Ratamerkintöjen mitat, suunnistus

Suunnistuskarttojen ratamerkinnät piirretään kansainvälisen kuvausohjeen ISOM2017-2 mukaisesti. Kaikki ratamerkinnät suurenevat mittakaavan mukaisesti. Perusmittakaava on 1:15 000 ja muiden mittakaavojen kartta- ja ratamerkit ovat suoria suurennoksia verrattuna 1:15 000 mittakaavaan.

Esim. rastiympyrän halkaisija on 1:15 000 kartalla 5,0 mm ja ympyrän sekä väliviivojen leveys 0,35 mm. Mittakaavassa 1:10 000 ympyrä on 7,5 mm ja viivat 0,52 mm. Mittakaavassa 1:7500 ympyrän halkaisija on 10,0 mm ja viivojen leveys 0,70 mm.

Sprinttisuunnistuskartalla (1:4000) ratamerkinnät piirretään ISSprOM20019:n mukaisesti. Sprintissä rastiympyrän halkaisija on 6,0 mm ja viivojen leveys 0,35 mm. Tulostettaessa kartta mittakaavaan 1:3000, ovat kaikki kartta- ja ratamerkinnät suoria suurennoksia perusmittakaavasta 1:4000. Mittakaavassa 1:3000 kartalle tulostuva rastiympyrän halkaisija on 8,0 mm ja rastiympyrän- / rastiväliviivojen leveys noin 0,47 mm.