Hyvä Seura -kehityshanke

Hyvä Seura –kehityshanke tarjoaa seuralle polun seuratoiminnan kehittämiseen ja seuran yhteisen suunnan kirkastamiseen. Suunnistusliiton seurasparraajan johdolla seura saa tukea seuran toiminnan arvioimiseen, suunnitteluun ja kehitystoimien toteuttamiseen. Kehityshankkeessa seuran* tulevaisuutta lähdetään rakentamaan yhdessä seuran oman jäsenistön kanssa, seuran johtokunnan ottaessa vastuun hankkeen ja kehitystoimien eteenpäin viemisestä seuran arjessa. Seurasparraaja tuo hankkeeseen tuen lisäksi ulkopuolista näkemystä, mikä voi helpottaa vaikeidenkin asioiden käsittelyä.
*yleisseurassa suunnistusjaosto
Hyvä Seura –kehityshankkeen sisältö
1. Oman seuran analyysi

Hyvä Seura -kehityshanke käynnistetään Olympiakomitean urheiluseuroille tarkoitetulla maksuttomalla oman seuran analyysilla. Oman seuran analyysi on seuran jäsenille lähetettävä kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran nykytilannetta, toimivuutta ja seuraväen ajatuksia seuran toiminnasta. Seurasparraaja on mukana kyselyn käynnistämisessä.

2. Seurapäivä

Seurasparraajan johdolla pidetään seuraväen yhteinen seurapäivä, jossa puretaan analyysin tuloksia sekä pohditaan ja työstetään yhdessä seuran tulevaisuutta ja toimintaa. Seurapäivä voi myös sisältää liikunnallisia osioita ja/tai siihen voidaan yhdistää muuta vapaamuotoisempaa ohjelmaa. Tarvittaessa analyysin tuloksia voidaan käsitellä ennen seurapäivää seuran johtokunnan kanssa tai tilaisuus voidaan järjestää seuran keskeisten toimijoiden / vastuuhenkilöiden kesken.

3. Seuran kehitystoimet

Seurapäivän työstöjen pohjalta seurassa käynnistetään tarvittavia kehitystoimia, jotka vievät seuraa yhteisesti sovittuun suuntaan. Seurasparraaja on tarvittaessa seuran tukena kehitystoimien käynnistämisessä ja seuraa kehitystoimien etenemistä.

4. Hankkeen päättyminen

Hyvä Seura -kehityshanketta, seuran toteuttamia kehitystoimia ja niiden vaikutuksia arvioidaan hankkeen lopussa seurasparraajan ja seuran johtokunnan kanssa yhdessä. Arviointi tehdään noin 1/2 – 1 vuoden kuluttua hankkeen käynnistämisestä seuran kehitystoimien laajuudesta riippuen.

Hyvä Seura –kehityshankkeen lopullinen sisältö sovitaan aina tarkemmin yhdessä seuran kanssa.

Hyvä Seura -kehityshankkeen kustannukset ja tilaukset

Hyvä Seura -kehityshankkeita toteutetaan seurojen tilauksesta. Suunnistusliiton seurasparraajan tuki ja sparrauskäynnit (1-3 kpl) seuran tilaisuuksissa ovat pääsääntöisesti seuralle maksuttomia. Seura vastaa tilaisuuksien järjestämisiin liittyvistä kuluista (esim. tilavuokrat ja tarjoilut) sekä mahdollisista muista kuluista.

Ota yhteyttä Hyvä Seura -kehityshankkeen käynnistämiseksi!

Tilaukset:
Seuratoimintapäällikkö Katja Kyckling
katja.kyckling(a)suunistusliitto.fi, 0400  977 180

Suunnistusliiton seurasparraajat

Anu Pikkarainen, Espoo
anu.pikkarainen(a)wau-ry.fi

Aulis Hahtola, Ilmajoki
aulis.hahtola(a)netikka.fi, 044 282 7972

Hannu Karstunen, Haapavesi
hannu.karstunen(a)gmail.com, 044 0450 210

Katja Kyckling, Kirkkonummi
katja.kyckling(a)suunnistusliitto.fi, 0400 977 180

Liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjät

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat tukea seurojen kehittämiseen ja aluejärjestöjen seurakehittäjät ja heidän palvelut ovat myös suunnistusseurojen käytettävissä. Tutustu tarkemmin oman aluejärjestösi seurapalveluihin.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail