Lahden Suunnistajat -37 sinettitunnus

Lahden Suunnistajat -37 on myönnetty Nuoren Suomen sinettitunnus laadukkaasti toteutetusta nuorisotoiminnasta. Seuran auditointi toteutettiin kesäkuussa lasten ja nuorten harjoituksen yhteydessä. Sinetti luovutettiin seuralle perjantaina 11.11.2011 Hollolassa seuran kauden päätösjuhlassa. Lahden Suunnistajat -37 on suunnistuksen 32. sinettiseura.

Vuonna 1992 aloitettu sinettiseuratoiminta on Nuoren Suomen ja lajiliittojen yhteinen toimintamalli. Sinetti kertoo seuran toiminnan laadukkaasta toteutuksesta ja toiminnan sisällön eettisistä linjauksista. Sinettiseuran rakentama arvopohja rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle. Sinettiseurassa kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan. Jokaista osallistujaa kohdellaan tasavertaisesti. Toiminta on lapsilähtöistä, monipuolista ja kasvatuksellista. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat ja seura huomioi vapaaehtoistyötä tekeviä seuratoimijoita.
Sinettiseurat ovat sitoutuneet jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Sinettiä voi hyödyntää seuran ulkoisen imagon kehittämisessä ja seuran toiminnan markkinoinnissa.

Seuroille, jotka harkitsevat sinettiseuraksi hakeutumista

Suunnistuksen sinettiseurahaku on vuosittain auki 1.11. – 31.12. Sinettitunnuksen hakuprosessi käynnistyy yhteydenotolla Suunnistusliiton nuorisopäällikköön. Nuorisopäälliköltä saa myös hakulomakkeen.

Sinettiseuraksi haluavat seurat voivat hakea kehittämisprojektiinsa seuratukea, jota on haettavissa vuosittain maaliskuun puolivälissä. Lisäohjeet tuen hakemisesta julkaistaan loppuvuoden aikana www.seuratuki.fi .
Lisätietoa sinettiseuratoiminnasta suunnistuksen sinettisivuilta tai www.nuorisuomi.fi/sinettiseurat.