Suunnistusliiton nettisivut

Tietoseloste 23.5.2018

  1. Rekisterinpitäjä

Suomen Suunnistusliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki, tietosuoja@suunnistusliitto.fi

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen, et voi tilata tilauspalvelustamme tuotteita, jos et anna henkilötietojasi.

Julkaisemme nettisivuillamme huippu-urheiluun liittyviä urheilijaprofiileja. Urheilijaprofiilien tiedot on kerätty suoraan urheilijoilta ja tietojen julkaiseminen perustuu urheilijan omaan suostumukseen.

Urheilutulosten julkaisemiseen kohdistuu julkista mielenkiintoa. Vuoden 2018 loppupuoliskolla julkaistava Urheilun käytännesääntö ottaa kantaa lähtö- ja tuloslistojen julkaisemiseen.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

  1. Rekisterin tietosisältö

  1. Henkilötietojasi vastaanottavat

Netti- ja tilauslomakkeilla yhdistyksemme ja sen tätä tarkoitusta varten nimeämät työntekijät.

  1. Säilytämme henkilötietojasi

Netti- ja tilauslomakkeiden tietoja enintään viisi vuotta.

  1. Rekisterin suojausperiaatteet

A. Manuaalinen aineisto. Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot Rekisteri sijaitsee IT-palveluntarjoajan palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän käyttäjäoikeuksin määritellyt nimetyt henkilöt.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen L 119/33 mukaisesti oikeus:

Pyyntö edellä mainittujen toimien toteuttamiseen tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja todistamalla aukottomasti henkilöllisyytensä.

  1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus hänen henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle.