Rankiohje

Vuonna 2024 laskettava hiihtosuunnistuksen ranki

Hiihtosuunnistuksen loppuranki

 • kilpailut ajalta: 1.11.2023 – 30.3.2024
 • julkaisu: IRMAssa viimeistään 15.4.2024
 • kilpailupistemääriä laskettaessa käytetään perustana alkulistaa = rankilista 2023
 • alkulistan pistemäärä parhaasta vuoden 2023 sarjasta otetaan mukaan (kilpailunumero 0) vähennettynä 6 %:lla, ei kuitenkaan yksin

IRMAssa on kilpailukauden aikana nähtävillä online-ranki. Ranki päivittyy viikoittain sitä mukaan, kun tuloksia toimitetaan liittoon, kuitenkin loma-ajat huomioiden. Myös online-rankia voidaan käyttää perusteena tehtävissä valinnoissa.

Kilpailupisteet

Kilpailupisteiden laskennassa käsitellään kaikkien osanottajien muodostamaa tulosluetteloa. Jokaiselle kilpailijalle lasketaan kustakin kilpailusta kilpailupistemäärä, joka määritetään seuraavasti:

(Laskukaavassa S = kilpailijan sijoitus ja N = lähteneiden kilpailijoiden lukumäärä.)

Kilpailun vertailuaika on 5 parhaan ajan keskiarvo. Vertailuajassa huomioidaan kaikki kilpailuun osallistuneet, myös ulkomaalaiset. Vertailuaika voi olla kuitenkin korkeintaan 10 % voittajan aikaa suurempi. Mikäli sarjassa on 7 – 8 tuloksen saanutta, on vertailuaika 4 parhaan ajan keskiarvo. Mikäli tuloksen saaneita on 5 – 6, on vertailuaika 3 parhaan ajan keskiarvo. 3 – 4 tuloksen saaneella keskiarvo lasketaan 2 parhaasta ajasta. Kun tuloksen saaneita on vähemmän kuin 3, ei kilpailusta lasketa rankipisteitä.

Kilpailun vertailupistemäärä lasketaan ottaen huomioon vain osanottajat, joilla on voimassa oleva lisenssi tuloksia rankijärjestelmään kirjattaessa. Mikäli sarjassa on yli 8 lähtijällä alkulistan pisteet, kilpailun vertailupistemäärä lasketaan keskiarvona 7 parhaasta kyseiseen sarjaan lähteneen suunnistajan alkulistan pistemäärästä ja kunkin kilpailijan osalta käytetään korkeimpia pisteitä sarjasta riippumatta. Jos kilpailijan lähtöpistemäärä ylittää kyseisen kilpailusarjan tasopistemäärän, käytetään lähtöpisteiden tilalla sarjan tasopistemäärää.

Mikäli sarjassa on 7 – 8 lähtijällä alkulistan pisteet, lasketaan keskiarvo 6 parhaasta alkulistan pisteistä. Mikäli sarjassa on 6 lähtijällä alkulistan pisteet, lasketaan keskiarvo 5 parhaasta alkulistan pisteistä. Mikäli sarjassa on 3 – 5 lähtijällä alkulistan pisteet, on vertailupistemäärä lähteneiden alkulistan pisteiden keskiarvo. Mikäli sarjassa on 1 tai 2 lähtijällä alkulistan pisteet, on vertailupistemäärä näiden summa jaettuna 3:lla. Jos yhdelläkään lähteneellä ei ole alkulistan pisteitä, vertailupistemääränä käytetään 10 % kyseisen sarjan tasopistemäärästä.

Kilpailun vertailupistemäärä on kuitenkin vähintään 40 % kyseisen sarjan tasopistemäärästä sarjoissa, joissa kilpailijoiden (niiden, joilla on voimassa oleva lisenssi tuloksia rankijärjestelmään kirjattaessa) lukumäärä on vähintään 5, ja vähintään 30 %, kun osanottajien määrä on 3 tai 4. Kun lisenssi on voimassa harvemmalla kuin 3 kilpailijalla, ei rankipisteitä lasketa.

