Leimaus online-maalissa

Leimaa oikein online- maalissa, varmistat itsellesi oikean loppuajan

Erittäin useissa kilpailuissa käytetään ajanottoon maalileimausta. Järjestelyssä maalilinjalle on sijoitettu online-leimasin, jossa leimaamalla tunnistetaan maaliin tuleva kilpailija ja tietokoneelle saadaan hänen maaliintuloaikansa. Maaliintuloajan perusteella lasketaan sitten kilpailijan loppuaika.

Jos maalileimauksen suorittaa nopeasti, voi käydä niin, että maaliaikaa ei saadakaan suoraan online-leimasimella tapahtuneesta leimauksesta.  Näin voi tapahtua myöhemmin kerrottavasta syystä, vaikka leimaushetki onkin kyllä tallentunut kilpailukorttiin. Tällöin maaliintuloaika lasketaan leimatarkistuksessa suoritetun leimausajankohdan ja kilpailukorttiin tallentuneen maaliviivalla tapahtuneen online-leimausajan välisen erotuksen avulla, näin laskettu maaliintuloaika ja tallentuu sitten tietokoneelle ja siitä lasketaan kilpailijan loppuaika. Koska leimausajat tallentuvat kilpailukorttiin täysinä sekunteina on hyvinkin mahdollista, että kilpailijan laskennallinen maaliintuloaika voi pyöristyä jopa kaksi sekuntia heikommaksi kuin mitä se todellisuudessa oli. Tästä syystä riittävän hidas leimaus maalileimauksessa on erittäin tärkeää.
Nopea leimaus on ongelma myös online-väliaikarasteilla. Tuolloin tieto leimauksesta ei aina välity eteenpäin, vaikka kilpailukorttiin tallentuukin tieto onnistuneesta leimauksesta. Väliaika ko. tapauksessa jää saamatta. Väliaikarastin kyseessä ollessa tämä ei kuitenkaan vaikuta siis loppuaikaan, eikä edes leimantarkistukseen, mutta heikentää kilpailun seurantaa, jolloin esimerkiksi Jukolanviestissä seuraavan osuuden suunnistaja ei saa tietoa oman joukkueen lähestymisestä vaihtoon.

Se miksi leimaus online-leimasimella tallentuu kilpailukorttiin, muttei tulospalvelujärjestelmään, johtuu online-leimasimen ja kilpailukortin välisestä tiedonsiirrosta, joka on suunniteltu toimivaksi ensisijaisesti niin, että kilpailukorttiin saadaan leimaustieto. Ensin kilpailukortti tunnistaa leimasimesta tulevan sanoman ja näin leimaus (leimasimen numero ja leimausaika kilpailukortin kellosta) tallentuu kilpailukorttiin. Tämän jälkeen kilpailukortti lähettää oman numeronsa online-leimasimelle. Näin on mahdollista nopean leimauksen yhteydessä havaita mm. näytöllisessä kilpailukortissa, että leimaus on tapahtunut, mutta silti online-leimasin ei ole saanut tietoa siitä mikä kilpailukortti leimasimessa kävi.

Kuvatun kaltainen tilanne on mahdollinen, jos kilpailukortti käytetään nopeasti online-leimasimen kolossa (online-leimasinta siis käytetään maalileimauksessa).

Liian nopeisiin leimauksiin ei pitäisi ainakaan maalissa olla tarvetta, kilpailuhan päättyy siihen. Tästä syystä liiton kilpailuryhmä haluaa korostaa, että riittävän hitaalla maalileimauksella varmistaa itselleen oikean loppuajan.

Oikeaoppinen maalileimaus, jolla varmistetaan kilpailijalle oikea maaliaika ja lopputulos kilpailussa, tapahtuu seuraavasti:
Kilpailukortti painetaan normaalisti leimasimen pohjaan saakka eikä nosteta sitä liian kiireesti pois. Puolikin sekuntia varmasti riittää.