Piikkareiden salliminen kilpailuissa

Suomen Suunnistusliitto                                  OHJE
Kilpailutoiminta                                               7.4.2009

PIIKKAREIDEN KÄYTÖN SALLIMINEN

Lajisääntöjen uusin versio kieltää piikkareiden käytön, mutta antaa mahdollisuuden sallia niiden käytön arvokilpailuissa ja kansainvälisten arvokilpailujen karsinnoissa kilpailunvalvojan luvalla, jos sallimiselle on vahvat perusteet.

Otteet lajisäännöistä, jotka liittyvät piikkareiden käyttöön:

3.52 Jalkinetta, jonka pohjassa on metallisia piikkejä kutsutaan nastariksi tai piikkariksi. Nastari on jalkine, jonka pohjassa olevia metallisia nastoja ei voi vaihtaa. Nastarin nastojen kärki on tylppä, ja nastojen ulkonema on enintään 3 mm. Jos jalkineen pohjassa on muunlaisia metallisia piikkejä, on jalkine piikkari.

3.521 Piikkareiden käyttö on kielletty. Järjestäjällä on oikeus sallia piikkareiden käyttö arvokilpailuissa (katso 1.234) ja kansainvälisten arvokilpailujen (katso 18) katsastuksissa kilpailunvalvojan luvalla, mikäli sallimiselle on vahvat perusteet. Piikkareiden käytön sallimisesta on mainittava kilpailukutsussa (katso 10.52 w).

10.52 (kilpailukutsussa mainittavat asiat)   w) erikoisvarusteet ja niiden käyttö (esimerkki: piikkareiden käytön salliminen, kypäräpakko, seurantalaitteen käyttöpakko (katso 3.562))

1.234 Arvokilpailu on kilpailu, jonka järjestäjä on tehnyt järjestämissopimuksen (katso 1.245) liiton kanssa. Muissakin arvokilpailuissa kuin Suomen mestaruuskilpailuissa voidaan soveltuvin osin noudattaa SM-kilpailuja koskevia erikoissäännöksiä (katso 19).

Ohjeistus siitä, milloin arvokilpailussa tai kansainvälisen arvokilpailun katsastuksessa voitaisiin sallia piikkareiden käyttö:

  • kilpailua ei käydä valtion omistamilla mailla (Metsähallitus on jo 1990-luvulla ilmoittanut, että se sallii ainoastaan nastareiden käytön maillaan)
  • maasto ei sisällä erityisen kulutusherkkiä kohtia
  • maastossa ei ole paljon kuusikoita (kuusten juuret ovat erityisen herkkiä vaurioille)
  • maastossa on paljon sammaleisia / jäkälän peittämiä kallioalueita, jolloin piikkareiden käytöllä parannetaan suunnistajien turvallisuutta
  • kilpailun osanottajamäärät ovat maaston kulutuksen kannalta siedettävät ajatellen piikkareiden käyttöä
  • maanomistajien kannalta ei voida ennakkoon arvella syntyvän vastustusta piikkareiden käytölle

Edellä mainitun lajisäännön 3.521 mukaisesti päätöksen piikkareiden käytön sallimisesta arvokilpailussa tai kansainvälisen arvokilpailun katsastuksessa tekevät kilpailun järjestäjä ja kilpailunvalvoja yhdessä. Mahdollisesta piikkareiden käytön sallimisesta on kerrottava kilpailukutsussa. Niiden kevään 2009 kilpailukutsujen osalta, jotka ovat jo ilmestyneet Suunnistaja- lehdessä, asia kerrotaan kilpailun tai seuran  internet- sivuilla erillisenä tiedotteena ja kilpailuohjeessa.