Kilpailija saa kilpailupistemäärän vain siihen sarjaan, jossa hän kulloinkin on kilpaillut. Mikäli kilpailun sarja on jo kilpailukutsussa määritelty ’yhdistetyksi sarjaksi’ (esim. D17-20), kilpailija saa kilpailupistemäärän sarjaan, johon kaikilla sarjan osanottajilla on osanotto-oikeus (esimerkissä D20).

Arvokilpailujen osalta kilpailijan pisteitä korotetaan ennalta päätetyllä korotusprosentilla.

Takaa-ajolähtökilpailuissa vähennetään kilpailupisteitä 5 %:lla. Kaikissa yhteislähtökilpailuissa (myös hajontalenkein toteutetussa) ja ryhmälähtökilpailuissa käytetään kaksinkertaista sijalukuun perustuvaa vähennystä (kerroin 0.30).

Rankipisteet

Kilpailupistemäärät lasketaan koko kauden ajan kaikille rankijärjestelmään kuuluviin kilpailuihin osallistuville henkilöille. Rankilistalla julkaistaan kaikkien niiden lisenssin lunastaneiden nimet, jotka eivät ole julkaisua omissa henkilötiedoissaan IRMAssa estäneet.

Sijoituksen määräävä rankipistemäärä lasketaan kilpailijan kolmen parhaan kilpailupistemäärän keskiarvosta.

Voittajan rankipistemääräksi tulee sarjan tason mukainen tasopistemäärä ja muut suhteutetaan tähän. Mikäli kilpailijalta puuttuu yksi kilpailupistemäärä, vähennetään niiden keskiarvosta 4 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu kaksi kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 8 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu kolme kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 12 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu neljä kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 16 %.

Tasopistemäärät

Sarjojen tasopistemäärät ovat hiihtosuunnistuksessa:

H21 100  D21 100
H35 90     D35 90
H40 80     D40 80
H45 75     D45 75
H50 70     D50 70
H55 65     D55 65
H60 60     D60 60
H65 55     D65 55
H70 50     D70 50
H75 45     D75 45
H80 40     D80 40
H85 35     D85 35
H20 90     D20 90
H17 75     D17 75
H15 65     D15 65

Arvokilpailut

Arvokilpailuissa menestyminen huomioidaan korottamalla kilpailupistemäärää.

SM-kilpailut 6%

 • 10.2.2024 Hiihtosuunnistuksen SM-sprintti, Kouvolan Suunnistajat
 • 17.2.2024 Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka, Joutsenon Kullervo & SK Vuoksi
 • 9.3.2024 Hiihtosuunnistuksen SM-takaa-ajo (H/D21), Suunta Jyväskylä
 • 23.3.2024 Hiihtosuunnistuksen SM-pitkä, Suunta 2000


Seuraavat näyttökilpailut 3% (H21, D21, H20, D20, H17 ja D17)

 • 2.-3.12.2023 Ensilumen Rastit, Tmi Oma Taivainen, keskimatka ja pitkä (takaa-ajo H/D21)
 • 30.-31.12.2023 Kuusamon Erä-Veikot, keskimatka

Kilpailut

Järjestelmään kuuluvat seuraavat kilpailut siltä osin, kun tulokset on toimitettu IRMAan rankilaskentaa varten:

 • kansalliset kilpailut, myös SM-kilpailut
 • kansainväliset kilpailut Suomessa (ei arvokilpailut)
 • alueen hiihtosuunnistuksen mestaruuskilpailut
 • usean alueen yhteinen mestaruuskilpailu katsotaan yhdeksi kilpailuksi, mikäli lähtöjärjestykset on arvottu alueiden kesken sekaisin
 • mikäli alueen mestaruuskilpailu järjestetään kansallisen kilpailun yhteydessä tai avoimena mestaruuskilpailuna, rankipisteet lasketaan yhtenäisestä tulosluettelosta (eri alueen osanottajia ei erotella)

Järjestelmään eivät kuulu viestiosuudet eivätkä monipäiväisten kilpailujen yhteistulokset.

