Ratamestarikoulu

Takaisin ratamestarikoulutuksen pääsivulle

Ratamestarikoulussa annetaan valmiudet toimia kansallisen tai alueen mestaruuskilpailun ratamestarina tai valvojana, arvokilpailun rtm-ryhmän jäsenenä sekä seuraratamestarikurssin kouluttajana.

 1. Järjestäjä ja koulutuspaikka
  Vastuujärjestäjä on pääsääntöisesti suunnistusalue. Järjestäjä varaa koulutuspaikan ja huolehtii ilmoittautumismenettelyn sekä määrittelee koulutuksen hinnan. On varmistettava hyvät olosuhteet esim. videotykki ja piirtoheitin/dokumenttikamera.  Usein myös fläppitaulu ja hyvät huopakynät ovat tarpeen.
 2. Kouluttaja
  Suunnistusalue nimeää kouluttajan, jolla on voimassa oleva 1. luokan ratamestaripätevyys ja joka käytännön kokemuksen lisäksi tuntee oppimateriaalin sisällön.
 3. Oppimateriaali
  Oppimateriaalina toimii ratamestarikoulun diasarja, Ratamestarikirja, voimassa olevat lajisäännöt ja Rastinmääritteet-vihkonen. Nämä on syytä hankkia jo ennen kurssin koulutukseen menoa, koska materiaalia tarvitaan ennakkotehtävän tekemisessä.
  Koulutuksessa voidaan lisäksi käyttää aineistoa, jota löytyy netistä Suunnistusliiton sivuilta kohdista
  https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/ratamestaritoiminta/
  https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailujen-jarjestaminen/
  (erityisesti mm. Lasten ja nuorten kilpailut) sekä lisäksi kouluttajan omaa aineistoa.
  Ennakkotehtävien tekemiseen tarvitaan myös suunnistuskartan kansainvälisiä kuvausohjeita, jotka löytyvät seuraavista osoitteista:
  http://orienteering.org/resources/mapping/  (International Specification for Orienteering Maps)
  https://www.suunnistusliitto.fi/kartta ,sen alla kohdassa Suunnistuskartta on esitetty kuvausohjeet ryhmiteltynä (mm. Kalliot ja kivet).
 4. Osanottajat
  Osanottajiksi otetaan luokitellut seuraratamestarit (seuraratamestarikurssi ja monivalintatehtävä suoritettuna), joilla on kokemusta ratamestaritehtävistä seuratasolla sekä 2. luokan ratamestaripätevyyden uusijat.
 5. Koulun tavoite ja kurssin hyväksyttävä suorittaminen
  Ratamestarikoulussa annetaan valmiudet toimia kansallisen tai alueen mestaruuskilpailun ratamestarina tai AM-kilpailun valvojana, arvokilpailun ratamestariryhmän jäsenenä sekä seuraratamestarikurssin kouluttajana. Ratamestarikoulun suorittanut voi anoa 2. luokan ratamestaripätevyyttä, kun hänellä on koulun lisäksi myös käytännön tehtäviä seuratasolla.
  Ratamestarikoulun hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluvat ennen koulua tehtävä ennakkotehtävä, ratamestarikoulun koulutukseen osallistuminen.
 6. Koulun kesto
  Ratamestarikoulun kesto on kaksi iltaa tai yksi päivä.
  Tiivis maastokoulutus-osa mahtuu tähän jos maasto on koulutuspaikan vieressä. Erillistä maasto-osaa suositellaan
 7. Ennakkotehtävä
  Ennen koulua osallistujille lähetetään ennakkotehtävä, jonka osallistujat tekevät ennen kouluun saapumista. Ennakkotehtävä sisältää erilaisten väittämien lisäksi laajempia ratamestarityöhön liittyviä kysymyksiä, jotka osallistuja pyrkii selvittämään ennen koulutusta. Ratamestarikirja, lajisäännöt ja rastinmääritteet-vihko sekä netti (mm. suunnistuskartan kansainväliset kuvausohjeet) ovat tässäkin oppimateriaalina.

 8. Ratamestarikoulun ohjelma lyhyesti

1. osa

 • Ennakkotehtävien perusteellinen läpikäynti 1 h
 • Ryhmätyö ja sen purku ennakkotehtävien pohdinta-aiheista 1 h + 0,5 h
 • Kertaus ja täydennys ratamestarin tehtävistä 1,5 h
 • Kotitehtävän anto 0,5 h

2. osa

 • Ratasuunnittelu ryhmätyönä 1,5 h
 • Kotitehtävän opastus 0,5 h
 • Välineet, rakenteet, ratojen piirto ja tulostus 1 h
 • Viestisuunnistus 0,5 h
 • Valvonta 1 h

Maastokoulutus voidaan yhdistää em. osiin käytännössä tai video-opetuksena. Suositeltavaa on järjestää erillinen maastokoulutuksen osa.

Alue toimittaa kouluun ilmoittautuneille ennakkoaineiston.

