Ratamerkintöjen mitat, ps

Pyöräsuunnistuksen ratamerkintäsymbolit piirretään samankokoisina kaikissa mittakaavoissa kansainvälisen kuvausohjeen ISMTBOM 2007:n mukaisesti.

Ilmoitetut mitat ovat millimetrejä painomittakaavassa. ”Välillä” tarkoitetaan etäisyyttä viivan keskilinjasta seuraavan viivan keskilinjaan, ei viivojen välistä rakoa.

701 Lähtö
– kolmion sivu7
– viivan leveys0,6
702 Rasti
– ympyrän halkaisija5,5–6,0
– viivan leveys0,6
840 Rasti kohdistuspisteellä
– ympyrän halkaisija5,5–6,0
– viivan leveys0,6
– kohdistuspisteen halkaisija0,6
703 Rastin numero
– korkeus8
704 Yhdysviiva
– viivan leveys0,6
705 Viitoitus
– viivan pituus2
– viivojen väli0,5
– viivan leveys0,6
706 Maali
– ympyröiden halkaisijat5,0/7,0
– viivan leveys0,5
707 Ylityskielto
– viivan leveys0,8
708 Ylityspaikka
– symbolin pituus3
– symbolien väli0,6
– viivan leveys0,8
709 Kielletty alue
(vaarallisen alueen merkintään käytetään samaa symbolia)
– rasteriviivan paksuus0,25
– rasteriviivojen väli0,6
– reunaviivan leveys0,25
711 Kielletty reitti
– siksak-symbolin viivan leveys0,6
712 Ensiapupaikka
– symbolissa viivan pituus3
– viivan leveys1
713 Juomapaikka
– symbolin korkeus3
– symbolin leveys3
– viivan leveys0,35
843 Uralla tai polulla oleva vaarallinen kohde, portaat
– viivan pituus2,3
– viivan leveys0,8
844 Ylipääsemätön este / ylittämiskielto
– symbolin korkeus2,5
– viivan leveys0,52