Ympäristö ja ratasuunnittelu

Ympäristö huomioon ratasuunnittelussa

Suunnistustapahtumien järjestämisen perusedellytyksenä on hyvä yhteistyö maanomistajien ja muiden luonnon käyttäjäryhmien kanssa. Jo kartan laatimisen vaiheessa maanomistajien kanssa tulee alustavasti sopia alueella tapahtuvasta toiminnasta kilpailut, kuntorastit ja seuran harjoitukset mukaan lukien. Kilpailujen ja kuntorastien järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista ja luvista sovitaan lisäksi tapahtumakohtaisesti.

Sen lisäksi, että sovitaan maastonkäytöstä maanomistajien kanssa, on huomioitava monia muita maaston kulumiseen ja ratasuunnittelua muuten rajoittaviin seikkoihin.

Ratamestarin toiminnasta ympäristöasioiden suhteen on kerrottu yksityiskohtaisemmin ympäristöohjeessa:
Ympäristöohje, ratojen suunnittelu ja toteutus.