 Ratamestarikoulun tarkempi ohjelmaehdotus

Ensimmäinen ilta/jakso (4-5 h)

Aiheet

 • Ennakkotehtävän purku, väittämät (1 h)
  • väittämien läpikäynti kohta kohdalta ja vastausten perustelu oppimateriaaliin tukeutuen
  • esimerkkejä vastauksista diojen, kalvojen, karttojen ja piirrosten avulla
  • keskustelua osanottajien kokemuksista
 • Ryhmätyö ennakkotehtävänä olleista pohdinta-aiheista (1 h + 0,5 h)
  • jako 3-4 hengen ryhmiin, ryhmätöiksi ennakkotehtävinä olleet pohdinta-aiheet
  • ryhmätyön aika voi olla myös melko lyhyt (30–40 min), koska asiaa on mietitty ennakkotehtävävaiheessa
 • Ryhmätyön purku (30 min)
  • keskustelu ja lisäpohdinnat
 • Kertaus ja täydennys ratamestarin tehtävistä (noin 1.5 h)
  • maastonkäytön luvat, ympäristökysymykset (riistansuojelu, maaston kuluminen, ekopukit) (lyhyt kertaus ratamestarikurssilta)
  • ratamestarin teemakartta (joka syntyy, kun tutustutaan maastoon ja tiedetään luparajoitukset) (lyhyt kertaus ratamestarikurssilta)
  • eri taitotasojen / sarjojen ratojen vaatimukset
  • maaston käyttö (rastivälit muodostavat kokonaisuuden)
  • eri kilpailumuodot (sprintti, keskimatka, pitkä matka, erikoispitkä matka, yö, viesti (on osassa 2), hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus, lasten radat) (osin lyhyttä kertausta ratamestarikurssilta)
  • ratamestarien koulutuksen tasot, pätevyysvaatimukset, rekisteröinti
 • Kotitehtävän anto (30 min)
  • Annetaan kotitehtäväksi ratojen suunnittelutehtävä.
  • Suunniteltavat radat ovat kansallisten kilpailujen eri taitotasojen kolme rataa, esimerkiksi H21A, D13, H16
  • Oppilaat voivat suunnitella radat itse valitsemalleen kartalle.
  • Ratoja on hyvä suunnitella kotona ennen toista iltaa/jaksoa, jonka yhteydessä voi kysellä lisäneuvoja. Loppuun saakka radat voi tehdä ratamestarikoulun jälkeen. Kouluttaja voi halutessaan pyytää radat nähtäviksi ja kommentoitaviksi jossain vaiheessa koulun jälkeen. Kotitehtävän suorittaminen ei ole edellytys ratamestarikoulun läpäisemiselle, mutta kotitehtävän suorittamiseen tulee kannustaa.
Toinen ilta / jakso (4-5 h)

Aiheet

 • Ratasuunnittelu ryhmätyönä (1,5 h)
  • jako 2-3 hengen ryhmiin (ryhmien määrä kuitenkin enintään 5, purku vie aikaa!)
  • aiheiden anto (suositus: eri taitotasojen vertailua, esim. sama ryhmä laatii radat H50A ja H50B)
  • jokin ryhmä voi olla hiihtosuunnistus- tai pyöräsuunnistuspainotteinen
  • kaikille sama kartta, jossa esim. lähtö ja maali on määrätty sekä tyhjä kalvo, johon ryhmä piirtää rastit. Voidaan myös käyttää tietokoneita sekä OCAD- tai Condes-ohjelmia niin haluttaessa.
  • kouluttajalla hyvä kalvo ko. kartasta, radat esitetään tämän pohjakartan avulla. Voidaan myös käyttää tietokonetta niin haluttaessa.
  • ryhmätöiden purku ja arviointi (ei käydä välttämättä läpi ihan jokaista rataa)
 • Kotitehtävän opastusta (30 minuuttia)
  • Kouluttajalta voi kysellä neuvoja kotitehtävän suorittamiseen.
 • Välineet, rakenteet, ratojen piirto ja painatus (1 h)
  • ratamestarin välineet ja varusteet; hyvät mallit eri työkaluista (ks. ratamestarikurssin ohje) (lyhyt kertaus)
  • keskustelua em. välineiden käytöstä, ideoiden ja uutuuksien esittelyä
  • rastin rakentamisen ohjeet, elektronisen leimauksen erityisvaatimukset
  • ratojen piirto, määritteiden teko; ohjeita tukiohjelmien opiskelun ja käytön mahdollisuuksista
 • Viestisuunnistus (30 min)
  • hajontojen perusmallit ja niiden toteuttaminen (ratamestarikirjan luku 11)
 • Valvojan tehtävät (1 h)
  • suunnistuskilpailun valvontamääräysten läpikäynti; katso lajisääntöjen liite ja Ratamestarikirjan luku 13
  • valvojaprikan käyttö
  • toiminnan asenne: valvoja on yhteistyökumppani, ratamestarin tuki ja apu
  • keskustelua valvontakokemuksista
Maastokoulutus
 • Ratamestarikoulun maastokoulutuksen kesto on erikseen toteutettuna 2-3 tuntia eli yksi iltarupeama
  • Ohjelman sisältö syntyy Ratamestarikirjan sisältöön tukeutuen: katso luvut 3.3, 4.1–4.3, 4.5, 6, 7.3, 10. ja 12.4
 1. Vinkkejä kouluttajalle
 • tutustu oppimateriaaliin
 • varaa käyttöösi tyhjiä kalvoja, piirtoheitinkyniä, huopakyniä
 • varmasti, että koulutustilassa on riittävästi sähköpistokkeita ja tarvittaessa jatkojohtoja, mikäli ratasuunnittelutehtävän tekemiseen on tarkoitus käyttää tietokoneita
 • ole varma asiastasi – älä kuitenkaan jääräpäinen
 • tulkintatapauksissa terve järki usein sanelee ratkaisun
 • pidä tietosi ajan tasalla; opiskele, seuraa tapahtumia
 • keskustele suunnistajien ja muiden ratamestarien kanssa
 • korosta 2. luokan ratamestareiden laajenevaa vastuuta ratamestareina, valvojina, kouluttajina
 • kannusta opiskelijoita vaativampiin tehtäviin ja ratamestariseminaariin.