Toimi näin

Aloita Hippo-suunnistuskoulu ottamalla yhteyttä Osuuspankkiin

Yhteistyön sopiminen käynnistyy kun suunnistusseura ottaa yhteyttä paikkakuntansa osuuspankin markkinoinnista vastaavaan henkilöön. Osuuspankkeja on informoitu Hippo-suunnistuskoulu -yhteistyöstä helmikuun alussa. Huomioitahan, että yhteistyöstä ja Hippo-brändin käytöstä on sovittava vuosittain osuuspankin kanssa.

Seura neuvottelee pankin kanssa, lähtisikö pankki tukemaan Hippo-suunnistuskoulun järjestämistä. Seura kertoo, miten suunnistuskoulu toimii ja mitkä olisivat pankin mahdollisuudet osallistua toimintaan (starttitapahtuma, mukanaolo avajaisissa/päättäjäisissä, Hippo-banderolli tai -hahmo tapahtumiin, kirje vanhemmille tms.) ja mitä apua seura toivoisi pankilta (pikkupalkintoja, tulostusapua, lehti-ilmoitus tms.).

Kun pankki lähtee mukaan yhteistyöhön:

1) Pankki ilmoittautuu 31.3. mennessä mukaan Hippo-suunnistuskoulu yhteistyöhön. Lomake löytyy OPn intrasta.

2) Kun ilmoittautuminen näkyy järjestelmässä, lähettää Suunnistusliitto suunnistusseuran yhteyshenkilölle linkin materiaalin tilaamista varten.

3) Seura tilaa materiaalit nettilomakkeella 14.4. mennessä ja Suunnistusliitto toimittaa tilatut materiaalit seuralle. 

Järjestämisohje

Suunnistusliitto on tehnyt Hippo-suunnistuskouluihin järjestämisohjeen, joka toimitetaan Hippo-yhteistyössä mukana oleville seuroille suunnittelun avuksi. Järjestelyohjeeseen listattu vinkkejä suunnittelussa huomioitaviin asioihin sekä ideoita harjoituskertojen toteutukseen.

Hippo-perheseikkailu starttitapahtumana

Uutena yhteistyömuotona OP Ryhmä ja Suunnistusliitto yhdessä suunnistusseurojen kanssa järjestävät Hippo-perheseikkailuja suunnistuskoulujen startti- ja markkinointitapahtumina. Hippo-perheseikkailun järjestämisestä ja mukaan ilmoittautumisesta on tulossa lisätietoa helmikuussa 2024. Hippo-perheseikkailussa markkinoidaan alkavaa Hippo-suunnistuskoulua ja otetaan vastaan ilmoittautumisia.

Painetut materiaalit
 • Hippo-suunnistuskoulun harjoitusvihko (Startti ja Tsemppi / Start ja Heja), jonka takakannessa on diplomi.
 • Karttamerkkijuliste
 • Hippo-tarrat
Sähköiset materiaalit
 • Hippo-suunnistuskoulun järjestämisohje
 • Some-mainokset
 • Markkinointijulisteet ja ilmoituspohjat
 • Kirje Hippo-suunnistuskoululaisen vanhemmille
 • Puuhatehtäviä Hippo-suunnistuskoululaisille
 • Ohjaajan opas -sivusto
  • Infoa uudelle harrastajalle, ohjaajalle ja huoltajalle
  • Lasten ratojen laatimisen opas

Lisätiedot: Suunnistusliiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö Katri Lindeqvist katri.lindeqvist (a) suunnistusliitto.fi p. 044 3236657

Seurat ja pankit tyytyväisiä yhteistyöhön

Hippo-suunnistuskoulutoiminta alkoi keväällä 2004. Kokemukset yhteistyöstä ovat sekä pankkien että seurojen taholta olleet hyvin myönteisiä. Seurat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyömallin helppouteen ja yhteistyön kautta saamaansa materiaaliin. Hippo-tunnus on koettu isoksi markkinointivaltiksi.  Pankit ovat olleet tyytyväisiä näkyvyyteensä ja materiaaleihin. Erityisesti pankit ovat kiittäneet hyvin järjestettyjä ja organisoituja suunnistuskoulutapahtumia.