Ratamestariryhmä

RYHMÄN MUODOSTAMINEN
 • kokoa tiimi, älä toimi yksin
 • huomioi kilpailun laatu, -muoto ja –tyyppi (vrt. lajisäännöt)
 • ratamestariryhmän johtaja
 • eri ikä- ja tasoryhmien radoista vastaavat
 • rastien rakentajat, viitoitusten tekijät, hisu-urat
 • koe- ja tarkistusjuoksijat
 • tulospalvelun- ja itkumuurin tukihenkilö
 • rastihenkilöstö
 • ”kisällit” oppimaan ja muita tarpeen mukaan
RYHMÄN TEHTÄVÄT

(ratamestarin muistilista ja –tehtäväluettelo)

Johtaja

 • maastonkäytön luvat ja kartan valmistuminen
 • ratamestarin teemakartta
 • tutustu huolellisesti lajisääntöihin
 • toimintasuunnitelma ja aikataulu
 • ohjeet maaston käytöstä, ratojen linjauksista ja erikoisrasteista jne.
 • sovi selkeästi työnjako tiimin kesken
 • osallistu kilpailukeskuksen suunnitteluun
 • kilpailukutsuun ja –ohjeisiin tulevat asiat
 • pidä valvoja tapahtumien tasalla

Radoista vastaavat

 • suunnittele radat johtajalta saamiesi ohjeiden, ohjeaikojen ja eri taitotasojen mukaisesti
 • rastipisteiden valinta ja merkintä maastoon, rastinmääritteet
 • valvojan hyväksynnän jälkeen rasti- ja ratatiedostot sekä määritteet tukiohjelmaa käyttäen valmiiksi
 • ratojen ja määritteiden painatus ja huolellinen tarkistus

Rastien rakentajat, viitoitukset, erikoisrastit, hisu-urat

 • inventoi rastikalusto, tarkista laitteiden kunto
 • huolellinen työ takaa onnistuneen kilpailun

Koe- ja tarkistusjuoksijat

 • kaksi eri asiaa
 • selkeät ohjeet
 • ainakin arvokilpailuissa on rastivälien koejuoksuilla varmistettava ohjeaikojen toteutuminen

Tulospalvelu, itkumuuri

 • tiivis yhteistyö tulospalvelun ja itkumuurin kanssa on ehdoton edellytys onnistuneelle tapahtumalle