Hämeenlinnan Suunnistajille sinettitunnus

Hämeenlinnan Suunnistajille on myönnetty Nuoren Suomen sinettitunnus laadukkaasti toteutetusta nuorisotoiminnasta. Seuran auditointi toteutettiin huhtikuussa lasten ja nuorten harjoituksen yhteydessä. Sinetti luovutettiin seuralle 15.6.2011. Hämeenlinnan Suunnistajat on suunnistuksen 31. sinettiseura.

Vuonna 1992 aloitettu sinettiseuratoiminta on Nuoren Suomen ja lajiliittojen yhteinen toimintamalli. Sinetti kertoo seuran toiminnan laadukkaasta toteutuksesta ja toiminnan sisällön eettisistä linjauksista. Sinettiseuran rakentama arvopohja rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle. Sinettiseurassa kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan. Jokaista osallistujaa kohdellaan tasavertaisesti. Toiminta on lapsilähtöistä, monipuolista ja kasvatuksellista. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat ja seura huomioi vapaaehtoistyötä tekeviä seuratoimijoita.

Sinettiseurat ovat sitoutuneet jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Sinettiä voi hyödyntää seuran ulkoisen imagon kehittämisessä ja seuran toiminnan markkinoinnissa.

Lisätietoa sinettiseuratoiminnasta suunnistuksen sinettisivuilta tai www.nuorisuomi.fi/sinettiseurat.

Seuroille, jotka harkitsevat sinettiseuraksi hakeutumista

Sinettitunnuksen hakuprosessi käynnistyy yhteydenotolla Suunnistusliiton nuorisopäällikköön. Nuorisopäälliköltä saa myös hakulomakkeen. Haku sinettiseuraksi on vuosittain 1.11.-15.12.

Sinettiseuraksi haluavat seurat voivat hakea kehittämisprojektiinsa seuratukea, jota on haettavissa vuosittain maaliskuun puolivälissä. Lisäohjeet tuen hakemisesta julkaistaan syksyllä  www.seuratuki.fi .