Ratamestarikurssi

1. Järjestäjä, koulutuspaikka

Ratamestarikurssin voi järjestää seura, seurayhtymä tai alue. Järjestäjä varaa koulutuspaikan ja huolehtii ilmoittautumismenettelyn sekä määrittelee koulutuksen hinnan.  On varmistettava hyvät olosuhteet esim. videotykki ja piirtoheitin/dokumenttikamera.  Usein myös fläppitaulu ja hyvät huopakynät ovat tarpeen.

2. Kouluttaja, oppimateriaali

Seuraratamestarikurssin kouluttajan tulee olla vähintään 2. luokan ratamestari, joka käytännön kokemuksen lisäksi tuntee oppimateriaalin sisällön.

3.Oppimateriaali

Oppimateriaalina toimii ratamestarikurssin diasarja, Ratamestarikirja, voimassa olevat lajisäännöt, Rastinmääritteet-vihkonen, Suunnistusliiton ympäristöohje ja Suunnistuskartan kansainväliset kuvausohjeet ISOM2017-2 (kuvausohje löytyy suomenkielisenä Lataa materiaaleja-sivulta ja englanninkielisenä kansainvälisen suunnistusliiton, IOF, karttasivulta.
Koulutuksessa voidaan lisäksi käyttää aineistoa, jota löytyy liiton nettisivuilta kilpailutoiminnan alta kohdasta kilpailujen järjestäminen (erityisesti mm. Lasten ja nuorten kilpailut) sekä lisäksi kouluttajan omaa aineistoa.

4. Osanottajat

Kurssin osanottajat ovat aloittelevia ratamestareita.

5. Kurssin tavoite ja kurssin hyväksyttävä suorittaminen

Tavoitteena on selvittää suunnistukseen ja ratamestarityöhön liittyvät peruskäsitteet ja – tiedot niin että osanottajat voivat toimia ratamestareina iltarasteilla, seurakilpailuissa ja – harjoituksissa sekä toimia ratamestariryhmän jäsenenä esim. kansallisessa kilpailussa.
Ratamestarikurssin hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluvat ratamestarikurssin koulutukseen osallistuminen, kurssilla suoritettava monivalintatehtävä ja kurssin jälkeen suoritettava kotitehtävä (radanlaadinta).

6. Kurssin kesto

Ratamestarikurssin kesto on yksi ilta eli 4–6 h.

7. Ratamestarikurssin ohjelma

Ratamestarikurssi toteutetaan yhden illan tai päivän kurssina.

Ratamestarityön perusteet ja perustiedot (1 h)
Suunnistusradat (1 h)
Ratamestarityön eteneminen (1.5 h)
Kotitehtävän anto (0.5 h)

8. Kotitehtävä

Kotitehtävänä (tai vaihtoehtoisesti jo kurssilla, jos aikaa on riittävästi) suoritetaan kolmen radan suunnittelutehtävä. Kolmen radan suunnittelutehtävä sisältää:
•    Aikuisaloittelijoiden helppo rata (Ratamestarikirjan tasorata 2)
•    Suunnistusta jonkin verran osaavien aikuisten 3–4 km:n rata
•    Lapsialoittelijoiden suunnistusrata
Kouluttaja valitsee karttapohjan suunnittelutehtävään. Laadittavat radat voivat olla hieman toisenlaisetkin, esimerkiksi jonkin tulevan kuntosuunnistustapahtuman todelliset radat.

9. Monivalintatehtävä

Osallistujien tulee suorittaa kurssilla monivalintatehtävä.
Kouluttaja saa monivalintatehtävän ja sen oikeat vastaukset liiton kilpailupäälliköltä (timo.saarinen (a) suunnistusliitto.fi) . Monivalintatehtävä on hyvä pyytää ajoissa ennen kurssin ajankohtaa.

10. Ratamestarikurssin suoritusten rekisteröinti

Kouluttaja toimittaa liittoon kilpailupäällikölle (timo.saarinen (a) suunnistusliitto.fi) listan henkilöistä, jotka ovat osallistuneet koulutukseen, suorittaneet monivalintatehtävän kurssilla ja suorittaneet kurssin jälkeisen radanlaadintatehtävän hyväksytysti. Kyseisten henkilöiden tulee olla IRMA-järjestelmässä. Kilpailupäällikölle toimitettavassa listassa on kukin henkilö omalla rivillään ja heistä on kerrottu lisenssinumero ja nimi seuraavasti:
12345 Meikäläinen Matti
49125 Suunnistaja Seija

Liiton toimistolla kirjataan muutaman kerran vuodessa seuraratamestaripätevyys henkilöille, joista on saatu tieto edellä mainitusti.

11. Seuraratamestaripätevyyden voimassaolo

Seuraratamestaripätevyydellä ei ole päättymisaikaa vaan se on voimassa aina.

12. Vinkkejä kouluttajalle
  • tutustu oppimateriaaliin
  • varaa käyttöösi tyhjiä kalvoja, piirtoheitinkyniä, huopakyniä
  • ole varma asiastasi – älä kuitenkaan jääräpäinen
  • tulkintatapauksissa terve järki usein sanelee ratkaisun
  • pidä tietosi ajan tasalla; opiskele, seuraa tapahtumia
  • keskustele suunnistajien ja muiden ratamestarien kanssa
  • kannusta kurssin opiskelijoita käytännön ratamestarityöhön
  • päätä mielipidekeskustelut linjanvetoon: ”Näin me teemme”
  • Suositellaan: Seura hankkii ratamestarikirjan osanottajalle