—–

Vuonna 2024 laskettava suunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen ranki

Suunnistuksen välirankit (kokonais- ja maastoranki)

 • Kilpailut ajalta: 1.1.2023 – 23.6.2024.
 • Julkaisu: IRMAssa viimeistään 26.6.2023.
 • Kilpailupistemääriä laskettaessa käytetään perustana alkulistaa (ei julkaista) = loppuranki 2023 vähennettynä 2 %:lla.
 • Alkulistan pistemäärä otetaan mukaan vähennettynä 6 %:lla (kilpailunumero 0), ei kuitenkaan yksin. Kilpailijan alkulistan pistemäärä on hänen paras pistemääränsä sarjasta riippumatta vuoden 20223loppurankilla.

Suunnistuksen loppurankit (kokonais- ja maastoranki)

 • Kilpailut ajalta: 1.1.2024 – 31.10.2024.
 • Julkaisu: IRMAssa viimeistään 13.11.2024.
 • Välirankin julkaisemisen jälkeen kilpailupistemääriä laskettaessa käytetään perustana välirankia.
 • Välirankin kilpailuista alkupisteet poistetaan, loppurankilla kilpailunumero 0 ei ole enää mukana.

Pyöräsuunnistuksen ja suunnistuksen sprintin loppuranki

 • Kilpailut ajalta: 1.1.2024 – 31.10.2024.
 • Julkaisu: IRMAssa viimeistään 13.11.2024.
 • Kilpailupistemääriä laskettaessa käytetään perustana alkulistaa = loppuranki 2023.
 • Alkulistan pistemäärä otetaan mukaan vähennettynä 6 %:lla (kilpailunumero 0), ei kuitenkaan yksin. Kilpailijan alkulistan pistemäärä on hänen paras pistemääränsä sarjasta riippumatta vuoden 2023 loppurankilla.

Näiden rankilistojen lisäksi IRMAssa on kilpailukauden aikana nähtävillä online-ranki. Ranki päivittyy viikoittain sitä mukaan, kun tuloksia toimitetaan liittoon, kuitenkin loma-ajat huomioiden. Myös online-rankia voidaan käyttää perusteena tehtävissä valinnoissa.

Kilpailupisteet

Kilpailupisteiden laskennassa käsitellään kaikkien osanottajien muodostamaa tulosluetteloa. Jokaiselle kilpailijalle lasketaan kustakin kilpailusta kilpailupistemäärä, joka määritetään seuraavasti:

(Laskukaavassa S = kilpailijan sijoitus ja N = lähteneiden kilpailijoiden lukumäärä.)

Kilpailun vertailuaika on 5 parhaan ajan keskiarvo. Vertailuajassa huomioidaan kaikki kilpailuun osallistuneet, myös ulkomaalaiset. Vertailuaika voi olla kuitenkin korkeintaan 10 % voittajan aikaa suurempi. Mikäli sarjassa on 7 – 8 tuloksen saanutta, on vertailuaika 4 parhaan ajan keskiarvo. Mikäli tuloksen saaneita on 5 – 6, on vertailuaika 3 parhaan ajan keskiarvo. 3 – 4 tuloksen saaneella keskiarvo lasketaan 2 parhaasta ajasta. Kun tuloksen saaneita on vähemmän kuin 3, ei kilpailusta lasketa rankipisteitä.

Kilpailun vertailupistemäärä lasketaan ottaen huomioon vain osanottajat, joilla on voimassa oleva lisenssi tuloksia rankijärjestelmään kirjattaessa. Mikäli sarjassa on yli 8 lähtijällä alkulistan pisteet, kilpailun vertailupistemäärä lasketaan keskiarvona 7 parhaasta kyseiseen sarjaan lähteneen suunnistajan alkulistan pistemäärästä ja kunkin kilpailijan osalta käytetään korkeimpia pisteitä sarjasta riippumatta. Jos kilpailijan lähtöpistemäärä ylittää kyseisen kilpailusarjan tasopistemäärän, käytetään lähtöpisteiden tilalla sarjan tasopistemäärää.

