Ratamestarien rekisteröinti

1.YLEISTÄ

Suunnistuskilpailun ratamestarilla ja valvojalla on oltava tehtävään vaadittu pätevyys, joka hankitaan koulutuksen ja käytännön toiminnan kautta. Suomen Suunnistusliitto (SSL) rekisteröi I ja II luokan ratamestarit. Rekisteröinti on voimassa rekisteröintipäivästä viiden vuoden kuluttua olevan vuoden loppuun saakka (esimerkki: rekisteröintipäivä 20.3.2008, voimassa 31.12.2013 saakka).  III luokan eli seuraratamestaripätevyydellä ei ole päättymisaikaa vaan se on voimassa aina. Rekisteröintiä koskevat tulkintakysymykset ja erivapaudet ratkaisee SSL.

Kansallisen tai sitä arvokkaamman kilpailun valvojien tulee olla 1. luokan ratamestareita (arvokilpailujen kilpailunvalvojien vaihtoehtoisesti myös teknisiä asiantuntijoita (TA)).

2. KOULUTUS
2.1 Ratamestarikurssi

Ratamestarikurssilla koulutetaan seuraratamestareita, jotka toimivat ratamestareina seurakilpailuissa ja kunto/iltarasteilla sekä rtm-ryhmän jäsenenä aluemestaruus- tai kansallisessa kilpailussa. Kestoltaan 3-4 tunnin pituisen rtm-kurssin järjestää seura tai alue SSL:n koulutusohjeen mukaisesti.
Ratamestarikurssia varten on tehty koulutusdiat, joita voi tiedustella liitosta (timo.saarinen (a) suunnistusliitto.fi).

2.2 Ratamestarikoulu

Ratamestarikoulu antaa valmiudet toimia ratamestarina kansallisessa kilpailussa ja alueen mestaruuskilpailussa, arvokilpailun rtm-ryhmän jäsenenä sekä ratamestarikurssin kouluttajana. Kestoltaan 8-10 tunnin pituisen rtm-koulun järjestää liitto tai alue SSL:n koulutusohjeen mukaisesti.

2.3 Ratamestariseminaari

Ratamestariseminaari antaa valmiudet toimia arvokilpailun ratamestarina tai valvojana sekä kansallisen kilpailun valvojana. Kestoltaan noin 15 tunnin rtm-seminaarin järjestää SSL.
Kansallisen tai sitä arvokkaamman kilpailun valvojien tulee olla 1. luokan ratamestareita.

2.4 Jatkokoulutus

Alueen toimesta järjestetään

  • jatkokoulutusta I ja II luokan rtm-pätevyyden uusintaan (kesto 3-4 tuntia)
  • täydennyskoulutusta seuraavan kauden kansallisten kilpailujen ratamestareille
  • täydennyskoulutusta erilaisten rtm-aiheiden puitteissa (esim. viesti, pika, tms)
    SSL:n toimesta järjestetään
  • täydennyskoulutusta arvokilpailujen ratamestareille
  • täydennyskoulutusta alueiden ratamestarikouluttajille
3. REKISTERÖINTI
3.1 Seuran toimenpiteet

I ja II luokan ratamestareista seura (henkilön, jolle pätevyyttä haetaan, kesäsuunnistusseura) tekee esityksen alueelle IRMAssa. Perusteluissa tulee kertoa ainakin seuraavat asiat: ratamestari/valvoja/ratamestarikouluttajatehtävät 5 viimeisen vuoden ajalta (vuosi ja tehtävät), osallistuminen koulutukseen (aika, paikka, koulutuksen nimi, kouluttaja).

