Koulu-seura yhteistyö

Toimiva yhteistyö suunnistuksen harrastajien ja koulujen välillä luo paremmat mahdollisuudet suunnistustuntien onnistuneeseen toteutukseen ja jättää opettajalle aikaa itse opetukseen, taitojen kehittämiseen ja liikuntaan. Kun oppilailla on suunnistustunneilla hauskaa ja he saavat tietoa paikallisen suunnistusseuran aktiivisesta nuorisotoiminnasta, myös suunnistusta harrastavien lasten määrä paikkakunnalla kasvaa.

Koulusuunnistuksessa on huomioitava, että oppilaiden motivaatio, taitotaso ja liikuntaedellytykset vaihtelevat. Koululiikunnassa pitää huomioida kaikki oppilaat ja pyrkiä löytämään opetustapoja, joilla innostetaan erilaisia ja eritaitoisia oppilaita liikkumaan ja kehittämään omia taitojaan vertaamatta ja kilpailematta liikaa muita vastaan.

Opettajien oma suunnistusosaaminen saattaa olla heikkoa, joten opettajien koulutus on myös yksi sopiva yhteistyön muoto.

Mikä on oman seuran resursseihin sopiva yhteistyömuoto

Koko kunnan koulujen yhteinen suunnistuspäivä? Rastiseikkailun järjestäminen? Opettajien koulutusilta? Kiintorastiverkosto lähimaastoon? Yksittäiset koulusuunnistustempaukset eri kouluilla? Kuka on vastuussa suunnittelusta, kuka toteutuksessa päiväsaikaan?

Koulukartta

Mielekkäiden kokemusten takana on hyvä, paikkansapitävä ja ymmärrettävä kartta. Kartan valmistuksessa tarvitaan yhteistyötä suunnistusseurojen ja koulun kanssa.  Koulujen pihakarttojen valmistukseen riittävät taidot on usein suunnistuksen aktiivisella harrastajalla ja seuran nuorilla.

Suunnistusseurojen tulee neuvotella koulukarttojen rahoituksesta kuntien kanssa. Seurojen tulee valvoa etujaan ja pyrkiä siihen, että suunnistuskartat rinnastetaan kuntien budjeteissa samanlaiseksi kunnallisiksi liikunta- ja urheilupaikoiksi kuin muutkin liikuntapaikat. Lähtökohtana tulee olla se, että kunta maksaa koulukartat kokonaisuudessaan. Mikäli kunta ei tähän perustellusta syystä kuitenkaan lähde, seura voi kertoa, että osa kustannuksista voidaan kattaa liiton jakamalla karttarahalla. Yksi mahdollisuus on kolmikantasopimus: seura vastaa kartan tekemisestä, liitto osallistuu kustannuksiin karttarahalla ja kunta antaa pohjakartat ilmaiseksi käyttöön ja maksaa vähintään kartan tulostuskustannukset.