Ulkomaalaiset sarjoissa H21, D21

Sarjoihin H21 ja D21 osallistuvat vakituisesti Suomessa asuvat ulkomaalaiset.

In English

SM-kilpailujen osanotto-oikeus henkilökohtaisissa sarjoissa H21 ja D21

Lajisääntöjen mukaisesti henkilökohtaisten SM-kilpailujen sarjoihin H21 ja D21 saa osallistua suomalainen tai ulkomaalainen IOF:n jäsenliiton alaista seuraa edustava suunnistaja. Ulkomaista seuraa edustavan suunnistajan ei tarvitse lunastaa suomalaista lisenssiä.

Viralliseen SM-kilpailun tulosluetteloon ja palkinnoille otetaan kuitenkin mukaan vain suunnistajat, jotka ovat Suomen kansalaisia ja jotka edustavat IOF:n jäsenliiton seuraa tai sellaiset ulkomaalaiset henkilöt, jotka ovat asuneet vakituisesti Suomessa (kotikunta Suomessa) vähintään kilpailun kalenterivuoden alusta alkaen ja jotka edustavat Suomen Suunnistusliiton jäsenseuraa. Heillä tulee olla lunastettuna suomalainen lisenssi ilmoittautumishetkellä.

Jotta kilpailujärjestäjä tietää ketkä ilmoittautuneista ovat asuneet vakituisesti Suomessa vähintään kilpailun kalenterivuoden alusta alkaen ja edustavat liiton jäsenseuraa ja otetaan näin ollen mukaan viralliseen SM-kilpailun tulosluetteloon ja palkinnoille, tulee menetellä seuraavasti:

  • Henkilön, joka aikoo edustaa suomalaista suunnistusseuraa SM-kilpailussa ja joka on asunut vakituisesti Suomessa (kotikunta Suomessa) vähintään 1.1.2022 alkaen, tulee hankkia Digi- ja väestötietovirastosta todistus vakituisesta asuinpaikastaan (asuinpaikkatodistus) ja toimittaa todistus Suunnistusliittoon tapahtuma- ja seurapäällikkö Timo Saariselle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen SM-kilpailua.
  • Todistus tarvitsee toimittaa vain kerran vuonna 2022, vähintään kuukautta (1 kk) ennen ensimmäistä SM-kilpailua johon aikoo osallistua.
  • Todistus on toimitettavana vuoden 2022 osalta uudelleen vaikka sen olisi toimittanut vuonna 2021, koska vakituinen asuinpaikka on voinut muuttua.

Digi- ja väestötietoviraston sivuilla on tietoa tietoa kotikunnasta ja asuinpaikkatodistuksen hankkimisesta.

Todistus tulee toimittaa postitse osoitteeseen:

Suomen Suunnistusliitto
Timo Saarinen
Valimotie 10
00380 HELSINKI

tai skannattuna sähköpostitse osoitteeseen timo.saarinen(a)suunnistusliitto.fi

 

Foreigners living permanently in Finland participating in classes H21 and D21.

Right of participation in Finnish Championships in personal classes H21 and D21

In accordance with the event rules, Finnish orienteer or foreign orienteer of IOF member federation can participate in classes H21 and D21 in personal Finnish Championships (later shortly SM). The orienteer representing foreign club does not have to redeem the Finnish orienteering licence.

However, only two kind of orienteers are included in the official SM competition results list and awards:

  1. Finnish citizens representing club of IOF member federation
  2. foreign persons who have been permanently resident in Finland (home municipality Finland) from the beginning of the calendar year of the competition and represent member club of the Finnish Orienteering Federation. They must have a Finnish orienteering licence redeemed at the entry time.

Orienteers under paragraph 2 shall do the following

  • A person who intends to represent a Finnish orienteering club in the SM competition and has been permanently resident in Finland (home municipality in Finland) since at least 1 January 2021 should obtain a residence certificate from the Digital and Population Data Services Agency and submit a certificate to the event manager of Finnish orienteering federation Petteri Palmi no later than one month (1 month) before the SM competition.
  • The residence certificate only needs to be submitted once in 2021, at least one month (1 month) before the first SM competition in which you intend to participate.
  • For 2021, the residence certificate is to be resubmitted even if it has been submitted in 2020 due to the change of permanent residence.

The website of the Digital and Population Data Services Agency provides information about the home county and how to obtain a residence certificate.

The certificate should be submitted by mail to:

Finnish Orienteering Federation
Timo Saarinen
Valimotie 10
00380 HELSINKI

or scanned by email to timo.saarinen (a) suunnistusliitto.fi