Lasten radat -koulutus

Koulutusta lasten ja nuorten ratojen laatijoille

Lapsille ja nuorille järjestettyjen harjoitusten ja kilpailujen laatu on harrastuksen jatkumisen kannalta hyvin tärkeää. Hyvin järjestetyt ja turvallisiksi koetut harjoitukset ja kilpailut synnyttävät positiivisia kokemuksia, innostavat oppimaan lisää ja jatkamaan harrastuksessa. Sopiva maasto, ajantasainen kartta ja laadukkaasti järjestetyt radat ovat olennainen osa hyvin järjestettyä harjoitusta ja kilpailua.

Koulutusesite, lasten ja nuorten ratojen laatiminen

Koulutuksia yhteistyössä alueiden kanssa keväisin

Suunnistusliitto toteuttaa mahdollisuuksien mukaan ja koronatilanteen riippuen keväällä 2021 koulutuksia yhdessä alueiden kanssa. Koulutuksia päivittyy tälle sivulle ja koulutuskalenteriin talven aikana.

Kilpailujen lasten ratojen ratamestarit:
IRMA-palvelussa lisätään tähtimerkintä niille kilpailuille,
joissa lasten ratojen ratamestari on käynyt lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutuksen kuluvana vuonna tai kahden edeltäneen vuoden aikana.

—————————————————————

Ilmoittaudu koulutukseen määräpäivään mennessä. Koulutuksessa käytetään sähköistä materiaalia, jonka löydät alta. Lisämateriaalia ja koulutuksessa käsiteltäviä aiheita löydät myös:  suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailujen-jarjestaminen/lasten-ja-nuorten-kilpailut

Koulutuksen ennakkotehtävä: tutustu koulutusmateriaalin diasarjaan 1 ”Lasten maailma ja ratamestaritaitojen kehittäminen”. Pohdi etukäteen, mitä asioita tulee huomioida lasten kilpailutapahtumaa suunnitellessa ja toteuttaessa.

Koulutuksen materiaaleja (pdf)
2019_1 Lasten maailma + ratamestaritaitojen kehittäminen
2019_2 Suunnistusratoja lapsille ja nuorille
2019_3 Lasten radat – tekniset asiat
2019_4 Kilpailun järjestelyt

Material på svenska (pdf)
2019 Lektion 1 Barnets värld och utvecklande av banläggarens kompetenser
2019 Lektion 2 Planering av tävlingsbanor
2019 Lektion 3 Banor för barn och tekniska detaljer
2019 Lektion 4 Arrangera tävling

Alueiden kanssa yhteistyössä toteutuvat koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Mikäli alueellasi ei järjestetä koulutusta, voit osallistua muilla alueilla pidettäviin koulutuksiin tai seura voi tilata tämän koulutuksen (kts. uusien koulutusten tilaaminen alta).

Laadun koulutusta järjestäjille

Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutukset on suunnattu seuraharjoitusten ja -kilpailujen, lasten sarjakilpailujen, aluekilpailujen ja kansallisten kilpailujen lasten ja nuorten ratojen laatijoille sekä henkilöille, jotka vastaavat kilpailuissa lapsille ja nuorille suunnatuista palveluista. Toivomme, että myös kilpailun johto ja valvoja osallistuvat koulutukseen. Koulutus soveltuu myös kuntosuunnistuksen järjestäjille.

Koulutuksen materiaalit sekä lasten ja nuorten ratojen laatimiseen ja kilpailujen järjestämiseen liittyviä ohjeita: suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailujen-jarjestaminen/lasten-ja-nuorten-kilpailut/

Alueelliset lasten ja nuorten ratavalvojat, joilta saa opastusta ja joille on hyvä lähettää kilpailuradat kommentoitavaksi: suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailujen-jarjestaminen/lasten-ja-nuorten-ratavalvojat/

Uusien koulutusten tilaaminen seuraan

Tämä koulutus on tilattavissa. Koulutuksen voi tilata seura/seurat yhteisesti.

Koulutuksen kesto on 3 tuntia ja sen hinta on 100 euroa. Kokonaishinta 100 euroa voidaan jakaa koulutukseen osallistuvien seurojen kesken, kuitenkin niin, että seuroittain laskutetaan vähintään 20 euroa/tilaisuus. Koulutuksen tilaaja vastaa tilajärjestelyistä ja -kustannuksista ja Suunnistusliitto kouluttajan rekrytoinnista ja kouluttajan kuluista sekä materiaaleista. Koulutukset toteutuvat vähintään 7 osallistujalla.

Koulutuksen tilaukset: SSL

Seurojen tilaamat koulutukset

Seurojen tilaamat koulutukset ilmoitetaan näillä sivuilla. Koulutukset ovat avoimia eri seurojen osallistujille. Tällä hetkellä ei ole avoimia koulutuksia.

Palautetta osallistujilta koulutuksista
  • Hyvä ja mielenkiintoinen koulutus hyvään ajankohtaan ennen kilpailukauden alkua.
  • Koulutus antoi selkeän kuvan lasten ratojen suunnittelusta.
  • Koulutus antoi hyvin tietoa lasten ratojen laatimisesta ja tasoeroista.
  • Kouluttaja osasi asiansa ja sisältö oli monipuolista ja täyttä asiaa. Asiat olivat erittäin hyödyllistä ja huomasi, että asioita täytyy miettiä eri kannoilta.
  • Paljon keskustelua, mikä oli hyvä.
  • Kouluttaja oli erinomainen.
  • Koulutus tasoittaa mahdollisia eroja ratojen laadussa. Kaikkien etu on, että ratamestareiden näkemykset esim. vaikeusasteista ovat melko lähellä toisiaan.
  • Opin paljon tärkeää tietoa. Sain heti kehuja koulutuksen jälkeen suunnittelemastani iltarastien RR-radasta.
  • Suosittelen, koska koulutuksen avulla lasten ratojen suunnitteluun saa hyviä vinkkejä.
  • Kiitos että koulutusta järjestetään, se on aina tarpeellista.