Mikäli sarjassa on 7 – 8 lähtijällä alkulistan pisteet, lasketaan keskiarvo 6 parhaasta alkulistan pisteistä. Mikäli sarjassa on 6 lähtijällä alkulistan pisteet, lasketaan keskiarvo 5 parhaasta alkulistan pisteistä. Mikäli sarjassa on 3 – 5 lähtijällä alkulistan pisteet, on vertailupistemäärä lähteneiden alkulistan pisteiden keskiarvo. Mikäli sarjassa on 1 tai 2 lähtijällä alkulistan pisteet, on vertailupistemäärä näiden summa jaettuna 3:lla. Jos yhdelläkään lähteneellä ei ole alkulistan pisteitä, vertailupistemääränä käytetään 10 % kyseisen sarjan tasopistemäärästä.

Kilpailun vertailupistemäärä on kuitenkin vähintään 40 % kyseisen sarjan tasopistemäärästä sarjoissa, joissa kilpailijoiden (niiden, joilla on voimassa oleva lisenssi tuloksia rankijärjestelmään kirjattaessa) lukumäärä on vähintään 5, ja vähintään 30 %, kun osanottajien määrä on 3 tai 4. Kun lisenssi on voimassa harvemmalla kuin 3 kilpailijalla, ei rankipisteitä lasketa.

Kilpailija saa kilpailupistemäärän vain siihen sarjaan, jossa hän kulloinkin on kilpaillut. Mikäli kilpailun sarja on jo kilpailukutsussa määritelty ’yhdistetyksi sarjaksi’ (esim. D17-20), kilpailija saa kilpailupistemäärän sarjaan, johon kaikilla sarjan osanottajilla on osanotto-oikeus (esimerkissä D20).

Arvokilpailujen osalta kilpailijan pisteitä korotetaan ennalta päätetyllä korotusprosentilla.

Takaa-ajolähtökilpailuissa vähennetään kilpailupisteitä 5 %:lla. Kaikissa yhteislähtökilpailuissa (myös hajontalenkein toteutetussa) ja ryhmälähtökilpailuissa käytetään kaksinkertaista sijalukuun perustuvaa vähennystä (kerroin 0.30).

Rankipisteet

Kilpailupistemäärät lasketaan koko kauden ajan kaikille rankijärjestelmään kuuluviin kilpailuihin osallistuville henkilöille. Rankilistalla julkaistaan kaikkien niiden lisenssin lunastaneiden nimet, jotka eivät ole julkaisua omissa henkilötiedoissaan IRMAssa estäneet.

Sijoituksen määräävä rankipistemäärä lasketaan hiihto- ja pyöräsuunnistuksen sekä suunnistuksen sprintin rankilistalle kilpailijan kolmen parhaan, suunnistuksen välirankille (kokonaisranki ja maastoranki) kilpailijan kolmen parhaan ja suunnistuksen loppurankille viiden parhaan kilpailupistemäärän keskiarvosta. Suunnistuksen online-rankin (kokonaisranki ja maastoranki) laskennassa käytetään rankilistan 1 valmistuttua noin kahden kuukauden ajan neljän parhaan kilpailupistemäärän keskiarvoa.

Voittajan rankipistemääräksi tulee sarjan tason mukainen tasopistemäärä ja muut suhteutetaan tähän. Mikäli kilpailijalta puuttuu yksi kilpailupistemäärä, vähennetään niiden keskiarvosta 4 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu kaksi kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 8 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu kolme kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 12 %. Mikäli kilpailijalta puuttuu neljä kilpailupistemäärää, vähennetään keskiarvosta 16 %.

Tasopistemäärät

Sarjojen tasopistemäärät ovat:

H21 100   D21 100
H35 90     D35 90
H40 80     D40 80
H45 75     D45 75
H50 70     D50 70
H55 65     D55 65
H60 60     D60 60
H65 55     D65 55
H70 50     D70 50
H75 45     D75 45
H80 40     D80 40
H85 35     D85 35
H20 90     D20 90
H18 80     D18 80
H17 75     D17 75 (pyöräsuunnistus)
H16 70     D16 70
H15 65     D15 65 (pyöräsuunnistus)

Arvokilpailut

Arvokilpailuissa menestyminen huomioidaan korottamalla kilpailupistemäärää.

