Ratamestarikoulutus

Ratamestarikoulutuksen tasot
Kolmivaiheinen peruskoulutus

1) Seuraratamestarikurssi on koulutuksen ensimmäinen vaihe. Se antaa aloitteleville ratamestareille pätevyyden seuratason kilpailujen ja esim. iltarastien rtm –työhön. Seura järjestää kurssin ja rekisteröi kurssin suorittaneet. Kesto 4-6 tuntia (1-2 iltaa) seura/seurayhtymä järjestää yhdessä alueen kanssa.
Ratamestarikurssia varten on tehty koulutusdiat.

2) Ratamestarikoulu on alueen toimeenpanema koulutusjärjestelmän toinen vaihe. Rtm –kouluun pääsee kun on suorittanut edellä mainitun kurssin ja hankkinut seuratasolla käytännön rtm –kokemusta. Ratamestarikoulun suorittaneelle seura anoo alueelta II luokan rtm –korttia. Tämän myöntämisen jälkeen ratamestarilla on pätevyys ja oikeudet seuratehtävien lisäksi laatia ratoja am –kilpailuihin ja kansallisiin kilpailuihin sekä toimia arvokilpailujen rtm –ryhmässä. II lk ratamestari voi toimia rtm –kurssien kouluttajana. Kesto noin 10 tuntia, alue järjestää.

3) Ratamestariseminaari on järjestelmän ylin vaihe. Seminaarin järjestää Suunnistusliitto ja osanottajiksi pääsevät käytännön rtm –kokemusta hankkineet II lk ratamestarit. Myös I lk korttia uusivat ratamestarit ovat tervetulleita seminaariin, jonka sisältö koostuu erityisteemoista, ennakkotehtävistä ja kokemusten vaihdosta. Seminaarin suorittanut voi anoa I lk rtm –korttia, jolla pätevyydellä hän voi toimia arvokilpailujen ratamestarina ja valvojana, kansallisen kilpailun valvojana (vuoden 2009 alusta alkaen kansallisen tai sitä arvokkaamman kilpailun valvojien tulee olla 1. luokan ratamestareita) sekä rtm –koulujen ja -seminaarien kouluttajana. Kesto noin 15 tuntia, SSL järjestää.

Ratamestaripätevyyksien koulutusvaatimukset ja ratamestarien rekisteröinti

Eri ratamestaripätevyyksien vaatimukset ja ratamestarien rekisteröinti

Koulutusmateriaali

Nykyinen ratamestarikirja on saatavilla ainoastaan nettisivun muodossa: https://sslkoulutus.fi/ratamestarikirja/

Alueen tehtävänä on aktivoida seuroja järjestämään seuraratamestarikursseja sekä järjestää yksin tai yhdessä naapurialueen kanssa ratamestarikouluja.

Jatkokoulutusta eri tasoilla

Seuratason jatkokoulutus on esim. ratamestari-ilta, jossa viimeksi kansallisten tai arvokilpailun radoista vastannut seuran ratamestari kertoo ratkaisuistaan. Mukaan voi hyvin kutsua myös naapuriseuran väkeä. Alueen tärkein jatkokoulutuksen muoto on tilaisuus, johon kutsutaan alueen seuraavan kauden kansallisten yms. ratamestarit. Tilaisuudessa käydään läpi tiettyjä teemoja ja sovitaan vaikkapa paikallisista yhtenäisistä ratkaisuista. Esim. ratamestarien tukiohjelmien koulutus olisi paras toteuttaa aluetasolla. Jatkokoulutus antaa lisää pätevyyttä ja hyväksytään eräissä tapauksissa esim. rtm-kortin uusintakriteeriksi.

Esimerkkejä jatkokoulutuksesta:

Seura– Seuran järjestämän kilpailun ratamestari kertoo rtm-työn vaiheista kaikille kiinnostuneille.

Alue
– Seuraavan kauden kansallisten ratamestarit ja valvojat kutsutaan jatkokoulutukseen alueen toimesta.
– Alueella pidetyn arvokilpailun ratamestari/valvoja kertovat kilpailun toteutuksesta kaikille kiinnostuneille.

Liitto
– SSL järjestää erityisen ratamestarien tai valvojien teemapäivän.

Eri tasojen tapahtumat voivat olla osanotoltaan rajoitettuja luokiteltujen ratamestareiden tilaisuuksia tai kaikille vapaita tapahtumia.