Rastilippu – kuntosuunnistustapahtumien rekisteri, joka on osa Suomisport-palvelua

Tietoseloste 23.5.2018

Suomisportin rekisteriseloste löytyy https://www.suomisport.fi/ -sivun alareunasta.

 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Suunnistusliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki, irma@suunnistusliitto.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Tietoja käsitellään kuntosuunnistustapahtumien ilmoittautumisten vastaanottamiseen ja tulosten käsittelyyn. Tietoja käytetään tulosten julkaisemiseen, sekä tilastointiin ja raportteihin ja asiakassuhteen hoitamiseksi.

Tilastoista tai raporteista eivät ilmene yksittäisen käyttäjän tiedot.

Palveluun tallennettavat rekisteröityneen käyttäjän yksilöivät tiedot

Rastilippu-palvelussa rekisteröityneelle käyttäjälle näytetään hänen yhteystietojaan, jotka saadaan rekisteröityneen itse luomasta profiilista Suomisport-rekisterissä. Näitä yhteystietoja ei ole tallennettuina Rastilippu-rekisterissä.

Rastilippu-palveluun kirjautuminen tapahtuu Suomisport-rekisterin kautta.

Maksettaessa ilmoittautuminen Rastilippu-palvelun kautta, maksutapahtuma suoritetaan Maksuturva-palvelussa, johon ei siirretä henkilötietoja Rastilippu-rekisteristä. Maksutapahtuma suoritetaan Suomisportin ja Maksuturvan välisellä prosessilla.

Yhteystietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointiin, mikäli henkilö on sen sallinut Suomisport-rekisterissä.

Käsittely perustuu joko rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

 1. Rekisterinpitäjän ja kolmannen osapuolen oikeutettu etu

Rekisterinpitäjän ja kolmantena osapuolena toimivien kuntosuunnistustapahtumien järjestäjien on käsiteltävä henkilötietoja (etu- ja sukunimi, sportti-id, Emitnumero), jotta pystytään oikeutetusti toteuttamaan tapahtuman järjestäminen (ilmoittautuminen, tuloslaskenta ja tulokset).

 1. Henkilötietoryhmät

Rekisteröidyn itsensä lisäksi hänen henkilötietoja saadaan tapahtumajärjestäjien toimittamista tuloksista.

 1. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietojen vastaanottajaryhminä toimivat

 1. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun kohdassa 3 mainittujen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi on tarpeellista.

Henkilötiedot poistetaan 5 vuoden kuluttua, mikäli rekisteröity ei ole käyttänyt rekisteriä.

 1. Rekisterin suojausperiaatteet

Rastilippu-palvelu on SSL-suojattu internet-palvelu, johon jokaisella on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja vaihtuva kirjautumiskoodi, joilla pääsee tarkastelemaan ja muuttamaan omia tietojaan. Lisäksi tapahtumajärjestäjien nimeämillä pääkäyttäjillä on henkilökohtainen salasana ja käyttäjätunnus.

Rastilippu-palvelun pääkäyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen L 119/33 mukaisesti oikeus:

 1. Oikeus peruuttaa annettu suostumus

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn mahdollisesti annettu suostumus rekisterin kautta tai ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle ja todistamalla aukottomasti henkilöllisyytensä.

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus hänen henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 1. Muut henkilötietolähteet kuin rekisteröity itse

Henkilötietoja saadaan kuntosuunnistustapahtumajärjestäjien pitämien tapahtumien tuloksista (nimi ja tulos). Tieto on peräisin yksityisesti ylläpidetystä tietolähteestä EU:n alueella.