsässä juoksun kehittävän lihaskuntoa enemmän kuin todellisuudessa on. Terveysliikuntasuositusten mukaan lihaskuntoharjoituksia tulisi tehdä vähintään kahtena päivänä viikossa. Kyselyyn vastanneet suunnistajat, myös kilpasuunnistajat, tekevät lihaskuntoharjoitteita keskimäärin kerran viikossa, jopa harvemmin.  Toinen havainto: Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat lajin harrastamisen vaikuttavan myönteisesti tai erittäin myönteisesti työssä ja arjen kiireissä jaksamiseen sekä mielialaan. Suunnistus vaikuttaa siis muuhunkin kuin pelkkään fyysiseen kuntoon.

Missä muodossa työ julkaistaan? Koko tuotos, tekstiosuus, kyselyn kooste, esite sekä venyttely- ja lihaskuntoharjoitusmalli ovat nähtävissä ja ladattavissa maaliskuusta alkaen Suunnistusliiton verkkosivujen kautta ja myös suunnistus.fi-sivuilta. Lisäksi painamme työn ydinkohdat sisältävää esitettä jaettavaksi eri tilaisuuksissa ja myös seurat voivat tilata sitä esimerkiksi jaettavaksi kuntorasteilla tai aikuisten suunnistuskouluissa.

Kyselyn viimeisenä kysymyksenä pyysin vapaita kommentteja lajistamme. Kaikki 85 vastausta olivat lajin hyviä puolia korostavia.  Ajattelin päättää tämän kirjoitukseni yhteen niistä:

”Suunnistaisin vaikka sillä ei olisikaan myönteisiä terveysvaikutuksia.”

Heikki Liimatainen
Heikki Liimatainen