Ympäristöasiat

Ympäristöasioiden huomioiminen lasten ja nuorten toiminnassa lähtee pysyvän luontosuhteen rakentamisesta, joka iän karttumisen myötä laajenee vastuulliseen ympäristötoimintaan niin harrastuksessa kuin arkipäivän toiminnoissa.

Luontokasvatus on luonnollinen osa suunnistusseuran harjoitustoimintaa.

Luontokasvatuksen painopisteet eri ikäkausina
9-vuotiaat ja nuoremmat10-12-vuotiaat13-16-vuotiaat
LuontokasvatusLuonnon havainnointi
Tunnekokemukset
Uskallus kulkea maastossa
Luontokokemukset
Luonnon arvostaminen
Luonnosta nauttiminen
Ympäristöteot; kestävän kehityksen puolesta toimiminen
Eettiset ohjeet maaston ”käyttämiselle”
Luonnon havainnointi, tunnekokemukset

Pysähdytään katselemaan, kuuntelemaan ja havainnoimaan

 • Värikarttojen piirtäminen
 • Äänimaailman kuunteleminen ja kuvaileminen, esim. piirtäminen
 • Maiseman ihailu, sanallinen kuvailu jne.

Tunnekokemuksia voi harjoittaa esim. seuraavilla tehtävillä

 • Tuokaa minulle pyöreää, violettia tms.
 • Kukkien tuntemus
 • Marjojen ym. luonnon antimien tietäminen ja tunnistaminen
 • Hajucoctailin valmistaminen ja haistelu

Pelisäännöt luonnossa kulkemiseen: Ei roskata eikä jätetä jälkiä.

Luontokokemukset, luonnon arvostaminen
 • Seikkailukokemukset, vaellukset eri vuodenaikoina
 • Luonnon kunnioittaminen
 • Jokamiehenoikeudet: Kuljetaan siten, että siitä ei ole kenelläkään haittaa eikä jää jälkiä. Tunnetaan luvat leiriytymiseen liittyen.
 • Jokamiehenoikeuksien tuntemus ”lajinomaisesti”
  • kielletyt alueet
  • piha-alueet ovat kiellettyjä karttamerkin perusteella
 • Luonnon arvostaminen sanoista tekoihin: Noudatetaan sääntöjä ja ohjeita eikä kuljeta kielletyillä alueilla.
 • Tietoisuus siitä, että maaston erityispiirteet tulee huomioida ratamestarityöskentelyn yhteydessä (riista-alueet, pesimäalueet, arvokas kasvillisuus jne.)
 • Kannustetaan ja suositaan kierrätystä, kimppakyytejä ja muista arkipäivän ympäristötekoja.
Ympäristöteot; Kestävän kehityksen puolesta toimiminen
Eettiset ohjeet maaston ”käyttämiselle”
 • Tunnetaan suunnistustoiminnan ehdot, mm. maanomistajien luvat. Metsillä on useita vapaa-ajan käyttäjäryhmiä, mm. metsästäjät ja ulkoilijat. Tavoitellaan eri käyttäjien sopuisaa rinnakkaineloa.
 • Tiedetään ja tunnistetaan, mihin on sopiva jättää auto, kun mennään taitoharjoitukseen.
 • Roska päivässä kampanjaan osallistuminen.

Luonto- ja ympäristökasvatusasiat näkyvät Suunnistusliiton nuorisotoiminnan materiaaleissa.

Ohjaajille:
Ohjaajan opas (Vinkkejä luontokasvatukseen)
Suunnistusseuran huipputreenit -harjoituskorttipaketin keltainen vihko
Suunnistusratoja lapsille -vihko

Lapsille:
Hirveen kiva -suunnistuskoululaisen harjoitusvihko

Vanhemmille:
Suunnistus lasten harrastuksena -vinkkivihko vanhemmille


Lisää aiheesta:

Ympäristöohje