SM-kilpailut 6%

9.5.2024 Suunnistuksen SM-Knock-Out sprintti, Helsingin Suunnistajat
11.5.2024 Suunnistuksen SM-sprintti, Lahden Suunnistajat -37
8.6.2024 Pyöräsuunnistuksen SM-sprintti, Kankaanpään Suunnistajat
9.6.2024 Pyöräsuunnistuksen SM-pitkä matka, Kankaanpään Suunnistajat
30.6.2024 Pyöräsuunnistuksen SM-yhteislähtö, Hiiltomiehet
24.8.2024 Pyöräsuunnistuksen SM-keskimatka, Vallan Suunta

1.9.2024 Suunnistuksen SM-pitkä matka, SK Vuoksi & Joutsenon Kullervo
14.9.2024 Suunnistuksen SM-keskimatka, Suonenjoen Vasama & Suunta Jyväskylä
21.9.2024 Lumonite SM-yö, Pudasjärven Urheilijat
19.10.2024 Suunnistuksen SM-erikoispitkä, Rasti-Jussit

Seuraavat näyttö- ja katsastuskilpailut 3%  
18.5.20234Jyvässprintti, sprintti, Suunta Jyväskylä (H/D16, 18, 20)
25.5.2024 Kisakallio-rastit 1. päivä, keskimatka, Hiidenkiertäjät (H/D16, 18, 20)
26.5.2024 Kisakallio-rastit 2. päivä, pitkä matka, Hiidenkiertäjät (H/D16, 18, 20)
30.6.2024 Kainuun Rastiviikko, 1. osakilpailu, keskimatka, Kajaanin Suunnistajat (H/D21)
2.7.2024 Kainuun Rastiviikko, 2. osakilpailu, pitkä matka, Kajaanin Suunnistajat (H/D21)
4.7.2024 Kainuun Rastiviikko, 3. osakilpailu, keskimatka, Kajaanin Suunnistajat (H/D21)

Kilpailut

Järjestelmään kuuluvat seuraavat kilpailut siltä osin, kun tulokset on toimitettu IRMAan rankilaskentaa varten:

 • Lähikilpailut, jos sarjajako on rankilaskentaan sopiva.
 • Kansalliset kilpailut, myös SM-kilpailut.
 • Kansainväliset kilpailut Suomessa (mutta ei kansainväliset arvokilpailut eikä maailmacupin osakilpailut Suomessa).
 • Alueen suunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen mestaruuskilpailut.
  • Usean alueen yhteinen mestaruuskilpailu katsotaan yhdeksi kilpailuksi, mikäli lähtöjärjestykset on arvottu alueiden kesken sekaisin.
 • mikäli alueen mestaruuskilpailu järjestetään kansallisen kilpailun yhteydessä tai avoimena mestaruuskilpailuna, rankipisteet lasketaan yhtenäisestä tulosluettelosta (eli alueen osanottajia ei erotella tuloksissa).

Järjestelmään eivät kuulu viestiosuudet, korttelisuunnistukset, viestikilpailun yhteislähtöön liitetyt henkilökohtaiset suoritukset eivätkä monipäiväisten kilpailujen yhteistulokset.

—————————————————————————

Luokkasuoritukset

Luokkasuoritus voidaan saavuttaa erikseen hiihtosuunnistuksessa, suunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa.

Luokkasuoritusten pisterajat 2024 määritetään rankin sijoitusten perusteella seuraavasti: I lk sarjat H/D21 20 %, I lk muut sarjat 30 %, II lk 65 % ja III lk 95 % sarjan rankilistalla olevista henkilöistä. Sijaluvun pyöristys tehdään ylöspäin. Luokkasuoritus lasketaan loppurankin mukaan.

Tallenna

Tallenna

Tallenna