Huippu-urheilu

Päivitetty 18.10.2023

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseurat ovat kasvattaja- ja/tai huippuvaiheen seuroja, joilla on kansainvälisesti menestyneitä urheilijoita, laadukasta seuravalmennusta  ja halu kehittää toimintaansa entistäkin paremmaksi.  Huippu-urheilun Tähtiseurassa tuetaan ympärivuotisesti ja ammattimaisesti suunnistajan polkua nuoruudesta huipputasolle. Laadukkaan nuorten ja huippujen valmennuksen lisäksi seuran organisaatio toimii huippu-urheilua tukevassa hengessä, jolloin toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.

Suunnistuksen huippu-urheiluseuratoiminnan laatutekijät

Suunnistusliitossa käynnistettiin vuonna 2017 huippuseuraprojekti, jonka myötä syntyi Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuran laatutekijät -dokumentti.  Laatutekijät työstettiin yhteistyössä projektin pilottiseurojen, Suunnistusliiton ja Olympiakomitean kanssa.  Laatutekijät on päivitetty yhteistyössä Olympiakomitean kanssa ja vahvistettu 20.6.2021. Laatutekijöillä kuvataan suomalaisen huippusuunnistuksen arkivalmennuksen laatua sekä seuratoimintaa, joka mahdollistaa kansainvälisten menetystavoitteiden toteutumisen.

Suunnistuksen huippu-urheiluseuratoiminnan arviointikriteeristö muodostuu Tähtiseuraohjelman kaikille osa-alueille yhteisistä laatutekijöistä sekä suunnistuksen huippu-urheiluseuratoiminnan laatutekijöistä. Tähtiseuran toimintaan kuuluu suunnitelmallisen ja ympärivuotisen Vauhtia! Taitoa! Kanttia! -valmennuslinjan mukaisen urheilutoiminnan lisäksi kansainvälisen vaatimustason mukaiset olosuhteet ja valmennusosaamisen resurssit. Lisäksi riittävät toimintaedellytykset takaava talous ja edistynyt seuran johtaminen ovat olennaisessa roolissa.

Tutustu:
Suunnistuksen huippu-urheiluseuratoiminnan laatutekijät 6/2021 (xlsx)
Laatutekijät on päivittyvä dokumentti. Nykyinen kriteeristö on vahvistettu 20.6.2021.
Huippu-urheiluseuratoiminnan laatutekijät 2024-2026 (xlsx)
Vahvistetaan 2024 alussa.

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura -ohjelma tähtää muutokseen

Suunnistuksen huippu-urheiluseuratoiminnan laatutekijät on työkalu ja toimintamalli, joka on kaikkien seurojen käytettävissä. Sen avulla seurat voivat arvioida toimintaansa ja viedä huippusuunnistuksen toimintaedellytyksiä eteenpäin. Työkalua mahdollisimman monessa seurassa aktiivisesti hyödyntämällä mahdollistetaan ja varmistetaan suomalaisen huippusuunnistus- ja seuravalmennuksen kehittyminen. Toimintamalli korostaa seurojen välistä yhteistyötä liiton, urheiluakatemioiden ja muiden seurojen kanssa. Kehityksen tulee näkyä erityisesti huippusuunnistajan tai huipulle tähtäävän suunnistajan arkivalmennuksessa ja -ympäristössä, mikä osaltaan edistää urheilijoiden ja valmentajien kehittymistä sekä kansainvälisten menestystavoitteiden toteutumista.

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseurat esittelevät valmennustoimintaansa vuosittain avoimesti Suunta Huipulle -seuraohjelman Kokoontumisrastilla. Seurojen  huippu-urheilusuunnitelmiin voi tutustua ao. linkkien kautta.

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuraksi?

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura -statuksen saamisen edellytyksenä on peruskriteerien ja laatutekijöiden täyttyminen. Peruskriteerit ja laatutekijät on kuvattu yllä olevassa dokumentissa. Tähtimerkin saamisen edellytyksenä on auditointiprosessin menestyksellinen läpikäyminen.

Suunnistusliitto kannustaa ja hakee seuroja mukaan auditointiprosessiin tavoittelemaan suunnistuksen huippu-urheilun Tähtimerkkiä. Seuraava suunnistuksen huippu-urheiluseurojen auditointi on vuoden 2025 alussa. Auditointiprosessiin valituksi tuleminen edellyttää seuralta peruskriteerien täyttämistä.

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura -laatumerkki oikeuttaa liiton huippujärjestelmätukeen, , jonka sisältö ja tuen suuruus määritellään seuran ja liiton välisessä sopimuksessa. Huippusuunnistuksen Tähtiseuroilla on edustus liiton huippusuunnistusryhmässä, mikä varmistaa jatkuvan vuoropuhelun ja toiminnan sparrauksen ja uusien valmennuksellisten toimintamallien luomisen. Tähtiseuramerkki on määräaikainen ja se myönnetään 3 vuodeksi kerrallaan. Laatumerkki on lunastettava hyvällä toiminnalla uudelleen. Uudelleen auditoinnin myötä seuralta edellytetään toiminnan tason nostoa.

Tutustu suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura-laatumerkin kuvaukseen ja auditointiprosessiin:
Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura-laatumerkki kuvaus 6/2021 (pdf)

Lisätietoa suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura-ohjelmasta:

Huippu-urheilupäällikkö Petteri Kähäri
petteri.kahari (a) suunnistusliitto.fi
050 5642493