III luokan seuraratamestareiden rekisteröinti hoidetaan seuraavasti:

Ratamestarikurssin kouluttaja toimittaa liittoon tapahtuma- ja seurapäällikölle (timo.saarinen (a) suunnistusliitto.fi) listan henkilöistä, jotka ovat osallistuneet koulutukseen, suorittaneet monivalintatehtävän kurssilla ja suorittaneet kurssin jälkeisen radanlaadintatehtävän hyväksytysti. Kyseisten henkilöiden tulee olla IRMA-järjestelmässä. Kilpailupäällikölle toimitettavassa listassa on kukin henkilö omalla rivillään ja heistä on kerrottu lisenssinumero ja nimi seuraavasti:
12345 Meikäläinen Matti
49125 Suunnistaja Seija

Liiton toimistolla kirjataan muutaman kerran vuodessa seuraratamestaripätevyys henkilöille, joista on saatu tieto edellä mainitusti.

3.2 Alueen toimenpiteet

3.2.1 Suunnistusalue ry myöntää II luokan rtm-oikeuden/pätevyyden ja lähettää myöntämisestä tiedon SSL:lle rekisteröintiä varten IRMAssa.

II luokan ratamestarioikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ratamestarikoulun kahden edellisen kalenterivuoden aikana ja jonka katsotaan osoittaneen riittävää pätevyyttä ratamestaritehtävissä.

3.2.2 Suunnistusalue merkitsee I luokan ratamestariesitykseen lausuntonsa ja lähettää esityksen SSL:lle IRMAssa. SSL päättää I luokan myöntämisestä ja rekisteröi sen IRMAssa.

I luokan ratamestarioikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ratamestariseminaarin kahden edellisen kalenterivuoden aikana ja joka on moitteettomasti toiminut kansallisen tai aluemestaruustason ratamestarina.

3.3 SSL:n toimenpiteet

SSL tarkistaa alueen esitykset ja lausunnot päättäen I luokan myöntämisestä ja I ja II luokan rekisteröinnistä IRMAssa.

3.4 Rekisteröintimaksu
SSL perii seuralta 10 euron (v.2013 alusta lukien) suuruisen rekisteröintimaksun kutakin rekisteröintiä kohti. Liitto laskuttaa rekisteröintimaksun jälkikäteen.

4. UUSINTAREKISTERÖINTI

I ja II luokan ratamestarioikeus on voimassa kohdassa 1 määritettyyn päivämäärään saakka. Rekisteröintiä voidaan esittää uusittavaksi. Rekisteröinnin uusimista esittää seura (henkilön, jolle uusintaa esitetään, suunnistusseura) alueelle, joka päättää asiasta. Uusintarekisteröinnin perusteluissa tulee kertoa ainakin seuraavat asiat: ratamestari/valvoja/ratamestarikouluttajatehtävät 5 viimeisen vuoden ajalta (vuosi ja tehtävät), osallistuminen koulutukseen (aika, paikka, koulutuksen nimi, kouluttaja), toimiminen kouluttajana (aika, paikka, koulutuksen nimi). Uusintaa varten ratamestarin on osallistuttava vähintään alueen järjestämään jatkokoulutukseen, I luokan uusimiseksi on erittäin suositeltavaa käydä noin joka toista uusimista varten ratamestariseminaari uudelleen. Alue voi harkintansa mukaan olla uusimatta I ja II luokan rekisteröintiä tai uusia rekisteröinnin alempaan luokkaan. Alue ilmoittaa uusintarekisteröinnit SSL:lle IRMAssa. SSL voi muuttaa alueen päätöstä uusintarekisteröinnistä

Uusintarekisteröinnistä peritään seuralta kohdan 3.4 mukainen rekisteröintimaksu.

5. RATAMESTARIPÄTEVYYSVAATIMUKSET

 

TapahtumaRatamestariRtm-ryhmään kuuluvaValvoja
Seurakilpailu, kuntosuunnistusIII luokka (suositus)
AluemestaruusII luokkaIII luokkaII luokka
LähikilpailuII luokkaIII luokkaII luokka
KansallinenII luokkaIII luokkaI luokka
Arvokilpailu (mm. SM)I luokkaII luokkaI luokka