Huippu-urheilu

Päivitetty 6.5.2021

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseurat ovat kasvattaja- ja/tai huippuvaiheen seuroja, joilla on kansainvälisesti menestyneitä urheilijoita, laadukasta seuravalmennusta  ja halu kehittää toimintaansa entistäkin paremmaksi.  Huippu-urheilun Tähtiseurassa tuetaan ympärivuotisesti ja ammattimaisesti suunnistajan polkua nuoruudesta huipputasolle. Laadukkaan nuorten ja huippujen valmennuksen lisäksi seuran organisaatio toimii huippu-urheilua tukevassa hengessä, jolloin toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuran laatutekijät

Suunnistusliitossa käynnistettiin vuonna 2017 huippuseuraprojekti, jonka myötä syntyi Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuran laatutekijät -dokumentti.  Laatutekijät työstettiin yhteistyössä projektin pilottiseurojen, Suunnistusliiton ja Olympiakomitean kanssa.  Laatutekijät päivitetään yhteistyössä Olympiakomitean kanssa keväällä 2021 ja julkistetaan kesäkuussa 2021. Laatutekijöillä kuvataan suomalaisen huippusuunnistuksen arkivalmennuksen laatua sekä seuratoimintaa, joka mahdollistaa kansainvälisten menetystavoitteiden toteutumisen.

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuran arviointikriteeristö muodostuu Tähtiseuraohjelman kaikille osa-alueille yhteisistä laatutekijöistä sekä suunnistuksen huippu-urheiluseuratoiminnan laatutekijöistä. Tähtiseuran toimintaan kuuluu suunnitelmallisen ja ympärivuotisen Vauhtia! Taitoa! Kanttia! -valmennuslinjan mukaisen urheilutoiminnan lisäksi kansainvälisen vaatimustason mukaiset olosuhteet ja valmennusosaamisen resurssit. Lisäksi riittävät toimintaedellytykset takaava talous ja edistynyt seuran johtaminen ovat olennaisessa roolissa.

Tutustu:
Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuran laatutekijät_10_2018 (pdf)
Laatutekijät on päivittyvä dokumentti. Uusi kriteeristö julkaistaan kesäkuussa 2021.

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura -ohjelma tähtää muutokseen

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura -ohjelman laatutekijät on työkalu ja toimintamalli, joka on kaikkien seurojen käytettävissä. Sen avulla seurat voivat arvioida toimintaansa ja viedä huippusuunnistuksen toimintaedellytyksiä eteenpäin. Työkalua mahdollisimman monessa seurassa aktiivisesti hyödyntämällä mahdollistetaan ja varmistetaan suomalaisen huippusuunnistus- ja seuravalmennuksen kehittyminen. Toimintamalli korostaa seurojen välistä yhteistyötä liiton, urheiluakatemioiden ja muiden seurojen kanssa. Kehityksen tulee näkyä erityisesti huippusuunnistajan tai huipulle tähtäävän suunnistajan arkivalmennuksessa ja -ympäristössä, mikä osaltaan edistää urheilijoiden ja valmentajien kehittymistä sekä kansainvälisten menestystavoitteiden toteutumista.

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuraksi?

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura -statuksen saamisen edellytyksenä on peruskriteerien ja laatutekijöiden täyttyminen. Peruskriteerit ja laatutekijät on kuvattu yllä olevassa dokumentissa. Tähtimerkin saamisen edellytyksenä on auditointiprosessin menestyksellinen läpikäyminen.

Suunnistusliitto kannustaa ja hakee seuroja mukaan auditointiprosessiin tavoittelemaan suunnistuksen huippu-urheilun Tähtimerkkiä. Seuraava suunnistuksen huippu-urheiluseurojen auditointi on vuoden 2022 alussa. Auditointiprosessiin valituksi tuleminen edellyttää seuralta peruskriteerien täyttämistä.

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura -laatumerkki oikeuttaa liiton huippujärjestelmätukeen, , jonka sisältö ja tuen suuruus määritellään seuran ja liiton välisessä sopimuksessa. Huippusuunnistuksen Tähtiseuroilla on edustus liiton huippusuunnistusryhmässä, mikä varmistaa jatkuvan vuoropuhelun ja toiminnan sparrauksen ja uusien valmennuksellisten toimintamallien luomisen. Tähtiseuramerkki on määräaikainen ja se myönnetään 3 vuodeksi kerrallaan. Laatumerkki on lunastettava hyvällä toiminnalla uudelleen. Uudelleen auditoinnin myötä seuralta edellytetään toiminnan tason nostoa.

Tutustu suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura-laatumerkin kuvaukseen ja auditointiprosessiin:
Huippusuunnistuksen Tähtiseura laatumerkki kuvaus 3_2019 (pdf)
Päivitetään kesäkuussa 2021.

Lisätietoa suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura-ohjelmasta:

Huippu-urheilupäällikkö Petteri Kähäri
petteri.kahari (a) suunnistusliitto.fi
050 5642493

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail